ankiety

Dogoterapia

Szanowni Państwo! Poniższa ankieta jest częścią badań dotyczących dogoterapii jako terapii wspomagającej rozwój dziecka z niepełnosprawnością intelektualną. Jednocześnie informuję iż ankieta jest anonimowa, a jej wyniki posłużą jedynie do napisania pracy badawczej. W trakcie wypełniania ankiety należy zaznaczyć właściwą odpowiedź. Z góry bardzo dziękuję za udział w badaniu.

Ankieta została zakończona.

 • Płeć
  *
  • kobieta
  • mężczyzna
 • Wiek?
 • Miejsce zamieszkania?
  • wieś
  • miasto do 50 tys.mieszkańców
  • miasto od 50 do 100 tys.mieszkańców
  • miasto powyżej 100 tys.mieszkańców
 • Wykształcenie?
  • podstawowe
  • średnie
  • wyższe
 • Sytuacja rodzinna?
  • przeciętna
  • dobra
  • bardzo dobra
 • Płeć dziecka?
  • dziewczynka
  • chłopiec
 • Wiek dziecka?
 • Z jakiego powodu dziecko korzysta z dogoterapii?
  • autyzm
  • zespół Downa
  • ADHD
  • inne
 • Jak często dziecko uczęszcza na dogoterapię?
  • raz w tygodniu
  • dwa razy w tygodniu
  • raz w miesiącu
 • W czasie zajęć z dogoterapii zauważył(a) Pan(i) :
  • niewielką zmianę w rozwoju dziecka
  • znaczną poprawę dotychczasowego stanu zdrowia
  • nie zauważyłam/zauważyłem żadnych zmian
 • Czy Pana/Pani zdaniem zajęcia z dogoterapii wpływają na poprawę aktywności fizycznej dziecka?
  • tak
  • nie
 • Czy dogoterapia ma wpływ na kształtowanie pozytywnych emocji dziecka?
  • tak
  • nie
 • Czy Pana/Pani zdaniem połączenie dogoterapii z innymi metodami może świadczyć o ich większej skuteczności?
  • tak
  • nie
 • Czy metody terapeutyczne z udziałem psa są dla dziecka bardziej interesujące i ciekawe?
  • tak
  • nie
 • Jak dziecko reaguje podczas zajęć z dogoterapii? (możliwość wyboru kilku odpowiedzi)
  • uspokaja się i relaksuje
  • chętniej wykonuje ćwiczenia rehabilitacyjne
  • niechętnie nawiązuje kontakt zarówno z psem jak i terapeutą
  • okazuje lęk przed kontaktem z psem
  • nie zauważyłam/zauważyłem zmian w zachowaniu dziecka
 • Jak oceniają Państwo zajęcia z udziałem psów?
  • dobrze
  • bardzo dobrze
  • przeciętnie
  • źle
 • Czy zgadzacie się Państwo z tym, że dogoterapia jest metodą wspomagającą rozwój dziecka?
  • tak
  • nie

Ankieta została zakończona.

Powrót do serwisu www.ankietydlaciebie.pl