ankieta online

Kara pozbawienia wolności

Witam, jestem studentką III roku pedagogiki resocjalizacyjnej na Uniwersytecie Opolskim. Uprzejmie proszę, o udzielenie odpowiedzi w niniejszej ankiecie. W każdym z pytań należy zaznaczyć jedną odpowiedź (chyba że, w pytaniu zaznaczone jest inaczej). Ankieta jest anonimowa i ma służyć wyłącznie jako pomoc w napisaniu pracy licencjackiej. Serdecznie dziękuję za pomoc:)

Ankieta została zakończona.

 • Czy kiedykolwiek odbywał/a Pan/i karę pozbawienia wolności?
  *
  • Tak
  • Nie
 • Czy zna Pan/i kogoś, kto odbywał karę pozbawienia wolności? (Jeżeli nie, proszę przejść do pytania 4
  • Tak
  • Nie
 • Za jakie przestępstwo i w jakim wymiarze odbywał/a karę osoba, którą Pan/i zna?
 • Jak wygląda, Pana/i zdaniem, dzień z życia więźnia w polskim zakładzie karnym?
  *
 • Warunki w jakich skazani odbywają swoje kary w polskich więzieniach uważa Pan/i za:
  *
  • Bardzo dobre
  • Dobre
  • Przeciętne
  • Złe
  • Bardzo złe
 • Warunki w jakich skazani odbywają swoje kary w polskich więzeniach uważa Pani za:
  *
  • Zbyt dobre
  • Odpowiednie
  • Wymagające poprawy
 • Jak Pana/i zdaniem społeczeństwo ocenia warunki, w jakich skazani odbywają swoje kary w polskich więzieniach?
  *
  • Zbyt dobre
  • Odpowiednie
  • Wymagające poprawy
 • Kara pozbawienia wolności, Pana/i zdaniem (możliwe zaznaczenie większej liczby odpowiedzi):
  *
  • Pomaga przywrócić przestępcę do społeczeństwa
  • Demoralizuje przestępców
  • Nie wpływa na zmianę charakteru przestępcy
  • Gwarantuje społeczeństwu ochronę przed niebezpiecznymi jednostkami
  • Jest konieczna w demokratycznym państwie
 • Uważam swoją wiedzę na temat kary pozbawienia wolności w polskim systemie prawnym za:
  *
  • Bardzą dużą
  • Dużą
  • Przeciętną
  • Małą
  • Bardzo małą
 • Skąd uzyskuje Pan/i informacje na temat kary pozbawienia wolności w Polsce?
  *
  • Artykuły w prasie
  • Opinie znajomych
  • Filmy dokumentalne
  • Internet
  • Osobiste spotkania z więźniami
  • Osobiste spotkania z pracownikami zakładów karnych
  • Inne
 • Czy uważa Pan/i, że społeczeństwo jest odpowiednio poinformowane w zakresie praktycznej realizacji kary pozbawienia wolności w Polsce?
  *
  • Tak
  • Nie
  • Trudno powiedzieć
 • Czy sądzi Pan/i, że konieczne jest lepsze informowanie społeczeństwa o zasadach i regułach związanych z wykonywaniem kary pozbawienia wolności w praktyce?
  *
  • Tak
  • Nie
  • Trudno powiedzieć
 • Pana/i zdaniem rolą kary pozbawienia wolności jest przede wszystkim:
  *
  • Izolowanie przestępcy od społeczeństwa
  • Ochrona porządku publicznego
  • Resocjalizacja skazanych
  • Inna
 • Jak rozumie Pan/i pojęcie resocjalizacji?
  *
 • Czy uważa Pan/i resocjalizację za niezbędną w systemie więziennictwa w Polsce?
  *
  • Tak
  • Nie
  • Trudno powiedzieć
 • Jak Pana/i zdaniem społeczeństwo polskie ocenia potrzebę istnienia systemu resocjalizacji w zakładach karnych?
  *
  • Uważają go za niezbędny
  • Mają do niego obojętny stosunek
  • Uważają za niepotrzebny
 • Jak ocenia Pan/i działania resocjalizacyjne prowadzone w Polsce wobec więźniów?
  *
  • Pozytywnie
  • Trudno powiedzieć
  • Negatywnie
 • Czy znane są Panu/i historie osób, na które pozytywnie wpłynęły działania resocjalizacyjne? Jeżeli tak, proszę o krótkie opisanie efektów tych działań
  *
 • Czy system resocjalizacji w Polsce wymaga zmian?
  *
  • Tak
  • Nie
  • Trudno powiedzieć
 • Co ewentualnie zmienił(a)by Pan/i w systemie resocjalizacji w Polsce, mając taką możliwość?
  *
 • Proszę o wpisanie : wiek, płeć, rok i kierunek studiów
  *

Ankieta została zakończona.

Powrót do serwisu www.ankietydlaciebie.pl