ankieta online

MOBBING W ŚRODOWISKU PRACY

Szanowni Państwo ! Jestem studentką drugiego roku studiów magisterskich na wydziale Politologii WSNHID. Ankieta , którą macie Państwo przed sobą po wypełnieniu będzie mi bardzo pomocna przy pisaniu pracy magisterskiej . Celem mojego badania jest sprawdzenie czy pojęcie mobbingu jest powszechnie znane i zauważane w środowisku pracy . Jeśli zgodzą się Państwo odpowiedzieć na tych kilka krótkich pytań będę bardzo wdzięczna . Ankieta jest całkowicie anonimowa , jej wyniki poufne i zachowane tylko i wyłącznie do potrzeb mojej pracy magisterskiej .
 • Tutaj wpisz pytanie ...
  • odp 1
  • odp 2
  • odp 3
  • odp 4
 • Z JAKIM RODZAJEM PRZEMOCY SPOTYKA SIĘ PANI / PAN W SWOIM ŚRODOWISKU PRACY
  • POGRÓŻKI , ZASTRASZENIA
  • OBRAŻANIE SŁOWNE (OBRAŹLIWE UWAGI , UŻYWANIE WULGARYZMÓW , PRZEZYWANIE , SZYDZENIE )
  • WROGIE ZACHOWANIE
  • AGRESJA FIZYCZNA WOBEC PRZEDMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO PANI/ PANA
  • SUGEROWANIE CHOROBY PSYCHICZNEJ
 • Tutaj wpisz pytanie ...
  • odp 1
  • odp 2
  • odp 3
  • odp 4
 • SPRAWCAMI WYŻEJ WYMIENIONYCH ZDARZEŃ BYLI ?
  • DYREKTOR/SZEF
  • PODWŁADNY
  • WSPÓŁPRACOWNIK
  • INNE OSOBY
  • NIE DOTYCZY
 • GDZIE MOŻNA ZWRÓCIĆ SIĘ O POMOC , KIEDY JEST SIĘ OFIARĄ MOBBINGU ?
  • KIEROWNICTWO FIRMY
  • PCK
  • PSYCHOLOG
  • PSYCHIATRA
  • RODZINA
  • PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY
  • SĄD
  • POLICJA
  • STOWARZYSZENIA ANTYMOBBINGOWE
  • URZĄD PRACY
  • URZĄD WOJEWÓDZKI
 • CZY W PANI /PANA PRZEDSIĘBIORSTWIE KŁADZIE SIĘ NACISK NA POLITYKĘ ANTYMOBBINGOWĄ . CZY STOSOWANE SĄ PRZEPISY PRAWNE DOTYCZĄCE PRZECIWDZIAŁANIA MOBBINGOWEGO W POLSCE ?
  • TAK
  • NIE
  • NIE WIEM
 • JAK CZUJE SIĘ PANI/PAN W SWOIM MIEJSCU PRACY ?
  • BARDZO DOBRZE
  • DOBRZE
  • NEUTRALNIE / ANI DOBRZE , ANI ŹLE
  • ŹLE
  • ZDECYDOWANIE ŹLE
 • JAKIE SĄ WEDŁUG PANI PRZYCZYNY WYSTĘPOWANIA MOBBINGU ?
  • ZAZDROŚĆ
  • RYWALIZACJA
  • CHĘĆ ELIMINACJI PEWNEJ OSOBY ZE SWOJEGO OTOCZENIA
  • CZYSTA SATYSFAKCJA Z WYRZĄDZANIA KRZYWDY
  • LECZENIE WŁASNYCH KOMPLEKSÓW
  • ZAPREZENTOWANIE WYŻSZOŚCI
  • INNE
 • CZY POTRAFI PANI/PAN WYMIENIĆ PRZEPISY PRAWNE , KTÓRE MAJĄ NA CELU PRZECIWDZIAŁANIE MOBBINGOWI ?
  *
  • TAK
  • NIE
Powrót do serwisu www.ankietydlaciebie.pl