ankiety online

Rozwiązywanie konfliktów a związki zawodowe

Cześć ;) Poniższa ankieta dotyczy mojej pracy licencjackiej pt."Rozwiązywanie konfliktów w przedsiębiorstwie a związki zawodowe" i ma na celu sprawdzenie czy rzeczywiście związki zawodowe pomagają pracownikom w sytuacjach konfliktowych z pracodawcą czy jednak popierają pracodawce. Dziękuję za każde wypełnienie ankiety ;)

Ankieta została zakończona.

 • Płeć:
  *
  • Kobieta
  • Mężczyzna
 • Wiek:
  *
  • 18-27
  • 28-37
  • 38-47
  • 48+
 • Staż pracy:
  *
  • poniżej 2 lat
  • 2-5 lat
  • 6-10 lat
  • 16+
 • Wykształcenie:
  *
  • Podstawowe
  • Gimnazjalne
  • Zasadniczo zawodowe
  • Średnie
  • Wyższe
 • W jakim sektorze przedsiębiorstw Pan/i obecnie pracuje?
  *
  • W sektorze publicznym
  • W sektorze prywatnym
 • Ile w Pana/i firmie jest związków zawodowych?
  *
  • Nie ma – proszę przejść do pytania – 13-tego
  • 1
  • 2
  • 3 i więcej
 • Czy obecnie należy Pan/i do związku zawodowego?
  • Tak
  • Nie
 • Jakie związki zawodowe są u Pani/a w firmie?
  • NSZZ “Solidarność”
  • OPZZ (Ogólnopolskie Porozumienia Związków Zawodowych)
  • Firma nie posiada związków zawodowych
  • Nie wiem 
 • Jak ocenia Pan/i działania związków zawodowych w firmie?
  • Bardzo dobrze - cały czas pracują, widać ich zaangażowanie i efekty pracy
  • Dość dobrze - niewielkie starania, małe efekty pracy
  • Trudno powiedzieć
  • Raczej źle - brak jakichkolwiek istotnych efektów ich pracy
  • Bardzo źle - związki zawodowe są, ale tak jakby nie funkcjonowały
 • Jak reagują związki zawodowe na konflikty pracowników w Pana/i firmie?
  • Niezwłocznie starają się rozwiązać konflikt
  • Pozostawiają problem pracownikom i nie reagują
  • Wyciszają konflikt bez jego rozwiązania
  • Nie wiem
 • Według Pana/i związki zawodowe:
  • Działają, aby rzeczywiście pomagać pracownikom
  • Działają z myślą o wzajemnym interesie zarówno pracownika jak i pracodawcy
  • Działają na korzyść pracodawcy
 • Czy w Pana/i firmie związki zawodowe na bieżąco kontrolują przestrzegania przepisów?
  • Zdecydowanie tak
  • Raczej tak
  • Nie wiem
  • Raczej nie
  • Zdecydowanie nie
 • Jak często jest Pan/i świadkiem sytuacji konfliktowych w firmie?
  *
  • Konfliktów nie odnotowuje się w mojej firmie
  • Kilka razy w miesiącu
  • Raz na miesiąc
  • Raz na kilka miesięcy
 • Co według Pana/i jest najczęściej przyczyną konfliktu w firmie? (Proszę wybrać jedną odpowiedź).
  *
  • Plotki
  • Różnice poglądów/charakterów
  • Rywalizacja
  • Chęć zdominowania innych
  • Brak dobrej komunikacji
  • Zazdrość

Ankieta została zakończona.

Powrót do serwisu www.ankietydlaciebie.pl