ankiety online

Bezpieczeństwo w gminie gniezno

Ankieta została zakończona.

 • Czy gmina Gniezno jest w Pana/Pani opinii bezpieczną gminą?
  *
  • TAK
  • NIE
 • Czy istnieją w Pana/Pani opinii dzielnice, które są mniej bezpieczne od innych?
  *
  • TAK
  • NIE
 • Czy Pana/Pani miejsce pracy/zamieszkania jest rejonem bezpiecznym?
  • TAK
  • NIE
 • Proszę o wskazanie konkretnych zagrożeń wiążących się z powyższymi miejscami (jeżeli istnieją):
  • kradzieże
  • napady i pobicia
  • wymuszanie, wyłudzanie
  • handel narkotykami, niedozwolonymi przedmiotami
  • zakłócanie ciszy nocnej lub inne zakłócenia porządku publicznego
 • Proszę o wskazanie jednego lub więcej czynników wpływających na Pana/ Pani poczucie bezpieczeństwa w miejscu publicznym:
  • obecność i widoczność policji i funkcjonariuszy straży miejskiej na ulicach
  • odpowiednie oświetlenie miasta
  • monitoring
  • pora dnia
  • odpowiednie zachowanie w strefach podwyższonego zagrożenia (bankomaty, dworce, zatłoczone miejsca etc.)
 • Czy zdarzyło się Panu/Pani być świadkiem lub paść ofiarą przestępstwa na terenie gminy Gniezno w miejscu publicznym?
  *
  • Tak, byłam świadkiem
  • Tak, byłam ofiarą
  • Nie
 • Jeżeli zaznaczył/a Pan/Pani w pytaniu 6 odpowiedź TAK, proszę o opis tej sytuacji
 • Jakie typy przestępstw lub wykroczeń są w Pani/Pana opinii najbardziej uciążliwe społecznie ? (proszę ponumerować kolejno od 1 – najbardziej do 5 – najmniej uciążliwe)
  *
  1 2 3 4 5
  kradzieże
  napady i pobicia
  wymuszanie, wyłudzanie
  handel narkotykami, niedozwolonymi przedmiotami
  zakłócanie ciszy nocnej lub inne zakłócenia porządku publicznego
 • Jakie typy przestępstw są najczęstsze? (proszę ponumerować kolejno od 1 – najczęstsze do 5 – najrzadsze)
  *
  1 2 3 4 5
  kradzieże
  napady i pobicia
  wymuszanie, wyłudzanie
  handel niedozwolonymi przedmiotami
  zakłócanie ciszy nocnej lub porządku
 • Jak w skali od 1 do 5 oceniłby pan/pani pracę miejscowej policji straży miejskiej?
  *
  1 2 3 4 5
  Policja
  Straż Miejska
 • Jakie działania i programy są zgodnie z Pana/ Pani wiedzą wdrażane przez gminę w celu zapewnienia bezpieczeństwa publicznego?
  *
 • Czy w Pana/ Pani opinii działania podejmowane przez gminę w celu zapewnienia bezpieczeństwa publicznego są wystarczające? (odpowiedź przeczącą proszę uzasadnić)
 • Co w Pana/ Pani opinii mogłoby poprawić stan bezpieczeństwa w gminie Gniezno?
  • nie widzę potrzeby poprawy tego stanu
  • dodatkowe patrole policji lub straży miejskiej na ulicach
  • monitoring
  • organizacja straży obywatelskiej
  • odpowiednie oświetlenie miasta
 • W celu uzupełnienia metryki, proszę o podanie swojego wieku, płci oraz miejsca zamieszkania
  *

Ankieta została zakończona.

Powrót do serwisu www.ankietydlaciebie.pl