ankiety online

Rola komunikacji interpersonalnej w firmie

Ankieta służy do zbadania komunikacji interpersonalnej w jednej z wiodących na rynku firm. Zebrane wyniki zostaną wykorzystane w pracy magisterskiej i służą tylko do celów naukowych.
 • Płeć:
  • kobieta
  • mężczyzna
 • Wiek:
  • do 25 lat
  • 26-35 lat
  • 36-45 lat
  • 46 lat i więcej
 • W firmie pracuję:
  • od 1 roku
  • od 1 roku do 3 lat
  • od 3 lat lub więcej
 • Wykształcenie:
  • pomaturalne
  • licencjackie
  • magisterskie
  • nadal studiuję
 • Moja praca polega:
  • na zarządzaniu podwładnymi
  • na współpracy w zespole pracowniczym
  • jestem samodzielnym specjalistą
 • Do rozwiązywania barier komunikacyjnych w miejscu pracy najczęściej stosuję:
  • uleganie
  • kompromis
  • rywalizację
  • współpracę
  • unikanie
 • W miejscu pracy lepiej dogaduję się z osobami swojej płci:
  • tak
  • nie
  • nie wiem
 • Kontakt z przełożonym określam jako:
  • bardzo dobry, zawsze mogę się do niego zwrócić
  • średni, są tematy na które lepiej nie rozmawiać
  • słaby, nie czuję żadnego zainteresowania z jego strony
 • Kiedy rozpoczynałam/rozpoczynałem pracę w mojej firmie:
  • przydzielono mi eksperta, który uczył mnie zasad panujących w firmie
  • otrzymałam/łem podstawowe materiały do samodzielnego przestudiowania
  • nie byłam/łem wprowadzany - wszystko wiem z własnych obserwacji
 • Emocje mają duże znaczenie w kontaktach ze współpracownikami:
  • tak
  • nie
  • nie wiem
 • Przełożony analizuje ze mną zakres obowiązków:
  • tak
  • nie
 • Poziom komunikacji w firmie zapewnia mi:
  • wysoki poziom satysfakcji – miła atmosfera pracy i jasne zasady postępowania
  • średni poziom satysfakcji - sporadycznie bywają sytuacje niejasne lub napięte
  • niski poziom satysfakcji - atmosfera napięta, dużo niejasności i niedopowiedzeń
 • W pracy jaką wykonuję dominującą formą przekazu jest:
  • kontakt telefoniczny
  • bezpośrednia rozmowa
  • wiadomości e-mail
  • raporty służbowe
 • Moje relacje ze współpracownikami są:
  • bardzo dobre
  • dobre
  • złe
  • bardzo złe
  • nie wiem
 • Obecny sposób komunikowania w firmie:
  • funkcjonuje bez zarzutów i jest dostosowany do charakteru działalności
  • nie jest zły, ale są pewne niedociągnięcia
  • jest niedopasowany do charakteru firmy i powoduje problemy
 • Gdy w firmie jest realizowany nowy, duży projekt:
  • wszyscy są doskonale poinformowani o nowym przedsięwzięciu
  • wszyscy dowiedzieli się o projekcie, ale tylko nieliczni znają szczegóły
  • o jego istnieniu poinformowane są tylko osoby zaangażowane
 • W przypadku kłopotów z wyznaczonym zadaniem:
  • niezależnie od wszystkiego próbuję rozwiązać go sama/sam, żeby nie zawracać nikomu głowy, żeby nikt nie pomyślał, że sobie nie radzę
  • szukam kogoś, kto pomoże mi go rozwiązać
  • próbuje sama/sam go rozwiązać, ale jeżeli widzę, że mogę mieć z tym problem – natychmiast informuję szefa
  • czekam, aż problem jakoś się rozwiąże, jeżeli nie daje sobie rady dopiero wtedy zgłaszam to do szefa
 • W firmie:
  • widuję się z moimi koleżankami i kolegami z działu na lunchu lub na papierosie i wtedy dowiaduje się, co się dzieje w firmie
  • o zadaniach innych działów dowiaduję się ze spotkań, które odbywają się regularnie
  • o tym, co się dzieje w firmie i co robią moi koledzy dowiaduję się na oficjalnych zebraniach, ale te nie są organizowane regularnie, bo nie ma takiej
  • spotykamy się wtedy, kiedy jest taka potrzeba, albo w sytuacjach kryzysowych
 • Czy działania w obszarze komunikacji w Państwa firmie oparte są na diagnozie opinii i potrzeb pracowników?
  • tak
  • nie
 • Jaka jest Pana/Pani ocena efektywności komunikacji w firmie?
  • bardzo niska
  • niska
  • przeciętna
  • wysoka
Powrót do serwisu www.ankietydlaciebie.pl