ankieta

Ankieta skierowana do nauczycieli wczesnej edukacji

Jestem studentką pedagogiki wczesnej edukacji. Zwracam się do Państwa z prośbą o wypełnienie niniejszej ankiety. Jej przedmiotem jest poznanie opinii nauczycieli na temat praktyk utrwalania nierówności płci w szkole. Analiza uzyskanych odpowiedzi posłuży mi do opracowania części empirycznej pracy licencjackiej. Ankieta jest anonimowa, nie zostanie udostępniona osobom postronnym, a jej wyniki zostaną przedstawione wyłącznie ilościowo. Z góry dziękuję za wypełnione ankiety
 • Podczas których, z poniżej wymienionych zajęć, można zauważyć w szkole podstawowej podziały ze względu na płeć?
  • Edukacja matematyczna
  • Edukacja polonistyczna
  • Edukacja plastyczna i muzyczna
  • Edukacja techniczna i informatyczna
  • Wychowanie fizyczne
  • Zajęcia dodatkowe
  • Inne
 • Do pytania 1: Zajęcia dodatkowe lub inne. Jakie ?
 • Komu najczęściej powierza się w szkole podstawowej wykonywanie poniższych aktywności?
  Dziewczynkom Chłopcom Dziewczynkom i chłopcom
  Podlewanie kwiatów
  Przygotowanie dekoracji/ wystroju klasy
  Przygotowanie gazetki/ gablotki klasowej
  Utrzymywanie porządku w klasie
  Ustawianie ławek
 • Na przerwie szkolnej (w klasach I-III szkoły podstawowej) można zauważyć, że:
  • Dziewczynki i chłopcy bawią się razem
  • Dziewczynki najczęściej bawią się w gronie innych dziewczynek
  • Chłopcy najczęściej bawią się w gronie innych chłopców
  • Dziewczynki bawią się raz ze sobą, raz z chłopcami i odwrotnie
  • Inne
 • Do 4 pytania: Inne - Jakie ?
 • Które z wymienionych sytuacji występują w podręcznikach dla klas I-III szkoły podstawowej?
  Tak (występują) Nie wiem Nie (nie występują)
  Kobieta - matka opiekuje się dzieckiem
  Kobieta pracuje poza domem
  Mężczyzna - ojciec opiekuje się dzieckiem
  Mężczyzna pracuje poza domem.
  Dziewczynka przeżywa przygodę
  Dziewczynka pomaga w pracach domowych
  Chłopiec przeżywa przygodę
  Chłopiec pomaga w pracach domowych
 • Które z wymienionych w podręcznikach (dla klas I-III szkoły podstawowej) zawodów wykonują kobiety , a które mężczyźni?
  Kobiety Mężczyźni Kobiety i mężyczyźni
  Pielęgniarka/ pielęgniarz
  Lekarka/ lekarz
  Strażak
  Sekretarka / sekretarz
  Opiekunka/ opiekun do dzieci
  Nauczycielka/ nauczyciel
  Inne
 • Do pytania 7: Inne - Jakie ?
 • Czy zgadza się Pani/ Pan ze stwierdzeniami ? (Stwierdzenia dotyczą podręczników dla klas I-III szkoły podstawowej) Odpowiedź proszę zaznaczyć na skali od 1 (najmniej się zgadzam) do 5 (najbardziej się zgadzam)
  1 2 3 4 5
  W podręcznikach można spotkać się z treściami ukazującymi nierówności płci
  Podręczniki są jednym z przekaźników utrwalania nierówności płci w szkole
  Treści podręczników dostosowuje tak, aby nierówności w nich pokazywane, byłby mniej widoczne
  Podręczniki utrwalają nierówności płci w szkole i jest to proces naturalny (w normie), gdyż nierówności płci występują w wielu aspektach życia szkolne
 • Do pytania 9: Inne - Jakie ?
