ankiety

Poziom zadowolenia z gospodarki odpadami-Gmina Radomsko

ankieta tylko dla mieszkańców Gminy Radomsko.
 • Czy Pana/Pani zdaniem aktualnie funkcjonujący system odbioru odpadów komunalnych zmienił stan czystości terenu Gminy?
  *
  • tak
  • nie
  • nie widze różnicy
 • Czy Pana/Pani zdaniem aktualnie funkcjonujący system odbioru odpadów komunalnych działa poprawnie?
  *
  • tak
  • nie
  • nie mam zdania
 • Czy segreguje Pan/Pani odpady?
  *
  • tak
  • nie
  • tylko niektóre odpady
 • Jeśli segreguje Pan/Pani odpady proszę wybrać, którą frakcję oddaje Pan/Pani najczęściej bądź w największej ilości.
  *
  • szkło białe
  • szkło kolorowe
  • plastik
  • papier i makulatura
  • tworzywa sztuczne
  • biooodpady
  • nie segreguję
 • Czy na Pana/Pani posesji powstają odpady niebezpieczne(np. baterie, farby,leki)?
  *
  • tak
  • nie
  • zdarza się w małym stopniu
 • Co jest dla Pana/Pani utrudnieniem w selektywnej zbiórce?
  *
  • Brak warunków w domu bądź mieszkania do segregacji
  • Brak worków/pojemników na posegregowane odpady
  • Duża odległość do pojemników w zabudowie wielorodzinnej
 • Które stwierdzenie Pana/Pani zdaniem określa Gminę Radomsko?
  *
  • Bardzo zadbana i estetyczna gmina
  • W zadowalającym stopniu czysta gmina
  • Bardzo zaśmiecona gmina
  • Nie potrafię stwierdzić
 • Czy częstotliwość odbioru odpadów komunalnych w aktualnym systemie jest zadowalająca?
  *
  • tak
  • nie
 • Z jaką częstotliwością uważa Pan/Pani, że powinny być odbierane odpady komunalne z zabudowy jednorodzinnej?
  *
  • Raz na tydzień
  • Dwa razy na tydzień
  • Trzy razy na tydzień
  • Raz na miesiąc
 • Z jaką częstotliwością uważa Pan/Pani, że powinny być odbierane odpady komunalne z zabudowy wielorodzinnej?
  *
  • Dwa razy w tygodniu
  • Raz na tydzień
  • Co dwa tygodnie
  • Dwa razy w miesiącu
 • Jak Pan/Pani punktuje własną wiedzę z dziedziny gospodarki odpadami?
  *
  • Bardzo dobrze, dużo wiem na ten temat
  • Średnio, trochę orientuję się w temacie
  • Wcale nie znam tej dziedziny
 • Czy w Gminie jest prowadzona edukacja ekologiczna w zakresie gospodarki odpadami?
  *
  • tak
  • nie
  • nie wiem
 • Uwagi do aktualnego funkcjonowania systemu odbioru odpadów komunalnych wpisz pytanie ...
 • Płeć
  *
  • mężczyzna
  • kobieta
 • Wiek
  *
  • 18-25
  • 26-35
  • 36-45
  • 46-55
  • 55-65
  • powyżej 65 lat
 • Status zawodowy
  *
  • student/uczeń
  • pracownik fizyczny
  • pracownik biurowy
  • kadra kierownicza
  • własna działalnosć
  • emeryt/rencista
  • rolnik
  • bezrobotny
 • Poziom wykształcenia
  *
  • podstawowe
  • zasadnicze zawodowe
  • średnie ogólnokształcące
  • średnie techniczne
  • policealne
  • niepełne wyższe
  • wyższe
 • Miejsce zamieszkania-na obrzeżach gminy (uzupełnij tylko 18 pytanie lub 19 pytanie)
  • zabudowa jednorodzinna
  • zabudowa wielorodzinna
 • Miejsce zamieszkania-w centrum gminy
  • zabudowa jednorodzinna
  • zabudowa wielorodzinna
Powrót do serwisu www.ankietydlaciebie.pl