ankieta

Wady wymowy w języku polskim a nauka języka angielskiego

Jestem studentką trzeciego roku logopedii na Uniwersytecie Gdańskim. Piszę pracę licencjacką pt. „Wady wymowy w języku polskim a nauka języka angielskiego na etapie przedszkola”. Zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie szczerych odpowiedzi na postawione poniżej pytania.

Ankieta została zakończona.

 • W jakim wieku dziecko powinno rozpocząć naukę języka angielskiego?
  *
  • Przed ukończeniem 3 roku życia
  • Między 3 a 6 rokiem życia
  • Po ukończeniu 6 roku życia
 • Czy dziecko z wadą wymowy może uczyć się języka angielskiego?
  *
  • Tak
  • Nie
 • Czy wczesna nauka języka angielskiego ma wpływ na rozwój mowy dziecka?
  *
  • Tak
  • Nie
 • *Jeśli tak: W jaki sposób ocenia Pani/Pan wpływ dwujęzyczności na rozwój językowy dziecka?
  • Pozytywny
  • Negatywny
 • Czy intensywny kontakt dziecka z językiem angielskim ma negatywny wpływ na przebieg terapii logopedycznej?
  *
  • Tak
  • Nie
 • Czy ma Pani/Pan stały kontakt z nauczycielem języka angielskiego?
  *
  • Tak
  • Nie
 • Czy logopeda powinien mieć wpływ na decyzję o włączeniu dziecka z wadą wymowy do zajęć w języku obcym?
  *
  • Tak
  • Nie
 • Czy w trakcie terapii logopedycznej nawiązuje Pani/Pan do znajomości języka angielskiego dziecka?
  *
  • Tak
  • Nie
 • *Jeśli tak, proszę określić w jaki sposób:
 • Dodatkowe informacje/uwagi

Ankieta została zakończona.

Powrót do serwisu www.ankietydlaciebie.pl