ankiety online

Finansowanie mikro i małych przedsiębiorstw

Szanowni Państwo! Jestem studentką III roku Finansów i Rachunkowości na Wydziale Ekonomiczno-Społecznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Ankieta została stworzona na potrzebę wykonania badań niezbędnych do pracy licencjackiej pt. "Źródła finansowania mikro i małych przedsiębiorstw na przykładzie przedsiębiorstw ogólnobudowlanych w Wielkopolsce". Jednocześnie informuję, że ankieta jest anonimowa, a jej wyniki zostaną wykorzystane jedynie w celach badawczych i przedstawione w pracy licencjackiej. Z góry dziękuję za udział w badaniu.
 • Jak długo prowadzi Pan/Pani swoje przedsiębiorstwo?
  *
  • Do 1 roku
  • Od 1 roku do 5 lat
  • Od 5 lat do 10 lat
  • Powyżej 10 lat
 • Do jakiej grupy przedsiębiorstw należy Pana/Pani przedsiębiorstwo?
  *
  • Mikro (zatrudnia mniej niż 10 pracowników)
  • Małe (zatrudnia od 10 do 49 pracowników)
  • Średnie (zatrudnia od 50 do 249 pracowników)
  • Duże (zatrudnia więcej niż 250 pracowników)
 • Gdzie znajduje się siedziba Pana/Pani przedsiębiorstwa?
  *
  • Wieś
  • Miasto
 • Na jakim obszarze geograficznym prowadzi Pan/Pani działalność gospodarczą? (można zaznaczyć więcej niż 1 odpowiedź)
  *
  • Wojewódzki
  • Ogólnopolski
  • Międzynarodowy
 • Skąd czerpie Pan/Pani informacje na temat dostępnych źródeł finansowania przedsiębiorstw? (można zaznaczyć więcej niż 1 odpowiedź)
  *
  • Internet
  • Czasopisma, prasa
  • Instytucje finansowe
  • Rodzina, znajomi
  • Specjalistyczne biura doradcze
 • Jak ocenia Pan/Pani swoją wiedzę na temat niżej wymienionych źródeł finansowania przedsiębiorstw? (proszę zaznaczyć 1 odpowiedź przy każdym ze źródeł)
  *
  Brak znajomości Średnia znajomość Bardzo dobra znajomość Trudno powiedzieć
  Zysk zatrzymany
  Wkład właścicieli
  Pożyczki od znajomych i rodziny
  Odpisy amortyzacyjne
  Venture Capital
  Anioły Biznesu
  Leasing
  Faktoring
  Franczyza
  Emisja papierów wartościowych
  Dotacje z funduszy UE
  Kredyt kupiecki
  Kredyt bankowy
 • Z jakich źródeł finansowania korzysta Pan/Pani w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej? (można zaznaczyć więcej niż 1 odpowiedź)
  *
  • Zysk zatrzymany
  • Wkład właścicieli
  • Pożyczki od znajomych i rodziny
  • Odpisy amortyzacyjne
  • Venture Capital
  • Anioły Biznesu
  • Leasing
  • Faktoring
  • Franczyza
  • Emisja papierów wartościowych
  • Dotacje z funduszy UE
  • Kredyt kupiecki
  • Kredyt bankowy
 • Dlaczego nie zdecydował/a się Pan/Pani na skorzystanie z innych źródeł finansowania? (dotyczy tylko tych form, z których Pan/Pani nie korzystał/a)
  *
  Nie znałem/am takiej formy Skomplikowane/niezrozumiałe procedury Zbyt wysokie koszty pozyskania Trudno powiedzieć
  Zysk zatrzymany
  Wkład właścicieli
  Pożyczki od znajomych i rodziny
  Odpisy amortyzacyjne
  Venture Capital
  Anioły Biznesu
  Leasing
  Faktoring
  Franczyza
  Emisja papierów wartościowych
  Dotacje z funduszy UE
  Kredyt kupiecki
  Kredyt bankowy
 • Który element jest dla Pana/Pani najistotniejszy podczas wyboru źródła finansowania? (proszę wybrać maksymalnie 2 odpowiedzi)
  *
  • Proste i zrozumiałe procedury
  • Niski koszt
  • Proste zabezpieczenie lub jego brak
  • Możliwość szybkiego pozyskania kapitału
  • Łatwość i przystępność pozyskania kapitału
 • Które spośród niżej wymienionych barier korzystania ze źródeł finansowania stanowi dla Pana/Pani istotny problem? (proszę zaznaczyć maksymalnie dwie odpowiedzi)
  *
  • Brak wiedzy i informacji na temat źródeł finansowania
  • Skomplikowane i czasochłonne procedury
  • Zbyt wysokie wymogi do spełnienia
  • Zbyt duża biurokracja
  • Wysokie koszty
  • Obawa przed trudnością ze spłatą
  • Brak wymaganej ilości środków własnych
 • Czy według Pana/Pani dostępne źródła finansowania mikro i małych przedsiębiorstw są przystępne dla przedsiębiorstw?
