ankieta online

Pozytywne i negatywne aspekty wielodzietności.

Witam! Jestem studentką III roku Pedagogiki Opiekuńczo - Wychowawczej w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Warszawie, przeprowadzam badania na temat rodzin wielodzietnych - minimum troje dzieci. Celem badania jest ukazanie zarówno pozytywnych jak i negatywnych aspektów wielodzietności. Ankieta skierowana jest zarówno do osób posiadających własną rodzine wielodzietną jak i pochodzących z takich rodzin. Uprzejmie proszę o wypełnienie niniejszego kwestionariusza, który pomocny będzie w ukazaniu rzeczywistej sytuacji rodzin wielodzietnych. Kwestionariusz składa się z dwóch części. Pierwsza część dotyczy informacji o członkach rodziny, druga sytuacji w rodzinie. Kwestionariusz zawiera pytania typu otwartego oraz półotwartego. Bardzo proszę o udzielanie rzetelnych, szczerych odpowiedzi na zadane pytania. Kwestionariusz jest w pełni anonimowy i posłuży tylko do mojego osobistego wglądu. Z góry dziękuję za wypełnienia. ;)
 • Proszę o podanie liczby dzieci i ich wieku.
  *
 • Miejsce zamieszkania rodziny:
  *
  • miasto
  • wieś
 • Jaki typ rodziny prezentuje Pańska rodzina?
  *
  • pełna - dwoje biologicznych rodziców + dzieci
  • niepełna - rodzic + dzieci
  • zrekonstruowana - jedno z partnerów posiada dzieci z poprzedniego związku
  • zrekonstruowana - oboje partnerów posiada dzieci z poprzednich związków
 • Wykształcenie matki:
  • wyższe
  • średnie
  • zawodowe lub podstawowe
 • Wykształcenie ojca:
  • wyższe
  • średnie
  • zawodowe lub podstawowe
 • Status zawodowy matki:
  • pracująca
  • niepracująca
  • inny
 • Status zawodowy ojca:
  • pracujący
  • niepracujący
  • inny
 • Sytuacja finansowa rodziny:
  *
  • bardzo dobra
  • wystarczająca
  • zła
 • W przypadku rodziny niepełnej lub zrekonstruowanej - czy obserwuje Pan/Pani jakiekolwiek problemy związane z taką formą rodziny?
 • Jakie obserwuje Pani/Pan plusy związane z posiadaniem tak licznej rodziny?
  *
 • Czy występują w Pani/Pana rodzinie jakieś problemy związane z posiadaniem licznej rodziny? Jeżeli tak to jakie?
 • Czy występuja w Pani/Pana rodzinie jakieś z poniższych problemów?
  *
  • problemy wychowawcze
  • problemy finansowe
  • problemy z pogodzeniem obowiązków domowych z zawodowymi
  • alkoholizm
  • narkomania
  • inny nałóg
  • bezrobocie
  • przemoc
  • problemy ze zdrowiem dzieci
  • problemy ze zdrowiem rodziców
  • problemy mieszkaniowe
  • problemy w kontaktach społecznych
  • inne
  • nie wystepują
 • W przypadku odpowiedzi 'inne' w pytaniu nr 12 - jakie sa to problemy?
 • Ewentualne uwagi na temat ankiety.
Powrót do serwisu www.ankietydlaciebie.pl