ankiety

Marketing terytorialny- Gmina Mikołajki

Jesteśmy studentkami Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Naszym zadaniem jest opracowanie strategi rozwoju gminy Mikołajki. Bardzo prosimy o wypełnienie kwestionariusza ankiety dotyczącej atrakcyjności tej gminy.
 • Czy jest Pan/Pani mieszkańcem gminy Mikołajki?
  *
  • Tak
  • Nie
 • Czy zna Pan/Pani symbol gminy Mikołajki?
  *
  • Tak
  • Nie
 • Proszę wymienić znane symbole.
  *
 • Jak ocenia Pan/Pani gminę Mikołajki?
  *
  • Turystyczna
  • Rolnicza
  • Przemysłowa
 • Jak ocenia Pan/Pani jakość życia na terenie gminy Mikołajki?
  *
  • Bardzo dobrze
  • Dobrze
  • Źle
  • Bardzo źle
 • Co Pan/Pani uważa za największą atrakcję turystyczną gminy Mikołajki? (Proszę podać dwie odpowiedzi)
  *
  • Bogactwo jezior
  • Możliwość uprawiania sportów wodnych
  • Możliwość ciekawego spędzenia czasu
  • Środowisko naturalne
  • Duży wybór szlaków turystycznych
  • Interesujące zabytki
 • Jak ocenia Pan/Pani ofertę turystyczną gminy Mikołajki?
  *
  • Atrakcyjna
  • Nieatrakcyjna
  • Nie wiem
 • Czy zgadzają się Państwo z poniższymi stwierdzeniami dotyczącymi gminy Mikołajki? (właściwą odpowiedź prosimy zaznaczyć
  *
  W pełni się zgadzam Częściowo się zgadzam Nie mam zdania Częściowo się nie zgadzam
  Atrakcyjna dla mieszkańców
  Atrakcyjna dla przedsiębiorców
  Atrakcyjna dla turystów
  Bardziej atrakcyjna niż sąsiednie gminy
  Całkowicie się nie zgadzam
 • Proszę o dokonanie oceny wizerunku gminy Mikołajki ( Proszę o zaznaczenie 5 odpowiedzi).
  *
  • Przyjazne
  • Bezpieczne
  • Niebezpieczne
  • Czyste
  • Brudne
  • Interesujące
  • Nudne
  • Kulturalne
  • Naturalne
  • Zmienione przez człowieka
 • Z którymi formami promocji gminy Mikołajki spotkał/a się Pan/Pani?
  *
  Tak Nie Nie wiem
  Informacje w mediach- prasa, radio
  Informacje w internecie
  Organizowanie wydarzeń np dni miasta, festyny
  Uczestnictwo miasta w konkursach i plebiscytach ogólnokrajowych
 • Czy słyszał Pan/Pani o projektach kulturalno- rozrywkowych organizowanych na terenie gminy Mikołajki jeżeli tak, to proszę zaznaczyć poniższe odpowiedzi?
  *
  • Dni Mikołajek
  • Organizowany rajd samochodowy Polski
  • Majówka z Radiem Zet „Morze, Góry i Mazury”
  • Dożynki Gminne, organizator CK „Kłobuk” w Mikołajkach
  • Mikołajki w Mikołajkach
  • II edycja Żeglarskiego Grand Prix Mikołajek
  • Regaty o Puchar Prezesa PZŻ
 • W jakim stopniu Państwo oceniają produkty turystyczne gminy Mikołajki? (Prosimy zaznaczyć skalę od 1 - bardzo niskie zadowolenia do 5 - wysokie zadowolenie)
  *
  1 2 3 4 5
  Dostęp do pamiątek
  Oferta gastronomiczna
  Imprezy kulturalne, sportowe
  Baza noclegowa
  Połączenia komunikacyjne
 • Płeć
  *
  • Kobieta
  • Męsczyzna
 • Do którego przedziału wiekowego Pan/Pani należy
  *
  • Poniżej 20 lat
  • 20-30 lat
  • 31-40 lat
  • 41-50 lat
 • Od ilu lat mieszka Pan/Pani w gminie Mikołajki?
  *
  • Mieszkam od urodzenia
  • Od 1-3 lat
  • Od 3-10 lat
  • powyżej 10 lat
 • Jakie jest Pana/Pani wykształcenie?
  *
  • Podstawowe
  • Zasadnicze
  • Średnie
  • Wyższe
Powrót do serwisu www.ankietydlaciebie.pl