  *
  • Nieprzystępne
  • Średnio przystępne
  • Łatwo przystępne
 • Jak ocenia Pan/Pani dostępność wymienionych źródeł finansowania dla mikro oraz małych przedsiębiorstw? (proszę zaznaczyć jedną odpowiedź przy każdym ze źródeł)
  *
  Niedostępne Średnio dostępne Łatwo dostępne
  Wkład właścicieli
  Zysk zatrzymany
  Pożyczki od rodziny i znajomych
  Odpisy amortyzacyjne
  Venture Capital
  Anioły Biznesu
  Leasing
  Faktoring
  Franczyza
  Emisja papierów wartościowych
  Dotacje z funduszy UE
  Kredyt kupiecki
  Kredyt bankowy
 • Czy w Pana/Pani przedsiębiorstwie wystąpiła sytuacja, w której nie mógł/mogła Pan/Pani zrealizować inwestycji z powodu braku środków?
  *
  • Tak
  • Nie
 • Jakie źródło finansowania planuje Pan/Pani wykorzystać w najbliższym czasie do finansowania swojego przedsiębiorstwa? (można zaznaczyć więcej niż 1 odpowiedź)
  *
  • Zysk zatrzymany
  • Wkład właścicieli
  • Pożyczki od znajomych i rodziny
  • Odpisy amortyzacyjne
  • Venture Capital
  • Anioły Biznesu
  • Leasing
  • Faktoring
  • Franczyza
  • Emisja papierów wartościowych
  • Dotacje z funduszy UE
  • Kredyt kupiecki
  • Kredyt bankowy
 • Na jakie cele przeznacza Pan/Pani wszystkie pozyskane środki?
  *
  • Finansowanie bieżącej działalności
  • Zakup nieruchomości
  • Zakup środków transportu
  • Zakup nowych maszyn i urządzeń
  • Wdrożenie nowej technologii
  • Wprowadzenie na rynek nowego produktu lub usługi
  • Inwestycje badawczo rozwojowe
 • Czy sądzi Pan/Pani, że pandemia koronawirusa będzie miała negatywny wpływ na dalszy rozwój Pana/Pani przedsiębiorstwa? (jeżeli tak, to proszę zaznaczyć ewentualne skutki w pytaniu nr 17)
  *
  • Tak
  • Nie
  • Nie wiem
 • Które z poniżej wymienionych skutków mogą dotyczyć Pana/Pani przedsiębiorstwa? (można zaznaczyć więcej niż 1 odpowiedź)
  • Zmniejszenie obrotu firmy
  • Spadek zainteresowania produktem lub usługą
  • Potrzeba redukcji etatów
  • Brak możliwości wywiązania się z umów
  • Brak płynności finansowej
  • Brak siły roboczej
  • Możliwość upadłości przedsiębiorstwa
 • Czy pandemia koronawirusa spowoduje, iż będzie Pan/Pani zmuszony/a do korzystania z innych źródeł finansowania niż dotychczas? (jeżeli tak, to proszę wybrać metodę finansowania w pytaniu nr 19)
  *
  • Tak
  • Nie
  • Nie wiem
 • Z jakich innych źródeł finansowania będzie Pan/Pani zmuszony/a korzystać do finansowania swojego przedsiębiorstwa?
  • Zysk zatrzymany
  • Wkład właścicieli
  • Pożyczki od rodziny i znajomych
  • Odpisy amortyzacyjne
  • Venture Capital
  • Anioły Biznesu
  • Leasing
  • Faktoring
  • Franczyza
  • Emisja papierów wartościowych
  • Dotacje z funduszy UE
  • Kredyt kupiecki
  • Kredyt bankowy
Powrót do serwisu www.ankietydlaciebie.pl