ankiety

Źródła finansowania MŚP w Polsce

Szanowani Państwo, Jestem studentką II roku studiów magisterskich na kierunku Zarządzanie Finansami w Wyższej Szkole Bankowej w Szczecinie. Niniejsza ankieta powstała w celu przeprowadzenia badań niezbędnych do napisania mojej pracy magisterskiej na temat „Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce”. Wszystkie zebrane przeze mnie informacje będą anonimowe i zostaną wykorzystane jedynie do celów badawczych. Proszę o szczere odpowiedzi na pytania.

Ankieta została zakończona.

 • Od kiedy prowadzi Pan/ Pani działalność gospodarczą ?
  • do 1 roku
  • od 1 roku do 3 lat
  • od 3 lat do 5 lat
  • powyżej 5 lat
 • Ilu zatrudnia Pan/ Pani pracowników ?
  • poniżej 10 osób
  • 10-49 osób
  • 50-249 osób
  • powyżej 249 osób
 • Jaki rodzaj działalności prowadzi Pan/Pani?
  • usługowa
  • handlowa
  • produkcyjna
  • budowlana
  • inna
 • Na jakim obszarze geograficznym prowadzi Pan/Pani działalność gospodarczą?
  • lokalnym
  • wojewwódzkim
  • ogólnopolskim
  • międzynarodowym
 • Jak ocenia Pan/Pani poziom swojej wiedzy na temat źródeł finansowania małych i średnich przedsiębiorstw?
  • Bardzo niski
  • Niski
  • Średni
  • Wysoki
  • Trudno powiedzieć
 • Skąd czerpie Pan/Pani informacje o dostępnych źródłach finansowania?.
  • Specjalistyczne firmy doradcze
  • Rodzina, znajomi
  • Instytucje finansowe
  • Internet
  • Prasa
 • Z jakich źródeł finansowania korzystał/a Pan/Pani w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej? (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź)
  • Wkład włascicieli
  • Zysk zatrzymany
  • Pozyskanie nowego udziałowca
  • Venture capital
  • Pożyczki od znajomych bądz rodziny
  • Rynek pozagieldowy
  • Kredyt bankowy
  • Karty kredytowe
  • Pożyczka pieniężna
  • Leasing
  • Faktoring
  • Frachising
  • Dotacje z UE
 • Na jaki cel przeznaczył/a Pan/Pani pozyskane środki?
  • Finansowanie bieżącej działalności
  • Zakup nieruchomości
  • Remont nieruchomości
  • Zakup środków transportu
  • Zakup maszyn i urządzeń
  • Poprawa płynności finansowej
  • Spłata zadłużenia
  • Szkolenia
  • Wprowadzenie na rynek nowego produktu
  • Inwestycje w strukturę badawczo-rozwojową
 • Z jakich źródeł finansowania zamierza Pan/Pani skorzystać w ciągu najbliższych 3 lat?
  • Wkład własny
  • Zysk zatrzymany
  • Pozyskanie nowego udziałowca
  • Ventue capital
  • Pożyczka od znajomych bądz rodziny
  • Rynek pozagiełdowy
  • Kredyt bakowy
  • Karty kredytowe
  • Pożyczka pienięzna
  • Leasing
  • Farktoring
  • Franchising
  • Dotacja z UE
 • Na jaki cel przeznaczy Pan/Pani pozyskane (w ciągu najbliższych 3 lat) środki?
  • Finansowanie bieżacej działalności
  • Zakup nieruchomości
  • Remont nieruchomości
  • Zakup środków transoprtu
  • Zakpu maszyn i urządzeń
  • Poprawa płynności finansowej
  • Spłata zadłużenia
  • Szkolenia
  • Wporwadzenie na rynek nowego produktu
  • Inwestycje w strukturę badawczo-rozwojową
 • Który element jest dla Pana/Pani najistotniejszy podczas wyboru źródła finansowania działalności gospodarczej?
  • Niski koszt
  • Proste i zrozumiałe procedury
  • Możliwość szybkiego pozyskania kapitału
  • Łatwość i przystępność pozyskania kapitału
  • Proste zabezpieczenie lub jego bak
  • inne
 • Czy w Pana/Pani przedsiębiorstwie miała miejsce sytuacja, w której nie mógł/nie mogła Pan/Pani zrealizować inwestycji z powodu braku środków?
  • Tak
  • Nie
  • Trudno powiedzieć
 • Czy według Pana/Pani dostępne na rynku źródła finansowania przedsiębiorstw są przystępne dla firm z sektora MSP?
  • niepzystępne
  • średnio przystępne
  • przystępne
  • trudno powiedzieć
 • ak ocenia Pan/Pani dostępność wymienionych źródeł finansowania dla sektora MSP? *
  Niedostępny Średniodestępny Łatwo dostępny Trudni powiedzieć
  Wkład własny
  Zsyk zatrzymany
  Pozsykanie nowego udziałowca
  Venture capital
  Pożyczka od znajomych bądz rodziny
  Rynek pozagieldowy
  Kedyt bankowy
  Karty kredytowe
  Pożyczka pieniężna
  Leasing
  Faktoring
  Frachising
  Dotacja z UE
 • Dlaczego nie zdecydował/a się Pan/Pani na skorzystanie z innych źródeł finansowania ?

Ankieta została zakończona.

Powrót do serwisu www.ankietydlaciebie.pl