ankieta

Ankieta oceniająca praktyki na kierunku Zdrowie Publiczne

Szanowni Państwo! Zwracam się do Państwa z prośbą o uzupełnienie poniższej ankiety, która ma na celu ocenę satysfakcji realizowanych przez Państwa praktyk w ramach programu nauczania na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu na kierunku Zdrowie Publiczne. Ankieta jest w pełni anonimowa i ma pomóc w podniesieniu jakości praktyk zawodowych. Proszę o rzetelne wypełnienie ankiety. Dziękuję za zaangażowanie i poświęcony czas.
 • Na którym stopniu studiów jest Pan/Pani?
  *
  • 1 stopień (licencjat)
  • 2 stopień (magister)
 • Na którym roku studiów jest Pan/Pani?
  • 1 rok studiów
  • 2 rok studiów
  • 3 rok studiów
 • Czy praktyki realizowane przez Pana/Panią były organizowane przez Uczelnie?
  • Tak
  • Nie
 • Gdzie realizowane były Pana/Pani praktyki?
  • Przychodnia przy ulicy Dobrzyńskiej
  • Centrum Informacji i Rozwoju Społecznego
  • Akademicki Szpital Kliniczny
  • Dolnośląskie Centrum Chorób Serca “MEDINET”
  • Przychodnia przy ulicy Canaletta “AMA VITA”
  • Wrocławskie Centrum Zdrowia przy ulicy Podróżniczej
  • Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Oddziały we Wrocławiu)
  • Inne miejsce realizacji praktyk
 • W przypadku gdy w pytaniu 4 odpowie Pan/Pani zaznaczając odpowiedź "inny" proszę napisać gdzie realizowane były praktyki
 • W jakim wymiarze były realizowane przez Panią/Pana praktyki?
  • 40 godzin
  • 60 godzin
  • 120 godzin
 • W kolejnym zestawie pytań proszę zaznaczyć poziom satysfakcji zgodne z opisaną skalą (1- bardzo negatywnie, 2 - źle, 3 - nie mam zdania, 4 - dobrze, 5 bardzo dobrze)
 • Czy miejsce realizacji praktyk było dobrane odpowiednio do programu praktyk?
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
 • Jak ocenia Pan/Pani sposób przeprowadzenia praktyk przez placówkę?
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
 • Czy zaznajomiła się Pan/i ze wszystkimi założeniami z programu praktyk?
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
 • Czy liczba godzin przepracowana w placówce była zgodna z liczbą godzin wskazaną w programie praktyk?
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
 • Czy pracownicy placówki w której odbywał/a Pan/Pani praktyki byli chętni do odpowiadania na Pana/Pani pytania?
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
 • Jakie zadania powierzany były Panu/Pani do wykonania w trakcie praktyk?
  • Zgodne z programem praktyk
  • Zlecano mi wykonywanie różnych zadań w tym (kserowanie, niszczenie dokumentów, faksowanie itd.)
 • Jak ocenia Pan/Pani zaangażowanie opiekuna praktyk?
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
 • Czy dostępność opiekuna praktyk z ramienia uczelni była w pełni dla Pana/Pani wystarczająca?
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
 • Co wg Pana/Pani należy zrobić by podnieść poziom realizacji praktyk?
 • Czy zgłasza Pan/Pani dodatkowe uwagi dotyczące realizacji praktyk lub współpracy z opiekunem praktyk?
Powrót do serwisu www.ankietydlaciebie.pl