ankiety

Mobbing w miejscu pracy

Szanowni Państwo, jestem studentem III roku Zarządzania na Uniwersytecie Śląskim. Uprzejmie proszę o wypełnienie ankiety na temat występowania mobbingu (przemocy psychicznej) w miejscu zatrudnienia oraz jego skali. Ankieta ma charakter anonimowy, a zebrane wyniki będą służyć wyłącznie celom naukowym - do napisania pracy dyplomowej. Dziękuję za poświęcony czas i szczerze odpowiedzi.

Ankieta została zakończona.

 • Płeć
  *
  • Kobieta
  • Mężczyzna
 • Wiek
  *
  • 18-24
  • 25-30
  • 31-40
  • 41-50
  • Powyżej 50
 • Jakie jest Pana/Pani wykształcenie?
  *
  • Podstawowe
  • Średnie
  • Wyższe
  • Zawodowe
  • Brak
 • W jakiej branży Pan/i pracuje?
  *
  • Finanse
  • Przemysł
  • Usługi
  • Transport
  • Oświata
 • Wielkość przedsiębiorstwa
  *
  • Mikro (poniżej 10 osób)
  • Małe (poniżej 50 osób)
  • Średnie (poniżej 250 osób)
  • Duże (powyżej 250 osób)
 • Staż w miejscu pracy
  *
  • Do 6 miesięcy
  • Od 6 miesięcy do 1 roku
  • 1-3 lata
  • 4 - 10 lat(a)
  • 11 i więcej lat
 • Charakter umowy o pracę
  *
  • Umowa zlecenie
  • Umowa o dzieło
  • Umowa na czas próbny
  • Umowa na czas określony
  • Umowa na czas nieokreślony
 • Co rozumie Pan/Pani pod pojęciem "mobbing"?
  *
  • Wcześniejsze przejście na emeryturę
  • Konflikt
  • Przemoc psychiczna
  • Forma motywowania pracowników
 • Jaka atmosfera panuje w Pana/Pani miejscu pracy?
  *
  • Bardzo dobra
  • Dobra
  • Trudno powiedzieć
  • Zła
  • Bardzo zła
 • Jakie działania przemocy doświadczył/a Pan/i w miejscu pracy?
  *
  Nigdy Rzadko Sporadycznie Często Zawsze
  Unikanie/ignorowanie
  Stosowanie gróźb oraz pogróżek
  Odizolowanie od innych pracowników
  Ośmieszanie
  Obgadywanie
  Naśmiewanie się
  Znęcanie się psychiczne
  Poniżanie/krytykowanie w obecności innych pracowników
  Zwracanie uwagi krzykiem
  Brak możliwości wypowiadania się
  Krytyka wykonywanej pracy
  Zmuszanie do pracy w godzinach ponadwymiarowych
  Groźby zwolnienia z pracy
  Zlecanie bezsensownych prac (zadania, które nie należą do obowiązków)
  Umyślne utrudnianie pracy
  Zabieranie premii
  Odmawianie urlopów/zwolnień
  Przemoc fizyczna
  Propozycje seksualne bądź molestowanie
 • Od jak dawna występują zachowania, których doświadcza Pan/Pani najczęściej?
  • Dłużej niż rok
  • Co najmniej pół roku
  • Krócej niż pół roku
  • Nie występują
 • Kto dopuszcza/ł się zachowań wymienionych w pyt. nr 10? (Proszę o zaznaczenie przynajmniej jednej odpowiedzi)
  • Współpracownicy (koledzy, koleżanki)
  • Bezpośredni podwładni
  • Bezpośredni przełożeni
  • Nikt
 • Jaka jest Pana/Pani postawa wobec doświadczanych działań przemocy?
  • Zignorowanie problemu
  • Konfrontacja z przeciwnikami
  • Unikanie osób stosujących te działania
  • Skarżenie się przełożonym
  • Zaakceptowanie tej sytuacji
 • Czy zwrócił/a się Pan/Pani o pomoc?
  • Tak
  • Nie (proszę przejść do pyt. nr 16)
  • Nie było takiej potrzeby (proszę przejść do pyt. nr 16)
 • Do kogo zwrócił/a się Pan/i o pomoc?
  • Współpracowników
  • Przełożonego
  • Lekarza
  • Radcy prawnego
  • Rodziny
  • Policji
 • Czy był/a Pan/i świadkiem wymienionych działań przemocy (pyt. 10) wobec innego pracownika?
  *
  • Tak
  • Nie (proszę przejść do pytania nr 19)
 • Proszę zaznaczyć jakich działań przemocy był/a Pan/i świadkiem?
  • Unikanie/ignorowanie
  • Stosowanie gróźb oraz pogróżek
  • Odizolowanie od innych pracowników
  • Ośmieszanie
  • Obgadywanie
  • Naśmiewanie się
  • Znęcanie się psychiczne
  • Poniżanie/krytykowanie w obecności innych pracowników
  • Zwracanie uwagi krzykiem
  • Brak możliwości wypowiadania się
  • Krytyka wykonywanej pracy
  • Zmuszanie do pracy w godzinach ponadwymiarowych
  • Groźby zwolnienia z pracy
  • Zlecanie bezsensownych prac
  • Umyślne utrudnianie pracy
  • Zabieranie premii
  • Odmawianie urlopów/zwolnień
  • Przemoc fizyczna
  • Propozycje seksualne bądź molestowanie
 • Kto dopuszcza/ł się powyższych zachowań?
  • Współpracownicy (koledzy, koleżanki)
  • Bezpośredni podwładni
  • Bezpośredni przełożeni
 • Czy w obawie przed utratą pracy zataiłby/zataiłaby Pan/i zjawisko mobbingu w pracy?
  *
  • Tak
  • Nie
  • Nie wiem
 • Czy uważa Pan/Pani, że ofiara mobbingu ma szansę wygrać sprawę sądową przeciwko mobberowi (osoba stosująca przemoc)?
  *
  • Tak
  • Nie
  • Nie wiem
 • Czy w Pana/Pani zakładzie pracy doszło do zwolnień bez ewidentnej przyczyny?
  *
  • Tak
  • Nie
  • Nie wiem

Ankieta została zakończona.

Powrót do serwisu www.ankietydlaciebie.pl