ankiety online

Losy xxx

Ankieta została zakończona.

 • Proszę zaznaczyć swoją pleć
  • Mężczyzna
  • Kobieta
 • Proszę wpisać swój wiek:
  *
 • Wykształcenie
  • wyższe pierwszego stopnia
  • wyższe drugie stopnia
 • Proszę o zaznaczyć ukończony kierunek
  • Zarządzanie
  • Kulturoznawstwo
  • Filologia angielska
  • Bezpieczeństwo Wewnętrzne
 • Proszę wpisz ile lat temu ukończyłeś Wydz. Humanistyczno Społeczny WSZOP:
  *
 • Jakie były główne motywy wyboru tego kierunku (zaznacz jeden lub kilka )
  • uzyskanie kwalifikacji, które pomogą znaleźć pracę lub awansować
  • interesujący kierunek kształcenia
  • zainteresowania zgodne z kierunkiem
  • dobra opinia szkoły
  • łatwość ukończenia uczelni
 • Wybierz zakończenie zdania, które najlepiej oddaje Twoją sytuację: Po ukończeniu studiów na Wydziale Humanistyczno Społecznym WSZOP ...........:
  • podjąłem swoją pierwszą pracę, która nie jest związanej z ukończonym kierunkiem,1
  • podjąłem swoją pierwszą pracę, która jest związanej z ukończonym kierunkiem,
  • nie zmieniłem miejsca pracy, mimo, że nie ma ono związku z ukończonym kierunkiem,
  • nie zmieniłem miejsca pracy, bo ma ono związku z ukończonym kierunkiem,
  • zmieniłem miejsce pracy, przy czym nie ma ono związku z ukończonym kierunkiem,
  • zmieniłem miejsce pracy na takie, które ma związek z ukończonym kierunkiem,
  • wciąż poszukuję pracy i nie mogę znaleźć,
  • nie pracuję tylko dalej się kształcę,
  • nie pracuję z powodów rodzinnych,
  • założyłem własną działalność
 • Wskaż zdanie, które najlepiej oddaje Twoje losy zaraz po ukończeniu WSZOP-u:
  • Podjąłem/-am naukę na studiach uzupełniających dziennych państwowych;
  • Podjąłem/-am naukę na studiach uzupełniających dziennych prywatnych;
  • Podjąłem/-am naukę na studiach uzupełniające zaocznych;
  • Pracuję na umowę o pracę;
  • Pracuję na umowę zlecenie,
  • Pracuję na własny rachunek
  • Nie uczę się i nie pracuję;
  • Poszedłem do wojska;
  • Wyjechałem/-am za granicę;
 • Jakie typu pracę dostałeś po ukończeniu studiów na Wydziale Humanistyczno Społecznym WSZOP-u:
  • Pytanie mnie nie dotyczy, bo nie podjąłem żadnej pracy
  • Była to praca fizyczna,
  • Była to praca umysłowa.
 • Na jakiech warunkach otrzymałeś prace po ukończeniu WSZOPu
  • pytanie mnie nie dotyczy, bo już pracowałem
  • pytanie mnie nie dotyczy, bo nie pracuje
  • umowa na okres próbny
  • umowa na czas określony
  • umowa na czas nieokreślony
  • umowa zlecenie
  • umowa o dzieło
 • Czy praca ta była zgodna z kwalifikacjami związanymi z ukończeniem kierunku na ktorym studiowałeś w WSZOPie
  • TAK
  • NIE
 • Jakie zajmowałeś stanowisko w tej pracy
  • Było to stanowisko kierownicze
  • Byłem podrzędnym pracownikiem
  • Uruchomiłem własną działalność gospodarczą,
 • Jak przedstawia się historia Twoich awansów w okresie od skończenia WSZOP do chwili obecnej:
  • nie awansowałam/em
  • awansowałam/em
  • awansowałam/em kilkakrotnie
 • Jaki rodzaj awansu otrzymałeś w tym okresie:
  • nie otrzymałem żadnej formy awansu,
  • otrzymałem awans płacowy
  • awansowałem na wyższe w hierarchii stanowisko
  • dostałem awans polegający na poszerzeniu moich uprawnień i możliwości
 • Proszę wybrać określenie które uważasz za pasujące do Ciebie
  • studia pomogły mi w awansie
  • studia nie pomogły mi w awansie
  • wiedza zdobyta na studiach pomogła mi w awansie
 • Czy po ukończeniu uczelni utraciłeś dotychczasową prace i czym było to spowodowane ?
  *
  • Pytanie mnie nie dotyczy
  • Przyczynami ekonomicznymi
  • Technologicznymi
  • Likwidacją miejsca pracy
  • sam postanowiłem się zwolnić
 • Tutaj wpisz pytanie ...
  • odp 1
  • odp 2
  • odp 3
  • odp 4
 • Jakie problemy napotkałeś poszukując pracy po jej utracie ?
  *
  • Pytanie mnie nie dotyczy
  • Brak doświadczenia
  • Nieodpowiednie wykształcenie ( brak certyfikatów,kursów,zezwoleń itp.)
  • Brak specjalistycznego wykształcenia
 • Jeśli byłeś lub jesteś obecnie bez pracy to co jest głównym powodem?
  *
  • Pytanie mnie nie dotyczy
  • Obowiązki rodzinne i domowe
  • Nauka, uzupełnienie kwalifikacji
  • Choroba, niesprawność
  • Niechęć do pracy
  • Zniechęcenie bezskutecznością poszukiwania pracy
 • Zaznacz, czy zgadzasz się lub nie zgadzasz z następującymi stwierdzeniami:
  TAK NIE WIEM NIE
  Ukończenie studiów pomogło mi znaleźć dobrą prace.
  Ukończenie studiów dało mi pewność siebie na rynku pracy.
  Uważam, że uczelnia pozwoliła mi się zrealizować.
 • Jakie plany zawodowe masz aktualnie :
  • zamierzam pozostać w aktualnej pracy na tym samym stanowisku
  • zamierzam pozostać w aktualnej pracy i starać się o awans
  • zamierzam zmienić pracę
  • zamierzam szukać pracy
  • zamierzam nie pracować
 • Dokonany wybór WSZOPu oceniam jako :
  • Doskonały
  • Błędny
  • Trudno ocenić

Ankieta została zakończona.

Powrót do serwisu www.ankietydlaciebie.pl