ankieta

Bananie wizerunku miasta Wałbrzycha

Szanowni Respondenci. Jestem studentką II roku uzupełniających studiów magisterskich Uniwersytetu Wrocławskiego na wydziale Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej . W związku z pisaną przeze mnie pracą magisterską zwracam się do Państwa z prośbą o wypełnienie ankiety dotyczącej "Wizerunku miasta Wałbrzycha”. Kwestionariusz jest w pełni dobrowolny i anonimowy a odpowiedzi zostaną wykorzystane wyłącznie w celach naukowych. Dziękuję bardzo za poświęcony czas. Ankieta ma charakter pytań zamkniętych.

Ankieta została zakończona.

 • Czy jest Pan/Pani mieszkańcem/mieszkanką Wałbrzycha?
  *
  • TAK
  • NIE
 • Czy jest Pan/Pani zadowolony/zadowolona z bycia Wałbrzyszaninem?
  *
  • TAK
  • NIE
  • NIE JESTEM MIESZKAŃCEM WAŁBRZYCHA
 • Z czym kojarzy się Panu/Pani Wałbrzych? Proszę o zaznaczenie 3 odpowiedzi.
  *
  • GÓRNICTWO I KOPALNIE
  • OŚRODEK TURYSTYCZNY
  • TERENY GÓRZYSTE
  • ZAMEK KSIĄŻ
  • SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA
  • BEZROBOCIE
  • BIEDASZYBY
  • KORUPCJA
  • PRODUKCJA PORCELANY
  • TEATRY I MUZEA
  • GALERIE SZTUKI
  • SPORT
 • Jakie według Pana/Pani są największe problemy miasta? Proszę o zaznaczenie 3 odpowiedzi
  *
  • BEZROBOCIE
  • KORUPCJA
  • BRAK POŁĄCZEŃ KOMUNIKACYJNYCH Z INNYMI MIASTAMI
  • BRAK PROMOCJI MIASTA POZA JEGO GRANICAMI
  • BRAK ZAANGAŻOWANIA WŁADZ MIASTA W JEGO ROZWÓJ
  • ZAMYKANIE SZKÓŁ
  • BRAK WSPÓŁPRACY MIESZKAŃCÓW MIASTA Z JEGO WŁADZAMI
 • Co uważa Pan/Pani za niezbędne w naprawie wizerunku miasta Wałbrzych? Można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź
  *
  • ZWIĘKSZENIE KONTAKTU MIESZKAŃCÓW Z WŁADZAMI MIASTA
  • REMONTY DRÓG I ULIC
  • ODBUDOWA ZAUFANIA MIESZKAŃCÓW W STOSUNKU DO WŁADZ MIASTA
  • ZMIANA ORGANÓW WYKONAWCZYCH
  • NACISK NA ROZWÓJ KULTURY I SZTUKI
  • ZWIĘKSZNIE DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH MIASTA
  • ROZWÓJ TURYSTYKI
 • Jak według Pana/ Pani jest postrzegane miasto w obrębie całego kraju? Proszę o zaznaczenie kilku odpowiedzi
  *
  • ŁADNE
  • CZYSTE
  • PRZYJAZNE
  • ROZWIJAJĄCE SIĘ
  • NOWOCZESNE
  • GODNE ZAUFANIA
  • BOGATE
  • BIEDNE
  • BEZPIECZNE
  • ZANIECZYSZCZONE
 • JAK OCENIA PAN/PANI INFRASTRUKTURĘ MIASTA?
  *
  • BARDZO ŹLE
  • ŹLE
  • DOBRZE
  • BARDZO DOBRZE
 • JAK OCENIA PAN/PANI KOMUNIKACJĘ MIEJSKĄ?
  *
  • BARDZO ŹLE
  • ŹLE
  • DOBRZE
  • BARDZO DOBRZE
 • JAK OCENIA PAN/PANI WŁADZE MIASTA?
  *
  • BARDZO ŹLE
  • ŹLE
  • DOBRZE
  • BARDZO DOBRZE
 • JAK OCENIA PAN/PANI TURYSTYKĘ?
  *
  • BARDZO ŹLE
  • ŹLE
  • DOBRZE
  • BARDZO DOBRZE
 • JAK OCENIA PAN/PANI MOŻLIWOŚĆ ZATRUDNIENIA W MIEŚCIE?
