ankiety online

Mass media w życiu dzieci

Celem ankiety jest poznanie zakresu w jakim dziecko w wieku przedszkolnym korzysta z mediów elektronicznych. Badania dotyczą czasu jaki dziecko poświęca na korzystanie z mediów elektronicznych, a także rodzaju i tematyki tych przekazów. Określić mają również rolę rodziców w przygotowaniu dzieci do obcowania z mediami, prawidłowego z nich korzystania a także poziomu kontroli nad treściami przekazów. Wyniki badań mają służyć w pracy magisterskiej dotyczącej wpływu mass mediów na dzieci w wieku przedszkolnym. Ankieta kierowana jest do rodziców dzieci uczęszczających do przedszkoli, a jej ilościowe wyniki przybliżą współczesny obraz dzieciństwa w świecie informacyjnym.

Ankieta została zakończona.

 • Jestem rodzicem:
  *
  • dziecka w wieku przedszkolnym
  • dziecka w wieku wczesnoszkolnym (szkoła podstawowa klasy 1-3)
 • Jestem rodzicem:
  *
  • dziewczynki
  • chłopca
 • Jakie (najwyższe) wykształcenie Państwo posiadają:
  *
  • podstawowe
  • zasadnicze
  • średnie
  • wyższe
 • Jestem w wieku:
  *
  • do 20 lat
  • 21-25 lat
  • 26-35 lat
  • 36 i więcej lat
 • Z jakic mediów ma możliwość korzystania Państwa dziecko?
  *
  • internet
  • telewizja
  • prasa
  • literatura- książki
  • radio
  • inne
 • W jakich miejscach Państwa dziecko ma możliwość korzystania z mediów? (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź)
  *
  • przedszkole/ szkoła
  • dom
  • u znajomych
  • u rodziny
  • inne
 • Ile czasu poświęca Państwa dziecko codziennie na korzystanie z telewizji?
  *
 • Ile czasu poświęca Państwa dziecko codziennie na korzystanie z internetu?
  *
 • Proszę o uszeregowanie wymienionych mediów: telewizja, internet, radio, prasa, ksiązka. W zależności od częstości korzystania z nich przez Państwa dziecko (od najczęściej używanego).
  *
 • Czy zdarza się, że Państwa dziecko zbyt długo korzysta z mediów (telewziji, internetu, radia itp.)
  *
  • tak
  • nie
 • W przypadku zaznaczenia odpowiedzi tak proszę o podanie jak często ma miejsce wskazana sytuacja:
  • codziennie
  • czasami
  • rzadko
 • Jak często oglądają Państwo wspólnie z dzieckiem telewizję?
  *
  • codziennie
  • czasami
  • rzadko
  • nigdy
 • Czy kontrolują Państwo tematykę programów/ stron www/gier jakie oglądają Państwa dziecko?
  *
  • tak
  • nie
 • Czy rozmawiają Państwo z dziećmi o oglądanych przez nie bajkach/grach/stronach www?
  *
  • tak
  • nie
 • Proszę wymienić trzy ulubione bajki, programy bądź gry komputerowe Państwa dziecka:
  *
 • Jakie Państwa zdaniem jest kryterium doboru bajek, programów telewizyjnych, gier komputerowych. Proszę wymienić trzy najważniejsze:
  *
 • Jakie bajki bądź programy edukacyjne, które ogląda Państwa dziecko potrafią Państwo wymienić:
  *
 • Jakie bajki/programy/gry komputerowe/audycje radiowe polecają Państwo swoim dzieciom?
  *
 • Czy dziecko posiada odbiornik telewizyjny w swoim pokoju?
  • tak
  • nie
 • Co zadecydowało o umieszczeniu bądź nieumieszczeniu odbiornika telewizyjnego w pokoju dziecka?
  *
 • Czy dziecko posiada komputer w swoim pokoju?
  *
  • tak
  • nie
 • Co zadecydowało o umieszczeniu bądź nieumieszczeniu komputera w pokoju dziecka?
  *
 • Jak często Państwa zdaniem telewizja/radio/prasa/internet dostarczają dziecku nowych wiadomości?
  *
  • często
  • czasami
  • nie dostarcza
 • Proszę rozwinąć swoją wypowiedź:
 • Jak oceniają Państwo wpływ mediów na zachowanie swojego dziecka? Czy i jakie zmiany w jego zachowaniu Państwo obserwujecie?
  *
 • Jak oceniają Państwo wpływ mediów na rozwój intelektualny swojego dziecka?
  *
 • Jak oceniają Państwo wpływ mediów na zawieranie kontaktów z drugim człowiekiem przez Państwa daziecko, na relacje koleżeńskie, rodzinne?
  *

Ankieta została zakończona.

Powrót do serwisu www.ankietydlaciebie.pl