ankiety

Coaching

Szanowni Państwo, Celem badania jest poznanie Państwa opinii na temat coachingu i e – coachingu, jako metod doskonalenia pracowników. Ankieta jest w pełni anonimowa, a uzyskane wyniki będą wykorzystane na potrzeby pisanej przeze mnie pracy magisterskiej.

Ankieta została zakończona.

 • Płeć:
  *
  • kobieta
  • mężczyzna
 • Wiek
  *
  • 20 - 25
  • 26 - 35
  • 36 - 45
  • 45 - 55
  • 56 i więcej
 • Wykształcenie:
  *
  • podstawowe
  • zasadnicze zawodowe
  • średnie
  • wyższe
 • Miejsce zamieszkania:
  *
  • wieś
  • miasto do 100 tys. mieszkańców
  • miasto powyżej 100 tys. mieszkańców
 • Staż pracy ogółem:
  *
  • poniżej 1 roku
  • 1 - 5
  • 5 - 15
  • 15 i więcej
 • Branża, w której Pan/Pani pracuje:
  *
  • przemysł
  • budownictwo
  • handel i naprawy
  • hotele i restauracje
  • transport, gospodarka magazynowa i łączność
  • pośrednictwo finansowe
  • obsługa nieruchomości i firm
  • edukacja
  • ochrona zdrowia i pomoc społeczna
 • Wielkość firmy:
  *
  • mikro (zatrudnia do 10 pracowników)
  • mała (zatrudniaod 10 - 50 pracowników)
  • średnia (zatrudnia od 50 - 250 pracowników)
  • duża (zatrudnia powyżej 251 pracowników)
 • Zajmowane stanowisko:
  *
  • kadra zarządzająca
  • pracownik administracyjno - biurowy
  • pracownik działu sprzedaży/usług/obsługi klienta
  • pracownik produkcyjny
 • Czy ważny jest dla Pana/Pani rozwój zawodowy?
  *
  • tak
  • nie
  • nie wiem
 • Czy spotkał/ -a się Pan/Pani z pojęciem coachingu?
  *
  • tak
  • nie (proszę nie udzielać odpowiedzi na pozostałe pytania)
 • Jakie są Pana/Pani doświadczenia związane z coachingiem? (Jeśli w pytaniu 10 zaznaczył Pan/Pani odpowiedź 1)
  • korzystam lub korzystałem / -am z pomocy coacha w miejscu pracy
  • korzystam lub korzystałem / -am z pomocy coacha w poza pracą (prywatnie)
  • tylko słyszałem/ -am o coachingu
  • jeszcze nie brałem/ -am udziału w procesie coachingu
 • Jeśli jeszcze nigdy nie brał/ -a Pan/Pani udziału w procesie coaching, proszę podać z jakich przyczyn (Jeśli w pytaniu 11 zaznaczył Pan/Pani odpowiedź 3 lub 4)
  • finansowych
  • czasowych
  • nie odczuwam takiej potrzeby
 • Co rozumie Pan/Pani pod pojęciem coachingu? (możliwe jest zaznaczenie kilku odpowiedzi)
  • rozwój umiejętności i kwalifikacji
  • szkolenie
  • rozwój zawodowy
  • rozwój osobisty
  • proces wpierający realizację zamierzonych celów
  • poszukiwanie najlepszych rozwiązań
  • znajdowanie najskuteczniejszych sposobów działania
  • współpraca dwojga ludzi na zasadach równości
 • Czy firma, w której Pan/Pani pracuje wykorzystuje coaching, jako metodę doskonalenia personelu?
  • tak
  • nie (proszę ominąć pytania 15 - 16)
 • Kto w Pana/Pani przedsiębiorstwie pełni rolę coacha?
  • osoba z kadry zarządzającej
  • kierownik danego działu
  • kolega/koleżanka z pracy
  • osoba z poza firmy
 • W jakim celu coaching stosowany jest w Pana/Pani firmie? (możliwe jest zaznaczenie kilku odpowiedzi)
  • udoskonalenia i poszerzenia kwalifikacji pracowników
  • lepszej organizacji pracy
  • poprawy wydajności pracy
  • zwiększenia efektywności pracowników
  • poprawy relacji interpersonalnych
  • zmiany postaw personelu
  • wzrostu kreatywności
  • zdobycia nowych umiejętności przez pracowników
  • zwiększenia motywacji wśród pracowników
  • poprawy relacji pracownik – przełożony
  • zwiększenia zadowolenia z pracy
  • osiągnięcia lepszych wyników finansowych przez firmę
  • stworzenia sprawnie funkcjonującego systemu informacyjnego
  • poprawy relacji między pracownikami
 • Czy uważa Pan/Pani, iż coaching jest potrzebny ?
  • tak
  • nie
  • nie wiem
 • Czy słyszał/ -a Pan/Pani o e – coachingu?
  *
  • tak
  • nie (proszę ominąć pytania 19 - 21)
 • Czy Pana/Pani zdaniem metoda ta może przynieść te same rezultaty co tradycyjna forma coachingu?(Jeśli w pytaniu 18 zaznaczył Pan/Pani odpowiedź 1)
  • tak
  • nie
  • nie wiem
 • Czy chciałby/-aby Pan/Pani skorzystać z tej formy szkolenia?
  • zdecydowanie tak
  • raczej tak
  • nie wiem
  • raczej nie
  • zdecydowanie nie
 • Jakie korzyści Pana/Pani zdaniem może nieść ze sobą stosowanie e – coachingu? (możliwe jest zaznaczenie kilku odpowiedzi)
  • oszczędność czasu
  • większy komfort
  • oszczędność pieniędzy
  • możliwość szkolenia w warunkach domowych
  • stały monitoring wyników
  • ciągłe udoskonalanie metody
  • szybkie przekazywanie materiałów dydaktycznych i potrzebnych informacji
 • Swoją wiedzę na temat coachingu określiłby/ -aby Pan/Pani jako:
  • obszerną
  • dość dużą
  • małą
  • bardzo małą
 • Proszę podać źródło czerpania przez Pana/Panią informacji o coachingu:
  • Internet
  • praca
  • środki masowego przekazu
  • znajomi/ rodzina
  • szkoła/ studia
 • Czy poleciałby/ -aby Pan/Pani coachingu innej osobie?
  • tak
  • nie

Ankieta została zakończona.

Powrót do serwisu www.ankietydlaciebie.pl