ankieta

Badanie atrakcyjności i wizerunku miasta Lublin

Jesteśmy studentkami Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i w związku z pisaniem strategii rozwoju miasta Lublin oraz potrzebą uzyskania informacji na temat atrakcyjności i wizerunku miasta, prosimy o wypełnienie poniższej ankiety. Ankieta ta jest anonimowa i posłuży do przygotowania danych statystycznych do pracy. Ankieta skierowana jest do osób mieszkających na terenie miasta Lublin oraz przebywających tam czasowo.

Ankieta została zakończona.

 • Jak długo mieszkają/ przebywają Państwo na terenie miasta Lublin?
  *
  • od urodzenia
  • poniżej 1 roku
  • 1-5 lat
  • 5-10 lat
  • powyżej 10 lat
 • Do którego przedziału wiekowego Pan/i należy?
  *
  • poniżej 20 lat
  • 20-30 lat
  • 31-40 lat
  • 41-50 lat
  • powyżej 50 lat
 • Proszę wskazać swoją płeć.
  *
  • kobieta
  • mężczyzna
 • Czy zgadzają się Państwo z poniższymi stwierdzeniami dotyczącymi miasta Lublin? (właściwą odpowiedź prosimy zaznaczyć )
  *
  W pełni się zgadzam Częściowo się zgadzam Nie mam zdania Częściowo się nie zgadzam Calkowicie się nie zgadzam
  Ma dobrą sytuację finansową
  Jest atrakcyjne dla mieszkańców
  Jest atrakcyjne dla turystów
  Jest atrakcyjne dla przedsiębiorców
  Jest dobrze zarządzane przez władze miasta
  Jest położone w atrakcyjnym rejonie
  Daje mieszkańcom dobre warunki życia i perspektywy
  Jest bardziej atrakcyjne niż sąsiednie miasta
 • Jak oceniają Państwo wizerunek miasta Lublin według podanych cech?(proszę zaznaczyć 10 odpowiedzi)
  *
  • przyjazne
  • nieprzyjazne
  • bezpieczne
  • niebezpieczne
  • czyste
  • niechlujne
  • interesujące
  • nudne
  • ładne
  • brzydkie
  • harmonijne
  • konfliktowe
  • żywiołowe
  • ospałe
  • kulturalne
  • ubogie w kulturę
  • naturalne
  • mocno przekształcone przez człowieka
  • ośrodek naukowy
  • prowincja
 • Czy są Państwo zadowoleni z życia w mieście Lublin?
  *
  • Tak, dlatego nie planuję przeprowadzki do innego miejsca zamieszkania
  • Tak, ale warunki życia i perspektywy rozwoju zawodowego zmuszają mnie do zmiany miejsca zamieszkania w najbliższym czasie
  • Nie, w najbliższym czasie planuję się wyprowadzić
  • Nie, ale nie mam możliwości zmiany miejsca zamieszkania
 • Jak oceniają państwo zaspokajanie potrzeb mieszkańców miasta w poniżej wymienionych aspektach? (prosimy o zaznaczenie skali od 1 (źle) do 5 (bardzo dobrze))
  *
  1 2 3 4 5
  Czystość, ład i porzadek
  Stan środowiska naturalnego i jego ochrona
  Sytuacja na rynku pracy
  Edukacja i wychowanie
  Służba zdrowia i pomoc społeczna
  Bezpieczeństwo publiczne
  Stan dróg i chodników
  Kanalizacja sanitarna, wodociągi i wywóz śmieci
  Komunikacja miejska
 • Czy zdaniem Pana/i Lublin jest miastem atrakcyjnym turystycznie?
  *
  • tak
  • nie
  • trudno powiedziec
 • Jak ocenia Pan/i ofertę rekreacyjno – turystyczną miasta Lublin?
  *
  • atrakcyjna
  • zadowalająca
  • niedostateczna
  • nie mam zdania
 • Z jakimi zabytkami kojarzy się Panu/i miasto Lublin ? (proszę wypisać co najmniej 4)
  *
 • Które z poniższych stwierdzeń w najlepszy sposób charakteryzuje obecnie miasto Lublin? (proszę wybrać maksymalnie 3)
  *
  • miasto edukacji i nauki
  • miasto otwarte na ludzi
  • miasto wydarzeń kulturalnych
  • miasto sportu i rekreacji
  • miasto pamięci
  • miasto rozrywek i nocnego życia
  • brama na wschód
  • miasto zabytków
  • miasto biznesu i inwestycji
 • Jakie czynniki wg Pana(-i) wpływają na konkurencyjność Lublina na tle innych miast? (prosimy wybrać maksymalnie 3 czynniki)
  *
  • położenie
  • historia
  • zabytki
  • kultura i rozrywka
  • uczelnie wyższe
  • wydarzenia kulturalne/imprezy
  • wydarzenia sportowe
  • baza noclegowa
  • baza gastronomiczna
 • Z poniżej przedstawionych projektów kulturalno – rozrywkowych, realizowanych na terenie miasta Lublin, proszę zaznaczyć wszystkie te, o których Państwo kiedykolwiek słyszeli
  *
  • Studenckie Konfrontacje Filmowe
  • Lublin Jazz Festiwal
  • Lubelskie Dni Kultury Studenckiej
  • Wielokulturowy Lublin
  • Festiwal Opowiadaczy "Słowo Daję"
  • Noc Świętojańska
  • Noc Kultury
  • Festiwal Teatrów Europy Środkowej „Sąsiedzi”
  • Festiwal sztuki w przestrzeni publicznej „Open City / Miasto Otwarte”
  • Międzynarodowy Festiwal Organowy Lublin - Czuby
  • Jarmark Jagielloński
  • Międzynarodowy Festiwal Konfrontacje Teatralne
  • Studencki Ogólnopolski Festiwal Teatralny "Kontestacje"
 • W jakim stopniu są Państwo zadowoleni z poszczególnych produktów turystycznych Lublina? (Prosimy zaznaczyć skalę od 1 - bardzo niskie zadowolenia do 5 - wysokie zadowolenie)
  *
  1 2 3 4 5
  Usługi transportowe/komunikacyjne
  Usługi przewodników
  Dostęp do pamiątek, map itp.
  Oferta gastronomiczna
  Oferta noclegowa
  Wydarzenia kulturalne
  Imprezy
  Atrakcje turystyczne
  Ogólna oferta turystyczna
 • Czy według Pana(i) Lublin jest miastem :
  *
  • drogim
  • tanim
  • ani drogim, ani tanim
  • nie mam zdania
 • Czy Pana/i zdaniem decyzje i inwestycje podejmowane przez władze miasta (wybraną odpowiedź prosimy zaznaczyć )
  *
  Odpowiadają na potrzeby mieszkańców Są konsultowane z mieszkańcami Są realizowane w sposób zaplanowany
  Zdecydowanie tak
  Raczej tak
  Raczej nie
  Zdecydowanie nie

Ankieta została zakończona.

Powrót do serwisu www.ankietydlaciebie.pl