ankieta

Motywacja pracowników w korporacji

Motywacja pracowników w korporacji
 • Wiek:
  • 20-30 lat
  • 31-40 lat
  • 41-50 lat
  • 51 i więcej lat
 •    Płeć:
  • kobieta
  • mężczyzna
 •    Wykształcenie:
  • podstawowe
  • zawodowe
  • średnie
  • wyższe
 •    Stanowisko
  • stażysta
  • specjalista
  • menedżer/lider
  • senior menedżer
  • dyrektor
 •    Czy stosowany w Pani/Pana firmie system wynagradzania jest dla Pani/Pana jasny i przejrzysty?
  • tak
  • nie
 •    Czy wynagrodzenie działa na Panią/ Pana mobilizująco?
  • tak
  • nie
 •    Proszę zaznaczyć system motywacji finansowej stosowane w Pana/Pani Firmie
  • premie miesięczne
  • premie kwartalne
  • premie roczne
  • nagrody dla pracowników m-ca, kwartału, roku
  • nagrody z zysku
  • jest to tylko płaca zasadnicza
 •    Jakie elementy i zachowania najlepiej wpływają na podwyższenie Pana/Pani motywacji?
  • wysokość wynagrodzenia
  • sprawiedliwe traktowanie wszystkich pracowników
  • premia
  • udział w szkoleniach
  • samodzielność w wykonywaniu zadań
  • poczucie samorealizacji i rozwoju
  • poczucie uzyskiwania osiągnięć
  • możliwość wykorzystania własnych uzdolnień
  • atmosfera w miejscu pracy
  • opinia kierownika dotycząca jakości pracy
  • możliwość awansu
 • Proszę zaznaczyć systemy motywacji pozafinansowej stosowane w Pana/Pani firmie.
  • dofinansowanie nauki języków obcych
  • pożyczki pracownicze
  • publiczna pochwała, dyplom
  • dofinansowanie kosztów nauki
  • karnety na basen, siłownię
  • wyjazdy integracyjne
  • kontrola pracy, monitoring
  • dobre warunki pracy
  • gadżety
  • szkolenia
  • awans
  • opieka medyczna
  • laptop
  • samochód służbowy
  • telefon komórkowy
 •    Co Pana/Panią najbardziej demotywuje w pracy?
  • monotonia
  • brak zainteresowania przełożonych
  • niezorganizowanie
  • za brak realizacji celów
  • brak podwyżki
  • poranne wstawanie
  • ograniczona gama szkoleń
  • brak perspektyw awansu i rozwoju
  • nie ma takiej rzeczy
  • wysokość wynagrodzenia
  • zła atmosfera
  • zła komunikacja między osobami, działami kary
  • brak możliwość samodzielnej pracy
 • Czy czuje się Pan/Pani zmotywowany do pracy?
  • raczej tak
  • raczej nie
  • zdecydowanie tak
  • trudno powiedzieć
  • zdecydowanie nie
Powrót do serwisu www.ankietydlaciebie.pl