ankieta

Badanie T-mobile

Ankieta dotyczy zadowolenia z systemu premiowego stosowanego w firmie T-mobile
 • Proszę zaznaczyć formy motywacji finansowej stosowane w Pana/Pani firmie (wszystkie które są stosowane)
  *
  • premie miesięczne
  • premie kwartalne
  • premie roczne
  • nagrody dla pracownika m-ca, kwartału, roku
  • podstawa wynagrodzenia - nie dostaję premii
 • Od czego zależy uzyskanie premii w Pana/Pani miejscu pracy? (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź)
  *
  • od realizacji planu sprzedaży
  • od wykonania planu na rentowność salonu
  • od uznania przełożonego
  • od stopnia zaangażowania
  • od szczęścia
 • Jakie czynniki wpływają na podwyższenie Pana/Pani motywacji? (Proszę o zaznaczenie max 3 najważniejszych odpowiedzi)
  *
  • wysokość wynagrodzenia
  • premia
  • możliwość awansu
  • udział w szkoleniach
  • poczucie samorealizacji i rozwoju
  • możliwość wykorzystania własnych uzdolnień
  • kary za niewykonanie planu sprzedaży
  • zagrożenie utratą pracy
 • Czy uważa Pani/Pan, że aktualne wynagrodzenie jest odpowiednie do Pana/Pani stanowiska i kwalifikacji?
  *
  • zdecydowanie TAK
  • raczej TAK
  • raczej NIE
  • zdecydowanie NIE
 • Proszę zaznaczyć wszystkie elementy systemu motywacyjnego w Pana/Pani firmie
  *
  • samochód służbowy
  • dodatkowa (prywatna) opieka medyczna
  • awans
  • pożyczki pracownicze
  • publiczna pochwała, dyplom
  • karnety na basen, siłownię
  • nie ma żadnych takich sposobów motywowania
 • Czy Pana/Pani przełożony stara się Pana/Panią motywować do pracy, np.: poprzez rozmowę?
  *
  • tak, często
  • czasami
  • rzadko
  • nigdy lub prawie nigdy
 • Co Pana/Panią najbardziej demotywuje w pracy? (proszę zaznaczyć dwa najważniejsze)
  *
  • brak zainteresowania moją pracą przełożonych
  • wysokość wynagrodzenia
  • zła komunikacja między osobami, działami
  • brak perspektyw awansu i rozwoju
  • brak stałych premii
  • za wysokie cele
 • Jaki Pana/Pani zdaniem jest stopień trudności wyznaczonych Panu/Pani celów?
  *
  • bardzo wysoki
  • wysoki
  • odpowiedni
  • niski
  • nie znam dokładnie wyznaczonych celów
 • Czy w Pana/Pani mniemaniu jest Pan/Pani osobą silnie zmotywowaną do pracy?
  *
  • tak
  • raczej tak
  • raczej nie
  • nie
 • Czy jest Pan/Pani zadowolony ze swojej pracy?
  *
  • tak
  • raczej tak
  • raczej nie
  • nie
 • Czy jest Pan/Pani zadowolony/a z wysokości podstawy swojego wynagrodzenia?
  *
  • tak
  • raczej tak
  • raczej nie
  • nie
 • Czy jest Pan/Pani zadowolony/a z wysokości premii sprzedażowej przyznawanej od pracodawcy?
  *
  • tak
  • raczej tak
  • raczej nie
  • nie
 • Czy rozważał lub rozważa Pan/Pani możliwość odejścia z firmy?
  *
  • nie rozważałem/łam i nie rozważam odejścia z firmy
  • kiedyś rozważałem/łam odejście, ale teraz już nie
  • rozważam, ale nie podjąłem/podjęłam żadnych działań związanych z odejściem
  • podejmuję pewne działania, ale nie jestem jeszcze zdecydowany/a odejść
  • podejmuję pewne działania i jestem zdecydowany/a odejść
 • Jak ocenia Pan/Pani skuteczność systemu premiowego w Pana/Pani firmie?
  *
  • słaba
  • średnia
  • wysoka
  • bardzo wysoka
 • Jaki procent stanowią maksymalnie premie względem Pana/Pani wynagrodzenia?
  *
  • poniżej 10%
  • 11% - 30%
  • 31% - 50%
  • powyżej 50%
 • Jak często nie dostaje Pan/Pani premii za wyniki sprzedażowe salonu (w ostatnim roku)?
