ankieta

Kredytowanie gospodarstw domowych

Poniższa ankieta jest całkowicie anonimowa i służy jako materiał badawczy do napisania pracy licencjackiej. Wynik nie będzie nigdzie wykorzystany ani publikowany poza wspomnianą pracą licencjacką. Serdecznie dziękuję za poświęcony czas i rzetelne wypełnienie ankiety.

Ankieta została zakończona.

 • Płeć
  *
  • kobieta
  • mężczyzna
 • Wiek
  *
  • poniżej 25 lat
  • 25-34 lata
  • 35-44 lata
  • 45-54 lata
  • 55-64 lata
  • 65 i więcej lat
 • Wielkość miejscowości zamieszkania
  *
  • wieś
  • miasto do 20 tys.mieszkańców
  • miasto 21-49 tys.mieszkańców
  • miasto 50-99 tys.mieszkańców
  • miasto 100-499 tys.mieszkańców
  • miasto powyżej 500 tys.mieszkańców
 • Poziom wykształcenia
  *
  • podstawowe i niższe
  • zasadnicze zawodowe/gimnazjum
  • średnie
  • wyższe
 • Liczba osób w gospodarstwie domowym
  *
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • więcej
 • Satus zawodowy
  *
  • uczeń
  • student
  • pracownik fizyczny
  • parcownik umysłowy
  • emeryt/rencista
  • osoba bezrobotna
 • Ile osób w gospodarstwie domowym osiąga dochody?
  *
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • więcej
 • Jakie jest główne źródło dochodu Twojego gospodarstwa domowego?
  *
  • działalność rolnicza
  • pozarolnicza działalność gospodarcza
  • praca na etacie
  • praca dorywcza
  • spadek
  • przychody z inwestycji (akcje, udziały, obligacje, nieruchomości itp)
  • inne
 • Czy posiadasz dodatkowe źródło dochodu?
  *
  • Nie
  • Tak
 • Jeżeli posiadasz dodatkowe źródło dochodu, wpisz jakie.
 • Dochód netto gospodarstwa domowego
  *
  • do 500 zł
  • 501-1000 zł
  • 1001-1500 zł
  • 1501-2000 zł
  • 2001-2500 zł
  • 2501-3000 zł
  • 3001-3500 zł
  • 3501-4000 zł
  • 4001-4500 zł
  • 4501-5000 zł
  • powyżej 5000 zł
  • trudno powiedzieć/odmowa
 • Czy sporządasz budżet (plan dochodów i wydatków) swojego gospodarstwa domowego?
  *
  • tak, co miesiąc
  • tak, co kwartał
  • tak, tylko wtedy, gdy planuję większy wydatek
  • tak, ale raz na jakiś czas
  • nie
 • Czy korzystasz z programów lub stron internetowych przeznaczonych do zarządzania budżetem gospodarstwa domowego?
  *
  • Tak
  • Nie
 • Jak oceniasz swoją sytuację materialną?
  *
  • Nie wystarcza mi nawet na biężące potrzeby
  • Radzę sobie, ale muszę bardzo ograniczać wydatki
  • Nie stać mnie na wszystko, ale nie muszę się bardzo ograniczać
  • Moje dochody wystarczają mi na wszystko i nie muszę ograniczać wydatków
 • Co robisz, gdy nie masz pieniędzy, by zaspokoić swoje potrzeby?
  *
  • Ograniczam swoje wydatki
  • Korzystam z pomocy rodziny/znajomych
  • Podejmuję dodatkową pracę/ więcej pracuję
  • Korzystam z oszczędności/ likwiduję lokaty/ wyprzedaję akcje, obligacje
  • Zaciągam pożyczki/ kredyty/ wykorzystuję limit w karcie kredytowej
  • Wyzbywam się majątku/ sprzedaję rzeczy
  • Próbuję uzyskać podwyżkę lub zmianę pracy na lepiej płatną
  • Nie płacę zobowiązań/ opłat/ rachunków
  • Nic nie robię
  • Korzystam z pomocy opieki społecznej/ innych instytucji pomocowych
  • zastawiam rzeczy w lombardzie
  • Inne
 • Czy korzystasz lub korzystałeś kiedykolwiek z kredytu/ pożyczki?
  *
  • Tak, wiele razy
  • Tak, sporadycznie
  • Nie
 • Jeśli tak, dlaczego?
  • Zbyt duży wydatek, by kupić za gotówkę
  • Nieprzewidziane wydatki
  • Chwilowe problemy finansowe
  • Pożyczka/ kredyt był bardziej opłacalny
  • Brak pieniędzy na podstawowe potrzeby
  • Wydaję więcej, niż zarabiam
