ankieta

ANKIETA DLA UCZESTNIKÓW AKCJI „WDiNP UCZY NOCĄ WoS-u”

Prosimy o wypełnienie tej krótkiej ankiety na temat przebiegu naszej akcji. Bardzo zależy nam na Państwa opinii, gdyż chcemy doskonalić organizowane przez nasz wydział wydarzenia.

Ankieta została zakończona.

 • 1. Jak ocenia Pan/Pani akcję „WDiNP uczy nocą WoS-u”?
  • Bardzo dobrze
  • Dobrze
  • Średnio
  • Raczej źle
  • Źle
 • Jak ocenia Pan/ Pani organizację akcji „WDiNP uczy nocą WoS-u”? (przebieg rejestracji, przemieszczanie na sale wykładowe, przepływ informacji)
  • Bardzo dobrze
  • Dobrze
  • Średnio
  • Raczej źle
  • Źle
 • Czy akcja „WDiNP uczy nocą WoS-u” pomogła Panu/Pani w przygotowaniu do egzaminu maturalnego?
  • Tak
  • Raczej tak
  • Trudno powiedzieć
  • Raczej nie
  • Nie
 • Jak ocenia Pan/Pani poszczególne wykłady?
  Bardzo dobrze Dobrze Średnio Raczej źle
  „Globalizacja – przyczyny oraz skutki polityczne i gospodarcze” prof. dr hab. Edward Haliżak
  „Główni aktorzy systemów politycznych” dr Anna Materska-Sosnowska
  „Współczesne problemy społeczne Polski i świata” dr Maciej Duszczyk
  „Media w Polsce i na świecie” dr Łukasz Szurmiński
  „Idea integracji europejskiej” prof. dr hab. Konstanty A. Wojtaszczyk
  „Polityka zagraniczna PRL” dr Alicja Curanović
  „Niedemokratyczne reżimy polityczne” dr Justyna Otto
  „Media w systemie społeczno-politycznym – pojęcie czwartej władzy” dr Łukasz Przybysz
  „Instytucje Unii Europejskiej” dr Monika Poboży
  „Naczelne zasady ustroju RP” dr Tomasz Słomka
  „Polityka jako zjawisko społeczne. Jak badać społeczeństwo i politykę?” dr Łukasz Łotocki dr Piotr Zawadzki
  „Trudne sąsiedztwo” czyli rzecz o stosunkach polsko-rosyjskich” dr Szymon Kadraś
  Źle
  Nie byłem/am
 • Czy wiedział Pan/Pani o istnieniu stoisk promocyjnych instytutów WDiNP?
  • Tak
  • Nie
 • Czy skorzystał Pan/Pani ze stoisk promocyjnych instytutów WDiNP?
  • Tak
  • Nie
 • Czy zamierza Pan/Pani studiować na WDiNP UW?
  • Tak
  • Nie
 • Jeśli zamierza Pani/Pan studiować na WDiNP UW, to jaki kierunek/kierunki Pani/Pan wybiera?
 • Uwagi, komenatrze.

Ankieta została zakończona.

Powrót do serwisu www.ankietydlaciebie.pl