ankiety online

MOBBING

SKALA I ZNACZENIE ZJAWISKA MOBBINGU WŚRÓD NAUCZYCIELI WYCHOWANIA WCZESNOSZKOLNEGO
 • Płeć osoby badanej
  • kobieta
  • mężczyzna
 • Przedział wiekowy
  • 20-29
  • 30-39
  • 40-49
  • 50 i powyżej
 • Staż pracy w zawodzie nauczycielskim
  • 1-5 lat
  • 6-10 lat
  • 11-19 lat
  • 20-29 lat
  • 30 i powyżej
 • Stopień awansu zawodowego
  • Stażysta
  • Kontraktowy
  • Mianowany
  • Dyplomowany
 • Czy w Twoim miejscu pracy dochodzi do sytuacji konfliktowych między pracownikami?
  • Nigdy
  • Rzadko
  • Często
 • Czy byłeś/łaś szantażowany/a przez współpracownika bądź przełożonego?
  • Nigdy
  • Rzadko
  • Często
 • Jeśli tak, to w jaki sposób się to przejawiało?
 • Co było według Ciebie powodem tych zachowań?
 • Czy zostają Ci powierzane zadania, za które nie jesteś odpowiedzialna/odpowiedzialny?
  • Nigdy
  • Rzadko
  • Często
 • Czy czujesz się niedoceniany/a przez przełożonego?
  • Nigdy
  • Rzadko
  • Często
 • Jeśli tak, to czym się to objawia?
 • Czy odczuwasz naruszanie własnej prywatności przez przełożonego bądź współpracownika?
  • Nigdy
  • Rzadko
  • Często
 • Czy zostałeś/łaś na forum skrytykowany/a bądź poniżony/a przez przełożonego bądź współpracownika?
  • Nigdy
  • Rzadko
  • Często
 • Czy zagrożono Ci zwolnieniem z pracy bez żadnego powodu?
  • Nigdy
  • Rzadko
  • Często
 • . Czy zostałeś/aś bezpodstawnie pozbawiony/a premii, nagród i dodatków?
  • Nigdy
  • Rzadko
  • Często
 • Czy byłeś/aś zmuszany/na do donoszenia na kolegów?
  • Nigdy
  • Rzadko
  • Często
 • Czy zostałeś/łaś kiedykolwiek dotknięty/a przejawem mobbingu?
  • Tak
  • Nie
 • Czy kiedykolwiek byłeś/łaś świadkiem mobbingu?
  • Tak
  • Nie
 • Zaznacz, które z poniższych przejawów mobbingu dotknęły Ciebie lub których byłeś/łaś świadkiem
  • słowne znieważanie
  • krzyk
  • słowne groźby
  • molestowanie
  • stałe przerywanie wypowiedzi
  • ciągłe, nieuzasadnione krytykowanie wykonywanej pracy
  • nękanie
  • nakłanianie do złamania przepisów panujących w miejscu pracy
  • nieprzyzwoite komentarze
  • obnażanie się lub pokazywanie pornograficznych materiałów
  • uszkodzenia ciała
  • żadne z wymienionych
 • Zaznacz, które z poniższych objawów zauważyłeś/łaś u siebie lub u osoby poszkodowanej?
  • Depresja
  • Problemy ze snem
  • Złe nastawienie do otoczenia
  • Zwiększenie chęci walki
  • Mniejsza efektywność pracy
  • Straty moralne
  • Pogorszenie relacji między współpracownikami
  • Zwolnienia lekarskie
  • Nagłe odejście z pracy
  • Żadne z wymienionych
 • Czy zwróciłeś/łaś się do kogoś po pomoc?
  • Tak
  • Nie
 • Jeśli tak to do kogo?
Powrót do serwisu www.ankietydlaciebie.pl