ankieta

ankieta

 • Jaki charakter pracy obecnie Pan/Pani wykonuje?
  *
  • Pracownik administracyjno- biurowy
  • Specjalista z wyższym wykształceniem
  • Kierownik wyższego szczebla
  • Kierownik niższego szczebla
  • Pracownik wykwalifikowany
  • Pracownik niewykwalifikowany
  • Rolnik
  • Właściciel firmy
 • Jakie jest miejsce wykonywanej pracy?
  *
  • W tej samej miejscowości
  • W miejscowości pobliskiej, gdzie dojazd nie przekracza 1 godziny w obie strony
  • W miejscowości oddalonej, gdzie dojazd przekracza 1 godzinę w obie strony
  • Praca za granicą
 • Czy sytuacja materialna rodziny jest:
  *
  • Zadowalająca
  • Niezadowalająca, ale radzimy sobie
  • Niezadowalająca, potrzebujemy pomocy
 • Które z wymienionych określeń najlepiej charakteryzuje Pana/i obecny poziom życia?
  *
  • Nie starcza na podstawowe potrzeby, żyjemy bardzo biednie.
  • Na co dzień oszczędnie gospodarujemy, gdyż nasze warunki są skromne
  • Oszczędzamy jedynie na poważniejsze zakupy, warunki są średnie
  • Poziom życia jest dobry, wystarcza na wiele bez specjalnego oszczędzania.
  • Możemy pozwolić sobie na luksus, gdyż warunki są bardzo dobre
 • Czy pracuje Pan/ Pani w weekendy?
  *
  • Tak
  • Nie
 • 6. Czy posiadając wolny weekend spędza Pan/Pani go z rodziną?
  *
  • Tak
  • Nie
 • Czy zostaje Pan/ Pani po godzinach w pracy?
  *
  • Tak
  • Nie
 • Ile czasu wynoszą nadgodziny w ciągu tygodnia?
  *
  • 1-5 godzin
  • 6-10 godzin
  • Powyżej 10 godzin
 • Czy pozostawanie po godzinach w pracy jest mile widziane przez Pana/Pani pracodawcę?
  *
  • Tak
  • Nie
  • Niemam zdania
 • Czy ilość czasu poświęconego na wykonywanie pracy zawodowej ma wpływ na występowanie konfliktów w życiu rodzinnym?
  *
  • Tak ma duży wpływ
  • Nie zauważyłem/-łam zależności między ilością czasu poświęconego pracy, a konfliktami w życiu rodzinnym
  • Nie ma to wpływu na występowanie konfliktów
 • Czy istnieje możliwość wzięcia wolnego w pracy ze względu na sprawy rodzinne lub osobiste?
  *
  • Tak, bez trudności
  • Tak, ale z trudnościami
  • Raczej Nie
  • Zdecydowanie Nie
 • Jakie cechy wykonywanej przez Pana/Panią pracy mają wpływ na konflikty w życiu rodziny?
 • 11. Czy pracując zawodowo ma Pan/Pani czas na pełnienie obowiązków domowych?
  *
  • Tak
  • Nie
 • Jak wiele czasu w tygodniu poświęca pan/ Pani na obowiązki domowe?
  • W ogóle
  • 1-5 godzin
  • 6-11 godzin
  • 12- 18 godzin
  • 19- 25 godzin
  • 26 godzin i powyżej
 • Ile godzin tygodniowo Pan/ Pani poświęca na swoje zajęcia dodatkowe (np. edukacyjne, sportowe, hobby)?
  *
  • W ogóle
  • 1-5h
  • 6-11h
  • 12-16h
  • więcej niż 16h
 • Czy zgodzi się Pan/Pani z tezą, iż współczesne kobiety mają problemy z pogodzeniem obowiązków wynikających z posiadania rodziny i pracy?
  *
  • Tak
  • Nie
 • Czy odczuwa Pan/ Pani nadmiar obowiązków, wynikających z pracy i posiadania rodziny?
  *
  • Tak
  • Nie
 • Czy pogodzenie obowiązków wynikających z posiadania rodziny, pracy i samorealizacja wpływa na powstawanie konfliktów w życiu rodziny?
  *
  • Tak
  • Nie
  • Nie zauważam
 • Jakie pozytywne znaczenie ma praca zawodowa dla życia rodzinnego?
 • W jakim jest Pan(i) wieku?
  *
  • 19-24 lat
  • 25-35 lat
  • 36- 45 lat
  • powyżej 45 lat
 • Proszę podać płeć:
  *
  • Kobieta
  • Mężczyzna
 • Proszę podać miejsce zamieszkania:
  *
  • miasto
  • wieś
 • Proszę podać wykształcenie
  *
  • podstawowe
  • zawodowe
  • średnie
  • wyższe
Powrót do serwisu www.ankietydlaciebie.pl