ankieta

Zaangażowanie studentów w wolontariat

Drodzy wolontariusze! Jestem studentką III roku zarządzania w sektorze publicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. W związku z pisaną przeze mnie pracą licencjacką przeprowadzam badania dotyczące zaangażowania studentów w wolontariat. Dlatego też zwracam się do Was z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety. Ma ona charakter anonimowy oraz wykorzystywana będzie wyłącznie do celów naukowych. Proszę o rzetelne i szczere jej wypełnienie. W kwestionariuszu znajdują się 22 pytania. W większości z nich należy wybrać jedną odpowiedź, przy pozostałych znajduje się odrębna instrukcja postępowania. Bardzo dziękuję za czas i udzielone odpowiedzi.

Ankieta została zakończona.

 • W jakiej placówce/organizacji działasz jako wolontariusz?
 • Dlaczego zdecydowałeś/aś się właśnie na tę organizację?
  • Jej działalność jest zbieżna z moimi zainteresowaniami
  • Liczę na to, że zostanę w niej później zatrudniony/na
  • Bez powodu
  • Przez przypadek
  • Ponieważ znajomi tam pracują
 • W obrębie, którego z poniżej wymienionych obszarów świadczysz pomoc wolontarystyczną?
  • Edukacja i wychowanie
  • Praca socjalna i pomoc społeczna
  • Ochrona zdrowia
  • Sport
  • Kultura
  • Ekologia
 • Do kogo skierowana jest Twoja pomoc?
  • Do dzieci
  • Do młodzieży
  • Do dorosłych
  • Do osób starszych
  • Do zwierząt
 • Z jakimi problemami borykają się Twoi podopieczni?
  • Z chorobą
  • Z niepełnosprawnością
  • Z uzależnieniem
  • Z trudnościami w nauce
  • Z samotnością
  • Z bezdomnością
  • Z zaniedbaniem ze strony rodziców
 • Ile czasu tygodniowo poświęcasz na działalność wolontarystyczną?
  • Do 4h
  • Od 4-8h
  • Od 8-12h
  • Powyżej 12h
 • Jaki jest wymiar czasowy świadczonej przez Ciebie pomocy?
  • Pomagam w ustalonych wcześniej godzinach (nie jest to pomoc codzienna)
  • Świadczę pomoc codziennie w pełnym wymiarze godzin
  • Pomagam na tyle, na ile pozwalają mi na to inne obowiązki (np. praca, szkoła)
  • Angażuję się tylko w jednorazowe akcje
  • Pomagam podczas wakacji
 • Od jak dawna pracujesz jako wolontariusz?
  • Mniej niż miesiąc
  • Od 1-6 miesięcy
  • od 6-12 miesięcy
  • Powyżej 2 lat
 • Jakie zadania realizujesz w toku pracy wolontarystycznej? (można wybrać max 2 odpowiedzi)
  • Świadczę bezpośrednią pomoc i wsparcie osobom potrzebującym (np. pomoc dzieciom w nauce)
  • Uczestniczę w organizowaniu imprez, kampanii społecznych itp.
  • Wykonuję prace administracyjne
  • Prowadzę szkolenia
  • Wykonuję prace związane z księgowością i finansami
  • Prowadzę i koordynuję różne akcje i projekty
  • Zbieram fundusze
  • Udzielam informacji osobom przyjezdnym (np. podczas meczu)
 • Co sprawiło, iż postanowiłeś/aś zostać wolontariuszem? (można wybrać max 3 odpowiedzi)
  • Potrzeba czucia się potrzebnym
  • Względy religijne
  • Wartości wyniesione z domu
  • Chęć kontynuowania tradycji rodzinnej
  • Potrzeba nawiązania kontaktu z innymi ludźmi
  • Poczucie, iż pomaganie innym sprawia mi radość
  • Chęć zdobycia doświadczenia zawodowego
  • Chęć zdobycia nowych umiejętności/kompetencji/wiedzy
  • Potrzeba odwdzięczenia się za udzieloną mi kiedyś pomoc
  • Potrzeba "poczucia się lepszym"
  • Chęć sprawdzenia się w nowej roli
  • Możliwość spełnienia swoich pasji i zainteresowań
  • Chęć spędzenia czasu w sposób konstruktywny
  • Chęć wykorzystania zgromadzonej przez siebie wiedzy na rzecz innych
  • Nie potrafiłem/am odmówić
 • Którą z wymienionych poniżej korzyści towarzysząca zaangażowaniu w wolontariat uważasz za najcenniejsza dla siebie? (można zaznaczyć max 3 odpowiedzi)
  • Zdobycie nowej wiedzy
  • Poszerzenie kompetencji i kwalifikacji pomocnych w dalszej karierze zawodowej (np. dzięki kursom i szkoleniom organizowanym przez organizację)
  • Zdobycie doświadczeń zawodowych
  • Poznanie nowych, interesujących osób, w tym wielu fachowców
  • Poznanie nowych miejsc
  • Poszerzenie horyzontów
  • Nauka języków obcych
  • Nabycie umiejętności pracy w grupie
  • Zdolność radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych i stresujących
  • Nabycie umiejętności organizatorskich
  • Rozwój zainteresowań i pasji
  • Rekomendacje do dalszej pracy
  • Nie dostrzegam żadnej korzyści tego typu
 • Czy Twoje zaangażowanie w działalność wolontarystyczną sprawia, że wzrasta Twoja chęć do dalszego działania?
  • Tak (proszę przejść do pytania nr 14)
  • Nie (proszę przejść do pytania nr 15)
 • Co sprawia, że wzrasta Twoja chęć do działania? (można zaznaczyć max 2 odpowiedzi)
  • Zainteresowanie moją pracą
  • Wdzięczność ze strony osób, którym pomagam
  • Wsparcie ze strony placówki/organizacji
  • Słowna gratyfikacja ze strony podmiotu korzystającego z mojej pomocy
  • Nagradzanie za pomocą gadżetów itp.
  • Możliwość odbycia szkoleń i kursów doskonalących i dokształcających
  • Uznanie ze strony znajomych
  • Odczucie satysfakcji z tego co robię
  • Możliwość realizowania swoich pasji
 • Czy uważasz, że udział w wolontariacie ułatwi Ci znalezienie przyszłej pracy?
  • Tak (proszę przejść do pytania nr 16)
  • Nie (proszę przejść do pytania nr 17)
  • Nie wiem (proszę przejść do pytania nr 17)
 • Jeżeli tak, to w jaki sposób?
 • Jakie umiejętność i kompetencje nabyte podczas pracy wolontarystycznej podniosą według Ciebie Twoją wartość na rynku pracy?
 • Jakie cechy charakteryzujące wolontariusza są według Ciebie pomocne i cenne podczas poszukiwania pracy zawodowej?
 • Czy praca, którą wykonujesz w ramach wolontariatu jest powiązana z Twoim przyszłym zawodem?
  • Tak
  • Nie
 • Czy chciałbyś/abyś pozostać w placówce/organizacji, w której jesteś wolontariuszem jako etatowy pracownik?
  • Tak
  • Nie
  • Nie wiem
 • Jak oceniasz swoje szanse pozostania w placówce/organizacji jako etatowy pracownik w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza - na pewno nie zostanę zatrudniony/na a 5 - na pewno zostanę zatrudniony/na?
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
 • Płeć
  • Kobieta
  • Mężczyzna
 • Rok i kierunek studiów:

Ankieta została zakończona.

Powrót do serwisu www.ankietydlaciebie.pl