ankieta online

Szara strefa w Polsce

Ankieta jest anonimowa. Ma na celu badanie świadomości społeczeństwa nt. zjawiska szarej strefy. Wyniki badań zostaną użyte w procesie tworzenia pracy magisterskiej.
 • Wiek
  *
 • Płeć
  *
  • kobieta
  • mężczyzna
 • Miejsce zamieszkania
  *
  • wieś
  • miasto poniżej 25 tys. mieszkańców
  • miasto 25-100 tys. mieszkańców
  • miasto 100-200 tys. mieszkańców
  • miasto powyżej 200 tys. mieszkańców
 • Wykształcenie
  *
  • podstawowe
  • zawodowe
  • średnie
  • wyższe
 • Status zawodowy (główne źródło dochodu)
  *
  • uczeń/student
  • emeryt/rencista
  • własna działalność gospodarcza
  • umowa o pracę
  • umowa zlecenie
  • umowa o dzieło
  • bezrobotny
 • Czy spotkał/a się Pan/Pani z pojęciem szarej strefy?
  • tak
  • nie
  • nie wiem
 • Jakie czynniki według Pana/Pani wpływają na rozwój szarej strefy?
  • zawiłość systemu podatkowego
  • regulacje rynku pracy
  • wysokie świadczenia socjalne
  • brak wykształcenia
  • wysokie obciązenia finansowe nakładane na pracę
  • niskie zarobki na legalnym rynku pracy
 • Czy zna Pan/Pani podmioty gospodarcze biorące aktywny udział w szarej strefie?
  • tak, wielu
  • tak, jeden
  • nie
  • nie wiem
 • Czy korzysta Pan/Pani z usług/towarów oferowanych przez podmioty gospodarcze działające w szarej strefie? (np. usługi fachowców poza oficjalnym obiegiem, niefakturowane zakupy)
  • tak, często
  • tak, sporadycznie
  • nie
  • nie wiem
 • Jak ocenia Pan/Pani system podatkowy w Polsce?
  • zbyt skomplikowany, wymagający poprawy
  • przejrzysty, brak konieczności zmian
  • nie mam zdania
 • Jak ocenia Pan/Pani wysokość podatków w Polsce?
  • bardzo wysokie
  • średnie
  • odpowiednie
  • zbyt niskie
  • nie mam zdania
 • Jaki jest Pana/Pani stosunek do pracy "na czarno"?
  • negatywny, jest to nieetyczne
  • pozytywny, nie mam z tym problemu
  • nie mam zdania
 • Czy pracował/a Pan/Pani "na czarno"?
  • tak, było to główne źródło dochodu
  • tak, było to dodatkowe źródło dochodu
  • nie
 • Czy spotkał/a się Pan/Pani z odmową wydania paragonu/faktury za zakup usług/towarów?
  • tak, często
  • tak, sporadycznie
  • nie
 • Czy zgłosiłby/zgłosiłaby Pan/Pani taką sytuację odpowiednim organom kontroli państwowej?
  • zdecydowanie tak
  • możliwe
  • zdecydowanie nie
  • nie wiem
 • Wjakim obszarze gospodarki według Pana/Pani dochodzi do pracy nierejestrowanej? (proszę o wybór 3 najczęstszych obszarów)
  • handel
  • budownictwo
  • prace rolnicze
  • korepetycje
  • turystyka
  • wynajem mieszkań/pokoi
  • branża paliwowa
  • opieka nad dziećmi/osobami starszymi
  • usługi fryzjerskie/kosmetyczne
  • mechanika samochodowa
  • inne
 • Jakie skutki według Pana/Pani niesie za soba rozwój szarej strefy?
  • pozytywny
  • negatywny
  • nie mam zdania
 • Czy szara strefa wpływa na budżet państwa?
  • tak, znacząco
  • tak, w niewielkim stopniu
  • nie
  • nie mam zdania
 • Jak ocenia Pan/Pani sprawność organów państwa w przeciwdziałaniu szarej strefie?
  • dobrze
  • dostatecznie
  • słabo
  • nie mam zdania
 • Jaka kara nakładana na podmiot gospodarczy działający w szarej strefie według Pana/Pani będzie najbardziej skuteczna?
  • kara ograniczenia/pozbawienia wolności
  • kara finansowa
  • prace społeczne
  • nie powinno się karać
  • nie mam zdania
Powrót do serwisu www.ankietydlaciebie.pl