ankiety online

Ankieta wśród pracowników ZWiK Sp.z o.o. w Międzyzdrojach

Szanowny respondencie na wstępie bardzo dziękujemy za chęć wzięcia udziału w naszej anonimowej ankiecie. Ankieta ta została stworzona na potrzeby napisania przez nas pracy inżynierskiej, której celem jest poprawa procesu dystrybucji wody na terenie miasta Międzyzdroje. Poniżej znajdzie się kilka pytań na które bardzo prosimy odpowiadać rzetelnie. Prosimy też o zaznaczenie jednej odpowiedzi. Dziękujemy za poświęcony czas.

Ankieta została zakończona.

 • Jak często usuwane są awarie na sieci wodociągowej związane z wyciekiem wody?
  *
  • raz w tygodniu
  • kilka razy w tygodniu
  • raz w miesiącu
  • kilka razy w miesiącu
  • rzadziej
 • Jak często awarie występują na głównych magistralach przesyłowych?
  *
  • bardzo często
  • często
  • rzadko
  • bardzo rzadko
 • Jak często awarie występują na przewodach rozdzielczych?
  *
  • bardzo często
  • często
  • rzadko
  • bardzo rzadko
 • Jak często awarie występują na przyłączach do nieruchomości?
  *
  • bardzo często
  • często
  • rzadko
  • bardzo rzadko
 • Jaka jest najczęstsza przyczyna awarii sieci wodociągowej na terenie miasta Międzyzdroje?
  *
  • Naturalne zużycie materiału
  • Wada materiału
  • Niewłaściwy montaż przewodów wodociągowych
  • Przemieszczanie gruntu
  • Ciężki ruch samochodowy
 • Na jakich elementach sieci wodociągowej najczęściej występują awarie?
  *
  • korpusy rur
  • łączenia rur
  • części armatury np. zasuwy odcinającej, zaworów itp.
  • inne
 • Czy na terenie miasta Międzyzdroje występuję przemarzanie przewodów wodociągowych, co skutkuje awarią tych przewodów?
  *
  • tak
  • nie
 • Jeśli tak, to jak często występuje zjawisko przemarzania przewodów wodociągowych?
  • często
  • bardzo często
  • rzadko
  • bardzo rzadko
 • Jaki jest według Pana najbardziej awaryjny materiał, z którego są wykonywane przewody wodociągowe?
  *
  • stal
  • żeliwo
  • PE (polietylen)
  • PVC (polichlorek winylu)
  • AC (azbestocement)
 • Według Pana przewody wodociągowe o jakiej średnicy są najbardziej awaryjne?
  *
  • od 25 do 40 mm
  • od 40 do 90 mm
  • od 90 do 125 mm
  • od 125 do 200 mm
  • od 200 do 300 mm
 • Jaki jest według Pana średni czas usuwania awarii na sieci wodociagowej? Proszę wpisać ilość godzin roboczych.
 • Jak Pana zdaniem najczęściej zakład dowiaduje się o awarii?
  *
  • Zgłoszenie od mieszkańców miasta
  • Spostrzeżenie wycieku przez pracowników zakładu
  • Deformacja gruntu w okolicach uzbrojenia sieci wodociągów np zasuw
  • Okresowa kontrola przy pomocy logerów i geofonu
  • inny
 • Jak często wykorzystywane są sprzęty do szukania wycieków (geofon, logery)?
  *
  • często
  • bardzo często
  • rzadko
  • bardzo rzadko
 • Czy posiadany przez ZWiK Sp. z o.o. w Międzyzdrojach geofon jest skuteczny w poszukiwaniu wycieków?
  *
  • tak
  • nie
  • nie wiem
 • Jakie według Pana są wady szukania wycieków wody przy pomocy geofonu?
  *
 • Tutaj wpisz pytaJakie według Pana są zalety szukania wycieków wody przy pomocy geofonu?nie ...
  *
 • 17. Czy posiadane przez ZWiK Sp. z o.o. w Międzyzdrojach logery sa skuteczne w poszukiwaniu wycieków ?
  *
  • tak
  • nie
  • nie wiem
 • Jakie według Pana są wady szukania wycieków wody przy pomocy logerów ?
  *
 • 19. Jakie według Pana są zalety szukania wycieków wody przy pomocy logerów?
  *
 • 20. Czy Pana zdaniem obecny system szukania wycieków na terenie miasta Międzyzdroje jest efektywny?
  *
  • tak
  • nie
  • nie wiem

Ankieta została zakończona.

Powrót do serwisu www.ankietydlaciebie.pl