ankieta online

Płynność finansowa w przedsiębiorstwie

Wyniki zostaną wykorzystane w rozprawie doktorskiej. Ankieta jest anonimowa.

Ankieta została zakończona.

 • Województwo:
  *
  • dolnośląskie
  • kujawsko-pomorskie
  • lubelskie
  • lubuskie
  • łódzkie
  • małopolskie
  • mazowieckie
  • opolskie
  • podkarpackie
  • podlaskie
  • pomorskie
  • śląskie
  • świętokrzyskie
  • warmińsko-mazurskie
  • wielkopolskie
  • zachodniopomorskie
 • Wielkość przedsiębiorstwa:
  *
  • mikro<10
  • małe<50
  • średnie<250
 • Profil działalności:
  *
  • usługowa
  • handlowa
  • produkcyjna
 • Płynność finansowa kojarzy się Pani/Panu z (proszę o zaznaczenie jednej lub dwóch odpowiedzi):
  *
  • zdolnością wypłacania wszelkich zobowiązań
  • bezpieczeństwem funkcjonowania firmy
  • możliwościa rozwoju przedsiębiorstwa
 • Czy stosuje Pani/Pan mierniki płynności finansowej w postaci:
  *
  • wzorów ekonomicznych
  • zwykłej oceny na podstawie porównania posiadanej gotówki i zobowiązań
 • Czy uważa Pani/Pan, że utrata płynności finansowej jest znaczącym czynnikiem ekonomicznym prowadzącym do upadłości firmy?
  *
  • tak
  • nie
 • Czy boi się Pani/Pan ewentualnej utraty płynności finansowej w swojej firmie?
  *
  • tak
  • nie
 • Gdzie podczas prowadzenia działalności gospodarczej najbardziej zauważa Pani/Pan znaczenie płynności finansowej?
  *
 • Czy uważa Pani/Pan, że płynność finansowa jest jednym z najważniejszych czynników ekonomicznych wpływających na rozwój firmy?
  *
  • tak
  • nie
  • nie zastanawiałam/em się nad tym

Ankieta została zakończona.

Powrót do serwisu www.ankietydlaciebie.pl