ankiety

Coaching

Szanowni Państwo, celem ankiety jest poznanie Państwa wiedzy na temat coachingu, jako metody doskonalenia pracowników. Ankieta jest w pełni anonimowa, a uzyskane wyniki będą wykorzystane wyłącznie do napisania mojej pracy magisterskiej pt. "Rola coachingu w zarządzaniu zasobami ludzkimi". Proszę o szczere i przemyślane odpowiedzi, i z góry dziękuję za czas poświęcony na wypełnienie kwestionariusza.
 • Co oznacza dla Pani/Pana pojęcie coaching? (mozliwe jest zaznaczenie dwóch odpowiedzi)
  *
  • rozwój umiejetności i kwalifikacji
  • szkolenia
  • rozwój zawodowy
  • rozwój osobisty
  • proces pomagający w realizacji zamierzonych celów
  • poszukiwanie najodpowiedniejszych rozwiązań
  • znajdowanie najefektywniejszych sposobów działania
  • współpraca dwojga ludzi
 • Swoją wiedzę na temat coachingu określiłaby Pani/ określiłby Pan jako:
  *
  • obszerną
  • raczej dużą
  • małą
  • bardzo małą
  • pierwszy raz słyszę o coachingu
 • O ile w poprzedniej odpowiedzi nie zaznaczyła Pani/ zaznaczył Pan odpowiedzi ostatniej proszę podać jakie jest źródło Pani/Pana wiedzy o coachingu? (mozliwe jest zaznaczenie dwóch odpowiedzi)
  • szkoła/studia
  • środki masowego przekazu
  • Internet
  • praca
 • Jakie są Pani/Pana doświadczenia związane z coachingiem?
  *
  • korzystam lub korzystałam/-em z pomocy coacha w miejscu pracy (przejdź do pytania 7)
  • korzystam lub korzytałam/-em z pomocy coacha poza pracą (prywatnie)(przejdź do pytania 7)
  • tylko słyszałam/-em o coachingu i nie zamierzam brać w nim udziału
  • jeszcze nie brałam/-em udziału w procesie coachingu, ale chciałabym/-ałbym
 • Jeśli jeszcze nigdy nie brała Pani/brał Pan udziału w procesie coachingu, proszę podać z jakich przyczyn:
  • finansowych
  • czasowych
  • nie wiem, gdzie w moim mieście mogę skorzystać z usług coacha
 • Jeśli nigdy Pani/Pan nie brał udziału w procesie coachingu, czy w takim razie zna Pani/Pan kogoś, kto korzystał z takich usług?
  • tak, kilka osób
  • tak, ale tylko jedną osobę
  • nie, nie znam
 • Czy firma, w której Pani/Pan pracuje wykorzystuje coaching, jako metodę doskonalenia personelu?
  *
  • tak (przejdź do pytania 8)
  • nie ( przejdź do pytania 10)
 • Kto w Pani/Pana firmie pełni rolę coacha?
  • osoba z kadry zarządzajęcej
  • kierownik danego działu
  • współpracownik
  • osoba spoza firmy
 • W jakim celu coaching stosowany jest w Pani/Pana firmie? (mozliwe jest zaznaczenie trzech odpowiedzi)
  • udoskonalenie i poszerzenie kwalifikacji pracowników
  • lepsza organizacja pracy
  • zwiększenie efektywności pracowników
  • poprawa relacji interpersonalnych
  • zmiana postaw personelu
  • wzrost kreatywności
  • zdobycie nowych umiejętności przez pracowników
  • zwiększenie motywacji wśród pracowników
  • poprawa relacji z przełożonymi
  • zwiększenie zadowolenia z pracy
  • osiąganie lepszych wyników finansowych przez firmę
  • poprawa relacji ze współpracownikami
 • Jakie inne korzyści Pani/Pana zdaniem może odnieść pracownik korzystający z coachingu?(mozliwe jest zaznaczenie dwóch odpowiedzi)
  *
  • udoskonalenie lub poszerzenie umiejętności
  • zdobycie nowych kwalifikacji
  • poprawa relacji z otoczeniem
  • zmiana postawy
  • wzrost wiary w siebie
  • zwiększenie własnej efektywności
 • W jakich stefach działalności organizacji Pani/Pana zdaniem coaching sprzyja osiąganiu lepszych efektów?
  *
 • Płeć
  *
  • kobieta
  • mężczyzna
 • Wiek
  *
  • 18-25
  • 26-35
  • 36-45
  • 46-60
  • pow. 60
 • Wykształcenie
  *
  • średnie
  • zawodowe
  • wyższe (licencjat)
  • wyższe
 • Miejsce zamieszkania
  *
  • wieś
  • miasto do 100tys. mieszkańców
  • miasto powyżej 100tys. mieszkańców
 • Staż pracy
  *
  • 1-5 lat
  • 6- 10 lat
  • 11-15 lat
  • pow. 15 lat
 • Branża, w której Pani/Pan pracuje
  *
  • przemysł
  • budownictwo
  • handel i naprawy
  • hotele i restauracje
  • transport, gospodarka magazynowa i łączność
  • pośrednictwo finansowe
  • obsługa nieruchomości i firm
  • edukacja
  • ochrona zdrowia i pomoc społeczna
 • Wielkość firmy
  *
  • mikro (zatrudnia do 10 pracowników)
  • mała (zatrudnia 10-50 pracowników)
  • średnia (zatrudnia 50-250 pracowników)
  • duża (zatrudnia pow. 250 pracowników)
 • Zajmowane stanowisko
  *
  • kadra zarządzająca
  • pracownik administracyjno - biurowy
  • pracownik działu sprzedaży/usług/obsługi klienta
  • pracownik produkcyjny
Powrót do serwisu www.ankietydlaciebie.pl