ankieta online

Wykorzystanie środków pomocowych Unii Europejskiej

Ankieta dotycząca wykorzystania środków pomocowych Unii Europejskiej dla rozwoju miasta Leszno. Jestem studentką III roku Ekonomii w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie. W związku z prowadzeniem badań, dotyczących wykorzystania środków unijnych, głównie funduszy strukturalnych na działania związane z rewitalizacją w mieście Leszno, chciałabym zaprosić Państwa do wypełnienia ankiety na ten temat. Dane uzyskane z ankiety posłużą mi wyłącznie w analizach mojej pracy licencjackiej. Ankieta jest anonimowa. Z góry dziękuję za pomoc.

Ankieta została zakończona.

 • Od jak dawna jest Pani/Pan mieszkańcem miasta Leszno?
  *
  • Mniej niż 1 rok
  • Od 1 do 5 lat
  • Od 5 do 10 lat
  • 10 lat i więcej
 • Czy dostrzega Pani/Pan zmiany w mieście po wejściu Polski do Unii Europejskiej tj. po 2004 roku?
  *
  • Tak
  • Nie
 • Czy posiada Pani/Pan wiedzę na temat pozyskiwanych przez miasto funduszy z Unii Europejskiej na realizację projektów związanych z rewitalizacją?
  *
  • Tak
  • Nie (jeśli nie, proszę przejść do pytania 5)
 • Czy jest Pani/Pan w stanie wskazać projekty rewitalizacyjne na obszarze miasta Leszno realizowane przy wsparciu funduszy unijnych? Jeśli tak, proszę podać jakie
 • Czy Pani/Pana zdaniem pozyskiwanie funduszy unijnych stanowi szansę na rozwój miasta?
  *
  • Tak
  • Nie
 • Jeżeli tak to w jakim stopniu według Pani/Pana miasto korzysta z tych funduszy?
  • W dużym stopniu
  • Raczej w dużym stopniu
  • Nie wiem
  • Raczej w małym stopniu
  • W małym stopniu
 • Czy korzysta Pani/Pan z usług bądź obiektów, które były współfinansowane z funduszy unijnych?
  *
  • Tak
  • Nie
  • Być może
  • Nie wiem
 • Jak Pani/Pan ocenia stopień poinformowania mieszkańców o projektach rewitalizacyjnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej?
  *
  • Bardzo dobrze
  • Dobrze
  • Średnio
  • Źle
  • Bardzo źle
  • Nie wiem trudno powiedzieć
 • Z czego Pani/Pana zdaniem wynika największe trudności w pozyskiwaniu środków z funduszy unijnych przez miasto? (proszę zaznaczyć maksymalnie 2 odpowiedzi)
  *
  • Niechęć władz lokalnych do korzystania z funduszy unijnych
  • Brak środków na wkład własny
  • Brak doświadczenia
  • Niewystarczająca informacja o możliwości pozyskania środków
  • Skomplikowane procedury pozyskiwania środków
 • Który projekt sfinansowany ze środków UE Pani/Pana zdaniem był najbardziej wartościowy dla mieszkańców miasta?
  *
  • Zielone Leszno – odbudowa ekosystemu miasta szansa na zdrowsze i bezpieczniejsze życie
  • Termomodernizacja budynków oświatowych w Lesznie – ZSR – B i PM nr 7
  • Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach miasta Leszna
  • Budowa drogi powiatowej łączącej drogę S5 – Węzeł Święciechowa z wiaduktem drogowym w ciągu ulicy Wilkowickiej w Lesznie
  • Promowanie czystego transportu miejskiego poprzez m.in. zakup autobusów elektrycznych
 • Na co według Pani/Pana miasto Leszno powinno pozyskiwać środki z funduszy unijnych?
  *
  • Naukę i edukację
  • Energetykę
  • Transport
  • Turystykę
  • Bezpieczeństwo
  • Badania, rozwój, innowacje
  • Kulturę i sztukę
  • Ochronę zdrowia
  • Rozwój firm
  • Telekomunikację i e-usługi
  • Pracę i integrację społeczną
  • Współpracę międzynarodową
  • Administrację
  • Rewitalizację
  • Ochronę środowiska
 • Skąd się Pani/Pan dowiedział/a o projektach rewitalizacyjnych realizowanych przy wsparciu funduszy unijnych?
  *
  • Radio
  • Telewizja
  • Tablice informacyjne
  • Gazeta
  • Portale internetowe
 • Płeć
  *
  • Kobieta
  • Mężczyzna
 • Wiek
  *
  • Poniżej 26 lat
  • 26 - 40 lat
  • 41 - 55 lat
  • Powyżej 55 lat
 • Wykształcenie
  *
  • Zasadnicze zawodowe i niższe
  • Średnie
  • Wyższe
 • Status społeczny
  *
  • Uczeń/Student
  • Osoba pracująca
  • Osoba bezrobotna
  • Emeryt/rencista

Ankieta została zakończona.

Powrót do serwisu www.ankietydlaciebie.pl