ankiety online

Bajka w życiu i wychowaniu dziecka w wieku przedszkolnym

 • Ile posiada Pani/Pan dzieci w wieku przedszkolnym?
  *
  • jedno
  • dwoje
  • troje
  • więcej
 • Ile lat ma dziecko?
  *
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
 • Proszę podać płeć dziecka/ dzieci
  *
 • Jak często dziecko ogląda bajki telewizyjne?
  *
  • codziennie
  • raz w tygodniu
  • od 2 do 3 razy w tygodniu
  • rzadziej niż raz w tygodniu
  • w ogóle
 • Ile bajek dziennie ogląda dziecko?
  *
  • 1
  • 2-3
  • więcej
  • nie dotyczy (nie ogląda w ogóle)
 • Proszę krótko opisać dlaczego dziecko ogląda bajki, bądź dlaczego tego nie robi.
  *
 • Jakie tytuły noszą oglądane przez dziecko bajki? Jeśli dziecko nie ogląda bajek telewizyjnych proszę napisać "nie dotyczy"
 • czy są to bajki, które pełnią funkcję edukacyjną? Jeśli tak, czego uczą?
 • Czy oglądana bajka wywołuje w dziecku emocje? Jeśli tak, proszę napisać jakie
 • Jak dziecko reaguje w przypadku braku pozwolenia na obejrzenie bajki?
  • złości się
  • płacze
  • krzyczy
  • rozumie decyzję rodzica
  • inna odpowiedź
 • Jeśli dziecko reaguje w inny sposób, proszę opisać jego zachowanie
 • Czy w momencie oglądania przez dziecko bajki reaguje ono na bodźce zewnętrzne (np. wołanie rodzica)?
  • tak
  • nie
 • Na jakim sprzęcie dziecko ogląda bajki?
  • TV
  • komputer
  • tablet
 • Czy oglądane przez dziecko bajki sa bajkami długometrażowymi czy krótkimi kreskówkami z telewizji dziecięcej?
  • bajki długometrażowe
  • kreskówki z telewizji dziecięcej
 • Jak często czyta Pani/Pan swojemu dziecku bajki?
  *
  • codziennie
  • raz w tygodniu
  • od 2 do 3 razy w tygodniu
  • rzadziej niż raz w tygodniu
  • w ogóle
 • Ile bajek dziennie czyta Pani/ Pan dziecku?
  *
  • 1
  • 2-3
  • więcej
  • nie dotyczy (nie czytam w ogóle)
 • Proszę krótko opisać dlaczego czyta Pani/Pan swojemu dziecku bajki, bądź dlaczego tego Pani/Pan nie robi.
  *
 • Czy bajkę czyta Pani/ Pan dziecku w ciągu dnia czy może przed snem?
  • w ciągu dnia
  • przed snem, gdy dziecko leży już w swoim łóżku
 • Jakie tytuły noszą bajki?
 • Czy są to bajki, które pełnią funkcję edukacyjną? Jeśli tak, czego uczą?
 • Czy czytana bajka wywołuje w dziecku emocje? Jeśli tak, proszę napisać jakie
 • Jak reaguje dziecko w przypadku nie przeczytania mu bajki?
  • złości się
  • płacze
  • krzyczy
  • rozumie decyzję rodzica
  • inna odpowiedź
 • Jeśli dziecko reaguje w inny sposób, proszę opisać jego zachowanie
 • Czy czytana bajka pobudza ciekawość i wyobraźnię dziecka?
  • tak
  • nie
 • Czy dziecko jest zainteresowane czytaną przez Panią/ Pana bajką?
  • tak, słucha uważnie
  • nie, z niecierpliwością czeka na koniec
 • Czy dziecko w trakcie słuchania bajki zadaje pytania jej dotyczące?
  • tak
  • nie
 • Czy dziecko jest ciekawe ilustracji w książeczce
  • tak
  • nie
Powrót do serwisu www.ankietydlaciebie.pl