ankiety online

Rozwiązania usprawniające transport miejski w Warszawie

Jestem studentką 3 roku logistyki na Akademii Obrony Narodowej. Przygotowuję pracę licencjacką dotyczącą rozwiązań usprawniających komunikację miejską na terenie miasta Warszawy. Zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania. Poniższa ankieta jest skierowana do mieszkańców warszawy. Jest ona całkowicie anonimowa, a jej wyniki zostaną użyte tylko i wyłącznie w pracy licencjackiej. Z góry dziękuję za wypełnienie ankiety.

Ankieta została zakończona.

 • Proszę wybrać płeć
  *
  • kobieta
  • mężczyzna
 • Proszę wybrać wiek
  *
  • mniej niż 18 lat
  • 18-30 lat
  • 31-50 lat
  • powyżej 50
 • Jest Pan/Pani osobą
  *
  • pełnosprawną fizycznie
  • niepełnosprawną fizycznie
 • Czy korzysta Pan/Pani z komunikacji miejskiej w Warszawie ?
  *
  • Tak
  • Nie
 • Jak ocenia Pan/Pani stan komunikacji miejskiej w Warszawie?
  *
  • Bardzo dobry
  • dobry
  • średnio
  • źle
 • Skąd czerpie Pan/Pani informacje o komunikacji miejskiej?
  *
  • Strony internetowe (np. ZTM)
  • Aplikacje mobilne
  • Prasa
  • Plakaty,ulotki informacyjne
 • Czy uważasz że komunikacja miejska wymaga elementów wspomagających jej funkcjonowanie?
  *
  • Zdecydowanie tak
  • raczej tak
  • zdecydowanie nie
  • nie mam zdania
 • Czy uważasz że bus-pasy są niezbędne w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej?
  *
  • tak
  • raczej tak
  • nie
  • nie mam zdanisa
 • Czy korzystasz z systemów Park&Ride ?
  *
  • tak,dosyć często
  • czasami
  • sporadycznie
  • nigdy nie korzystałem
 • jak często korzystasz z miejskiej wypożyczalni rowerów?
  *
  • Bardzo często
  • Czasami
  • Sporadycznie
  • Nigdy nie korzystałem
 • Jak oceniasz aktualny stan rozwiązań usprawniających infrastrukturę miejską w Warszawie?
  Bardzo dobry Dobry Średni Zły
  Buspasy
  Zajezdnie
  systemy Park&Ride
  wypożyczalnie rowerów
 • Czy któryś z elementów wspomagających infrastrukturę komunikacji miejskiej wymaga poprawy?
  *
  Zdecydowanie tak W małym stopniu Nie potrzebuje ulepszenia nie mam zdania
  Buspasy
  Zajezdnie
  systemy Park&Ride
  wypożyczalnie rowerów
 • Jeśli tak, to co Pana/Pani zdaniem należało by usprawnić i w jaki sposób?
 • jak często korzysta Pan/Pani z biletomatów ?
  *
  • Bardzo często
  • Czasami
  • Sporadycznie
  • Nigdy
 • Jaka jest Twoja opinia na temat potrzeby wyposażenia pojazdów komunikacji miejskiej w świetlne tablice informacyjne?
  *
  • zdecydowanie potrzebne
  • raczej potrzebne
  • niekoniecznie potrzebne
  • nie są w ogóle potrzebne
 • Czy uważasz, że wyświetlanie na telebimach informacyjnych w pojazdach słówek z języka angielskiego jest użyteczne?
  *
  • Tak,jest bardzo użyteczne
  • Jest raczej pomocne
  • nie jest to użyteczne
  • nie mam zdania
 • Czy korzysta Pan/Pani z aplikacji mobilnych ?
  *
  • Tak, bardzo często
  • Czasami
  • Sporadycznie
  • Nigdy
 • Jak oceniasz aktualny stan rozwiązań technicznych usprawniających transport miejski ?
  Bardzo dobry Dobry Sredni Zły
  Biletomaty
  Telebimy informacyjne
  Nauka angielskiego w autobusach
  Aplikacje mobilne
 • Czy któryś z niżej wymienionych elementów technicznych wspomagających transport wymaga poprawy?
  Zdecydowanie tak W małym stopniu Nie potrzebuje ulepszenia Nie mam zdania
  Biletomaty
  Telebimy
  Nauka angielskiego
  Aplikacje mobilne
 • Jeśli tak, to co Pana/Pani zdaniem należało by usprawnić i w jaki sposób?
 • Czy tabor miejski jest wystarczająco dostosowany dla osób niepełnosprawnych?
  *
  • Zdecydowanie tak
  • raczej tak
  • raczej nie
  • zdecydowanie nie
 • Czy korzysta Pan/Pani z rozwiązań poprawiających komfort użytkowania komunikacji przez osoby niepełnosprawna?
  *
  • Tak, często
  • Czasami
  • Sporadycznie
  • Nie korzystam
 • Jeśli tak, to z jakiś rozwiązań Pan/Pani korzysta?
  *
  • Niskopodłogowe autobusy z wysuwanymi klapami oraz miejscem dla osób niepełnosprawnych
  • Informacja głosowa o trasie i przystankach
  • Windy oraz wyjścia bezpieczeństwa na stacjach metra
  • Nie korzystam z tego rodzaju rozwiązań
 • Jak oceniasz aktualny stan rozwiązań usprawniających komfort użytkowania komunikacji miejskiej przez osoby niepełnosprawne?
  *
  • Bardzo dobry
  • Dobry
  • Sredni
  • Zły
 • Czy któreś z niżej wymienionych elementów wymagają poprawy?
  Zdecydowanie tak W małym stopniu Nie potrzebuje ulepszenia Nie mam zdania
  Miejsca dla niepełnosprawnych w pojazdach
  Informacje głosowe
  Windy na stacjach metra
  przyciski z napisami w alfabecie Braille’a
 • Jeśli tak, to co Pana/Pani zdaniem należałoby usprawnić i w jaki sposób?
 • Czy jest Pan/Pani zadowolona z usług świadczonych przez ZTM Warszawa?
  *
  • Zdecydowanie tak
  • raczej tak
  • raczej nie
  • zdecydowanie nie

Ankieta została zakończona.

Powrót do serwisu www.ankietydlaciebie.pl