  *
  • BARDZO ŹLE
  • ŹLE
  • DOBRZE
  • BARDZO DOBRZE
 • JAK OCENIA PAN/PANI KULTURĘ I SZTUKĘ?
  *
  • BARDZO ŹLE
  • ŹLE
  • DOBRZE
  • BARDZO DOBRZE
 • JAK OCENIA PAN/PANI POZIOM EDUKACJI?
  *
  • BADZO ŹLE
  • ŹLE
  • DOBRZE
  • BARDZO DOBRZE
 • JAK OCENIA PAN/PANI OGÓLNY WYGLĄD MIASTA ?
  *
  • BARDZO ŹLE
  • ŹLE
  • DOBRZE
  • BARDZO DOBRZE
 • JAK OCENIA PAN/PANI ZAANGAŻOWANIE MIESZKAŃCÓW?
  *
  • BARDZO ŹLE
  • ŹLE
  • DORZE
  • BARDZO DOBRZE
 • Na co według Pana/ Pani warto zwrócić uwagę w mieście? Można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź
  *
  • ZAMEK KSIĄŻ
  • OFERTY TURYSTYCZNE
  • TEATRY
  • MUZEA
  • EDUKACJA
  • IMPREZY CYKLICZNE
  • FILHARMONIA
  • GALERIE SZTUKI
  • SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA
  • NOWE PROJEKTY NP. STARA KOPALNIA
  • SPORT
 • Jak według Pana/Pani inni postrzegają Wałbrzych?
  *
  • ZDECYDOWANIE POZYTYWNIE
  • POZYTYWNIE
  • NEGATYWNIE
  • ZDECYDOWANIE NEGATYWNIE
 • Czy według Pana/Pani opinii władzę angażują się w promocję miasta?
  *
  • TAK
  • NIE
 • Gdzie najczęściej można zobaczyć bądź znaleźć materiały promocyjne miasta? Można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź
  *
  • TELEWIZJA
  • RADIO
  • PRASA
  • BILBORDY I PLAKATY
  • INTERNET
 • Czy według Pana/Pani niezbędna jest promocja miast Wałbrzych?
  *
  • ZDECYDOWANIE TAK
  • TAK
  • NIE
  • ZDECYDOWANIE NIE
 • Na czym Pan/Pani głównie opiera swoje opinie odnośnie miasta?
  *
  • POPRZEZ CODZIENNE DOŚWIADCZENIA, GDYŻ JESTEM JEGO MIESZKAŃCEM
  • OPINIE INNYCH
  • MATERIAŁY PROMOCYJNE
  • INFORMACJE PODAWANE W RADIO, PRASIE CZY TELEWIZJI
 • Czy zmiana władzy w mieście jest postrzegana według Pana/Pani opinii za pozytywny czy negatywny aspekt życia Wałbrzycha?
  *
  • ZDECYDOWANIE POZYTYWNY
  • POZYTYWNY
  • NEGATYWNY
  • ZDECYDOWANIE NEGATYWNY
 • Czy uważa Pan/ Pani, że zmiana władzy w mieście przyczyniła się do poprawy jego wizerunku?
  *
  • ZDECYDOWANIE TAK
  • TAK
  • NIE
  • ZDECYDOWANIE NIE
 • W jakim stopniu Pan/Pani czuje się związany/związana z Wałbrzychem?
  *
  • CIESZĘ SIĘ, ŻE JESTEM JEGO MIESZKAŃCEM
  • JESTEM DUMNY Z BYCIA WAŁBRZYSZANINEM
  • CZĘSTO ODWIEDZAM WAŁBRZYCH Z RÓŻNYCH WZGLĘDÓW
  • NIE CZUJE ZWIĄZKU Z TYM MIASTEM
  • WSTYDZĘ SIĘ, ŻE JESTEM WAŁBRZYSZANINEM
  • MÓJ STOSUNEK DO WAŁBRZYCHA JEST NEUTRALNY
 • PŁEĆ
  *
  • KOBIETA
  • MĘŻCZYZNA
 • WIEK
  *
  • 15-25
  • 26-35
  • 36-45
  • 46-55
  • 56+
 • AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA
  *
  • UCZEŃ/STUDENT
  • PRACUJĄCY
  • PRZEDSIĘBIORCA
  • BEZROBOTNY
  • EMERYT/RENCISTA

Ankieta została zakończona.

Powrót do serwisu www.ankietydlaciebie.pl