 • Jakie z wymienionych cech przypisuje się najczęściej dziewczynkom, a jakie chłopcom ? (uczniom szkoły podstawowej)
  Dziewczynkom Chłopcom Dziewczynkom i chłopcom
  Opiekuńczość
  Uczynność
  Pilność
  Zdecydowanie
  Odpowiedzialność
  Ruchliwość
  Agresywność
 • Czy stosuje Pani/Pan podział uczniów na grupy ze względu na płeć?
  • Tak
  • Nie
 • Do pytania 12: Dlaczego ?
 • Podczas których zajęć, stosuje Pani/Pan podziały ze względu na płeć? Proszę o zaznaczenie częstości występującego zjawiska na skali od 1 (nie stosuje podziału ze względu na płeć) do 5 (bardzo często stosuje podział ze względu na płeć)
  1 2 3 4 5
  Edukacja matematyczna
  Edukacja polonistyczna
  Edukacja plastyczna i muzyczna
  Edukacja techniczna i informatyczna
  Wychowanie fizyczne
  Zajęcia dodatkowe lub inne
 • Do pytania 14: Inne lub zajęcia dodatkowe - Jakie?
 • Kto według Pani/Pana jest bardziej aktywny podczas następujących zajęć?
  Dziewczynki Chłopcy Dziewczynki i chłopcy
  Edukacja matematyczna
  Edukacja polonistyczna
  Edukacja plastyczna i muzyczna
  Edukacja techniczna i informatyczna
  Wychowanie fizyczne
  Inne lub zajęcia dodatkowe
 • Do pytania 16: Inne lub zajęcia dodatkowe - Jakie ?
 • Komu i w jakich sytuacjach częściej zwraca Pani/Pana uwagę odnośnie zachowania?
  Dziewczynkom Chłopcom Dziewczynkom i chłopcom
  Podczas lekcji
  Podczas przerwy
  Podczas innych zajęć pozalekcyjnych
  Inne
 • Do pytania 18: Inne - Jakie ?
 • Jaki model ,,rozsadzania” dzieci w ławkach i dlaczego przyjmuje Pani najczęściej?
  • Każde dziecko siedzi na miejscu, które wybrało
  • Sadzam chłopców z dziewczynami, ponieważ poprawia to dyscyplinę w klasie
  • Sadzam chłopców z dziewczynkami, gdyż dziewczynki są bardziej pilne i mogą pomóc chłopcom
  • Sadzam chłopców z dziewczynkami, ponieważ chłopcy są bardziej aktywni podczas lekcji i mogą mobilizować dziewczynki
  • Sadzam chłopców z dziewczynami, ponieważ dziewczynki są bardziej aktywne podczas lekcji i mogą mobilizować chłopców
  • Inne
 • Do pytania 20: Inne - Jakie ?
 • Czy zgadza się Pani/ Pan ze stwierdzeniami?
  Zgadzam się Nie mam zdania Nie zgadzam się
  Szkoła podstawowa jest sfeminizowana
  Szkoła podstawowa jest sfeminizowana, gdyż mężczyźni niechętnie podejmują się tego zawodu ze względu na zarobki
  Szkoła podstawowa jest sfeminizowana, gdyż mężczyźni niechętnie podejmują się tego zawodu ze względu na mały prestiż zawodu.
  Szkoła podstawowa jest sfeminizowana, gdyż kobiety mają do tego zawodu lepsze predyspozycje, niż mężczyźni.
  Inne
 • Do pytania 22: Inne - Jakie ?
 • Jakie uwarunkowania, w Pani/Pana opinii, sprzyjają utrwalaniu nierówności płci w szkole podstawowej i w jakim zakresie? Odpowiedź proszę zaznaczyć na skali od 1 (zdecydowanie nie ) do 5 (zdecydowanie tak)
  1 2 3 4 5
  Feminizacja szkolnictwa
  Stereotypy na temat płci
  Treści podręczników
  Predyspozycje płci (m.in. fizyczne inna budowa ciała)
  Tradycja – system, w którym kobiety zajmowały się domem, a mężczyźni pracowali poza nim
  Inne
 • Do pytania 24: Inne - Jakie ?
 • Płeć:
  • Kobieta
  • Mężczyzna
Powrót do serwisu www.ankietydlaciebie.pl