ankieta

Ankieta na temat Etyki

Szanowni Studenci Jestem studentką Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie, na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Technicznych, Kierunek Finanse i Rachunkowość rok 3. Piszę prace licencjacką na temat Etyki w rachunkowości. Zwracam się z uprzejmą prośbą o wypełnienie poniższej ankiety, ankieta jest anonimowa a jej wyniki zostaną wykorzystane wyłącznie na potrzeby pracy. Bardzo dziękuje za poświęcony czas.

Ankieta została zakończona.

 • Płeć
  • Mężczyzna
  • Kobieta
 • Jestem studentką/studentem Kierunku Finanse i Rachunkowość
  • Jestem na studiach magisterskich po kierunku Finanse i Rachunkowość
  • NA roku 3
  • Na roku 2
  • Na roku 1
 • Czy spotkałaś/ spotkałeś się kiedykolwiek z pojęciem Etyka?
  • NIE
  • TAK
 • Z czym kojarzy Ci się pojęcie ,,Etyka
  • Nie wiem
  • z nieuczciwością
  • z czynieniem dobra
  • z uczciwością
 • Skąd najczęściej czerpiesz informacje na temat etyki?
  • Inne____
  • z internetu
  • z prasy
  • Z zajęć na uczelni
  • z telewizji
 • Czy jest Ci znany Kodeks zawodowej Etyki w rachunkowości?
  • NIE
  • TAK
 • Czy Twoim zdaniem jest ważne posiadanie wiedzy na temat etyki w zawodzie księgowego?
  • Nie mam zdania na ten temat
  • Uważam, że posiadanie wiedzy o etyce jest konieczne w tym zawodzie, a jej praktyczne zastosowanie w rachunkowości jest niezbędne do wygenerowania rzet
  • Uważam, że etyka w rachunkowości może mieć znaczenie w niektórych jej obszarach, ale nie jest to warunek konieczny sprawnego funkcjonowania systemu ra
  • Uważam, że etyka w rachunkowości nie ma żadnego znaczenia
 • Czy znasz treść Kodeksu Zawodowej Etyki w Rachunkowości? Wybierz jedną z następujących odpowiedzi
  • NIE, nie jestem zainteresowany tym kodeksem
  • NIE, ale mam zamiar się zapoznać
  • TAK, ale tylko w pewnych obszarach
  • TAK, w całości
 • Jakie Twoim zdaniem są główne powody dylematów w rachunkowości? Wybierz 2 właściwe odpowiedzi
  • Inne______
  • Brak sprzeciwu społeczeństwa
  • Brak pozytywnych wzorców
  • Chęć osiągnięcia łatwego i szybkiego zysku
  • Konkurencja
  • Przyzwyczajenie ludzi do korupcji
  • Złe przepisy prawne (np. luki prawne)
 • Co najbardziej kierowałoby Tobą przy dokonywaniu wyboru między postępowaniem etycznym a nieetycznym?
  • Inne:_______
  • Strach przed karą
  • Sumienie
  • Religia
  • Wychowanie
 • Jakimi wartościami Twoim zdaniem powinni cechować się księgowi? Wybierz maksymalnie 4 odpowiedzi
  • Działaniem na rzecz interesu publicznego
  • Niezależnością
  • Profesjonalnym zachowaniem
  • Lojalnością
  • Obiektywizmem
  • Angażowaniem się w interesy firmy bardziej niż w sprawy osobiste
  • Dyskrecją
  • Mocnym zaangażowaniem w wykonywaną pracę
  • Kompetencjami zawodowymi
  • Odpowiedzialnością
  • Uczciwością
 • Czy Twoim zdaniem etyka ma wpływ na wiarygodność wyników prezentowanych w sprawozdaniach finansowych?
  • Nie wiem
  • NIE, nie ma wpływu
  • TAK, jak najbardziej
 • Czy Twoim zdaniem błędne wyniki są użyteczne dla odbiorców przy podejmowaniu decyzji gospodarczych?
  • Są użyteczne, lecz nie zawsze
  • NIE
  • TAK
 • 14. Która sytuacja Twoim zdaniem ma największy wpływ na nieetyczne zachowanie Wybierz maksymalnie 4 z następujących odpowiedzi
  • Obawy przed utratą pracy
  • Chęć kreowania Wyniku Finansowego
  • Wpływ osób kierujących na podwładnych
  • Nacisk kadry kierowniczej na jak najlepsze wyniki
  • Brak odpowiednich regulacji prawnych
  • Próba ukrycia wcześniej popełnionych błędów
  • Niewystarczająca autonomia głównego księgowego
  • Brak reakcji przedsiębiorców i środowiska na nieetyczne zachowania
  • Brak wsparcia ze strony organizacji zawodowych
  • Wpływ przedstawionych wyników finansowych na wielkość uzyskanego wynagrodzenia
  • Brak odpowiednich szkoleń z zakresu etyki i skutki wynikające z braku ich przestrzegania

Ankieta została zakończona.

Powrót do serwisu www.ankietydlaciebie.pl