  • Inne powody
 • W których instytucjach zaciągałeś kredyt/ pożyczkę ( możliwośc wielokrotnej odpoiwedzi)?
  • Nie pożyczam
  • Bank
  • Skok
  • Parabank ("chwilówka", Provident itp)
  • lombard
  • pożyczka w pracy ( np. Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa)
  • rodzina/ przyjaciele/znajomi
  • pośrednicy kredytowi
  • Inne
 • Na jaką kwotę zaciągnąłeś kredyt/ pożyczkę?
  • 0-300 zł
  • 301-500 zł
  • 501-1000 zł
  • 1001-1500 zł
  • 1501-2000 zł
  • 2001-2500 zł
  • 2501-3000 zł
  • 3001-3500 zł
  • 3501-4000 zł
  • 4001-4500 zł
  • 4501-5000 zł
  • 5001-5500 zł
  • 5501-6000 zł
  • 6001-7000 zł
  • 7001-8000 zł
  • 8001-9000 zł
  • 9001-10000 zł
  • 10001-20000 zł
  • 20001-30000 zł
  • 30001-40000 zł
  • 40001-50000 zł
  • 50001 zł i więcej
 • Z jakiego typu zadłużenia korzystałeś?( możliwość wielokrotnej odpowiedzi)
  • kredyt konsumencki
  • kredyt hipoteczny
  • kredyt samochodowy
  • pożyczka
  • kredyt lombardowy
  • karta kredytowa/ limit kredytowy na karcie
  • kredyt odnawialny ( linia kredytowa w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym)
  • kredyt gotówkowy
  • zakupy na raty
  • pożyczka nie bankowa
  • inne
 • Jaką kwotę miesięcznie przeznaczasz na spłatę zobowiązań finansowych?
  • 0-100 zł
  • 101-200 zł
  • 201-300 zł
  • 301-400 zł
  • 401-500 zł
  • 501-1000 zł
  • 1001-1500 zł
  • 1501-2000 zł
  • 2001-2500 zł
  • 2501-3000 zł
  • 3001-3500 zł
  • więcej
 • Na jakie dobra przeznaczyłeś kredyt (mozliwość wielokrotnej odpowiedzi)?
  • Codzienne wydatki
  • Zakup domu/ mieszkania/ działki
  • remont
  • samochód/ motor
  • wakacje
  • Spłata wcześniejszego długu
  • Uroczystość rodzinna
  • Nauka/ studia/ szkolenie
  • zakup sprzętu AGD, RTV itp.
  • leczenie
  • Zakup obligacji/ akcji/ udziałów
  • Zapłata podatków, Zus
  • Opał/ opłaty za media/ ogrzewanie
  • Inne
 • Czy kiedykolwiek miałeś problem ze spłatą swoich zobowiązań lub spłacałeś je nieterminowo?
  *
  • Tak, wiele razy
  • Tak, sporadycznie
  • Nie
  • Nie pamiętam
  • Odmowa odpowiedzi
 • Jeśli tak, jak radziłeś sobie z tą sytuacją?
  • Spłaciłem później/ w późniejszym terminie
  • Ograniczyłem wydatki
  • Korzystałem z pomocy rodziny/ znajomych
  • Podjąłem dodatkową pracę
  • Zaciągnąłem pożyczkę/ kredyt /wykorzystałem limit w karcie kredytowej
  • Inne
  • Nic nie robiłem, nadal mam te zobowiązania
 • Co było przyczyną problemów ze spłatą zobowiązań?
  • Zbyt niskie dochody
  • Chwilowe problemy finansowe/ utrata lub zmiejszenie dochodów
  • zbyt duże wydatki na inne rzeczy
  • Nieprzewidziane wydatki
  • złe planowanie wydatków
  • Zapomnienie
  • Choroba/ pobyt w szpitalu
  • wyjazd
  • Inne przyczyny
 • Ile łącznie zobowiązań posiadasz?
  • 0 zobowiązań
  • 1 zobowiązanie
  • 2 zobowiązania
  • 3-5 zobowiązań
  • 6 lub więcej zobowiązań
 • Dlaczego nie korzystasz z kredytów/ pożyczek i innych zobowiązań?
  *
  • Nie chcę mieć długów/ unikam długów
  • Nie potrzebuję
  • Nie mam zdolności kredytowej
  • Inne
 • Jeśli zaznaczyłeś odpowiedź"inne", podaj jakie przyczyny?
 • Jakim parametrem kierujesz się przy wyborze kredytu/ pozyczki?
  • Oprocentowanie kredytu
  • Prowizja/ marża
  • Ubezpieczenie
  • Wszystkie
  • Opinia znajomych/ rodziny
  • Reklama
  • Inne
 • Jak oceniasz swoja wiedzę i rozumienie pojęć ekonomiczno-finansowych?
  *
  • Bardzo dobra
  • Dobra
  • Dostateczna
  • Słaba
  • Bardzo słaba

Ankieta została zakończona.

Powrót do serwisu www.ankietydlaciebie.pl