ankiety online

Udział studentów w konferencjach, kongresach i targach

Niniejsza ankieta jest badaniem skierowanym wyłącznie do studentów i studentek. Jej wyniki posłużą do analizy rynku imprez o charakterze kongresowym, konferencyjnym i targowym, a także przyczynią się do stworzenia wydarzenia, które będzie odpowiadało Twoim i Twoich Znajomych preferencjom.
 • Jesteś studentem/studentką studiów wyższych....
  *
  • licencjackich
  • inżynierskich
  • magisterskich
  • doktoranckich
  • jednolitych magisterskich
 • Profil twoich studiów
  *
  • techniczny
  • humanistyczny
  • ekonomiczny
  • artystyczny
  • matematyczno-przyrodniczy
  • społeczno-prawny
  • managerski
  • inny
 • Czy bierzesz udział w wydarzeniach skierowanych do studentów organizowanych na Twojej uczelni?
  *
  • nigdy
  • rzadko
  • często
  • jestem na (prawie) każdym wydarzeniu
 • Jakie wydarzenia są organizowane najczęściej na Twojej uczelni?
  *
  • szkolenia, warsztaty
  • debaty polityczne
  • debaty społeczne
  • dysputy światopoglądowe/filozoficzne
  • konferencje naukowe
  • targi pracy
  • spotkania z pracodawcą
  • wykłady/referaty/odczyty
  • inne (jakie?)
 • Czego oczekujesz po udziale w wydarzeniach organizowanych na uczelni? (wybierz maks. 2)
  *
  • zdobycia pracy
  • zdobycia praktyk/staży
  • zdobycia wiedzy
  • zdobycia konkretnych umiejętności
  • dobrej zabawy
  • zawarcia nowych znajomości
 • Czy uważasz, że
  • odp 1
  • odp 2
  • odp 3
  • odp 4
Powrót do serwisu www.ankietydlaciebie.pl