ankieta online

Przychodnia

Przychodnia

Ankieta została zakończona.

 • Płeć
  *
  • M
  • K
 • Wiek
  *
  • 18 - 35
  • 36 - 50
  • 51 - 70
  • 70 +
 • Jak często korzysta Pan/Pani z usług SPZOZ w Bychawie?
  *
  • co najmniej raz w tygodniu
  • raz w miesiącu
  • raz w roku lub rzadziej
 • Którego ze sposobów rejestracji używa Pan/Pani najczęściej?
  *
  • tradycyjnie, "w okienku"
  • telefonicznie
 • Co według Pana/Pani najbardziej wpływa na jakość świadczonych usług przez SPZOZ w Bychawie? (proszę zaznaczyć 3 odpowiedzi)
  *
  • stosunek do Pacjenta
  • czas oczekiwania na rejestrację
  • czas oczekiwania w kolejce do lekarza
  • komfort przychodni
  • zakres usług
  • standard wyposażenia
 • Czy według Pana/Pani komputeryzacja przyczyniła się do poprawy poziomu jakości świadczonych usług poprzez SPZOZ?
  *
  • zdecydowanie nie
  • raczej nie
  • nie mam zdania
  • raczej tak
  • zdecydowanie tak
 • Jak ocenia Pan/pani funkcjonowanie tradycyjnej rejestracji w przychodni?
  *
  • bardzo źle
  • źle
  • nie mam zdania
  • dobrze
  • bardzo dobrze
 • Jak ocenia Pan/pani funkcjonowanie telefonicznej rejestracji w przychodni?
  *
  • bardzo źle
  • źle
  • nie mam zdania
  • dobrze
  • bardzo dobrze
 • Jak według Pana/Pani zmienił się czas oczekiwania w kolejce do rejestracji po wprowadzeniu komputeryzacji?
  *
  • został skrócony
  • nie zmienił się
  • wydłużył się
 • Jak ocenia Pan/Pani tempo przyjmowania pacjentów przez lekarzy i specjalistów w przychodni?
  *
  • bardzo źle
  • źle
  • nie mam zdania
  • dobrze
  • bardzo dobrze
 • Jak według Pana/Pani zmienił się czas oczekiwania w kolejce do lekarza/specjalisty po wprowadzeniu komputeryzacji?
  *
  • został skrócony
  • nie zmienił się
  • wydłużył się
 • Czy korzysta Pan/pani z Internetu i jak często?
  *
  • tak, codziennie
  • tak, kilka razy w tygodniu
  • tak, kilka razy w miesiącu lub rzadziej
  • nie
 • Ile razy w ciągu miesiąca korzysta Pan/Pani z internetowej rejestracji w celu skorzystania z oferty placówek świadczących usługi publiczne?
  *
  • mniej niż 2 razy
  • 2-4 razy
  • więcej niż 4 razy
 • Czy popiera Pan/Pani wprowadzenie internetowej rejestracji do Przychodni w Bychawie?
  *
  • zdecydowanie nie
  • raczej nie
  • nie mam zdania
  • raczej tak
  • zdecydowanie tak
 • Czy według Pana/Pani wprowadzenie internetowej rejestracji wpłynie efektywnie na usprawnienie procesu rejestracji?
  *
  • zdecydowanie nie
  • raczej nie
  • nie mam zdania
  • raczej tak
  • zdecydowanie tak

Ankieta została zakończona.

Powrót do serwisu www.ankietydlaciebie.pl