  *
  • w ostatnim roku dostaję w każdym miesiącu
  • w ostatnim roku dostaję często
  • w ostatnim roku rzadko kiedy dostaję
  • w ostatnim roku nie otrzymywałam/łem wcale
 • Czy uważa Pan/Pani, że wysokość premii zależy od relacji z przełożonymi?
  *
  • zdecydowanie TAK
  • raczej TAK
  • raczej NIE
  • zdecydowanie NIE
 • Czy sądzi Pan/Pani, że w przyszłości premie będą na wyższym poziomie?
  *
  • nie wiem
  • tak, myślę że będą wyższe
  • nie, myślę że będą niższe
  • nie, myślę że zostaną takie same
 • Czy jest Pan/Pani zadowolony/a z premii przyznawanych z ramach indywidualnego programu Twój Bonus?
  *
  • zdecydowanie tak ponieważ odzwierciedla moją indywidualną sprzedaż
  • raczej tak
  • raczej nie
  • zdecydowanie nie
 • Czy woli Pan/Pani dostawać premie miesięczne czy premie kwartalne (tak jak było kiedyś) za wykonanie PQT?
  *
  • wolę mniejsze i częstsze premie miesięczne
  • wolę większe i rzadsze premie kwartalne
  • wszystko jedno, byle otrzymywać
  • nie mam zdania
 • Proszę wyobrazić sobie sytuację. Pracujesz w salonie, jesteś jednym z czterech konsultantów. Możesz otrzymać tylko jeden rodzaj premii za wyniki. Jaką premię wybierasz?
  *
  • pewną z decyzji pracodawcy, podzielona za indywidualne wyniki
  • losowaną wśród pracowników - jedna osoba zabiera 100% premii, Twoje szanse na wylosowanie 25%
 • Czy Pan/Pani byłby/byłaby w stanie zaryzykować z jednej niepewnej premii sprzedażowej przyznawanej raz w miesiącu i wziąć udział w losowaniu nagrody w wysokości 20 tysięcy złotych wśród wszystkich osób, które zrealizowały cele sprzedażowe w danym miesiąc
  *
  • podejmuje ryzyko - wolę losowanie nagrody (wysokiej premii)
  • wolę premię zależną tylko od mojej pracy choć w dużo niższej wysokości (nie podejmuje ryzyka)
 • Czy wolisz otrzymywać premię grupową, zależną od osiągnięcia przez salon jako:
  *
  • niewielki dodatek do pensji, gdy wszystkie brane pod uwagę salony zrealizują cele
  • losowanie odpowiednio większego dodatku (premii dla 1 osoby spośród wszystkich uprawnionych) , gdy wszystkie brane pod uwagę salony zrealizują cele
 • Czy wolisz otrzymywać premię grupową, zależną od osiągnięcia przez wszystkie salony sprzedaży T-Mobile celów rocznych jako:
  *
  • 20% dodatek do pensji, gdy wszystkie salony w całej Polsce zrealizują cele
  • losowanie odpowiednio większego dodatku (premii dla jednej osoby spośród wszystkich uprawnionych) , gdy wszystkie salony zrealizują cele
 • Czy wolałbyś/łabyś otrzymywać premię indywidualną, zależną od oceny Twojej pracy przez kierownika jako:
  *
  • 10-20% dodatek do pensji, gdy kierownik uzna że to Ty zasługujesz na wyróżnienie w tym miesiącu
  • losowanie kwartalnie 30-60% dodatku (premii dla jednej osoby spośród wszystkich, których kierownik uzna za bardzo dobrze pracujących
 • Czy wolałbyś/łabyś otrzymywać premię indywidualną, zależną od oceny Twojej pracy przez kierownika czy premię losowaną spośród osób, które realizują cele sprzedażowe?
  *
  • wolę premię losowaną wśród osób, które osiągnęły cele sprzedażowe
  • wolę premię podobnej wysokości zależną od decyzji kierownika
 • Płeć
  *
  • kobieta
  • mężczyzna
 • Wiek
  *
  • do 25 lat
  • 26-30 lat
  • 31-36 lat
  • 36-44 lata
  • powyżej 45 lat
 • Lokalizacja salonu T-mobile, w którym Pan/Pani pracuje
  *
  • małe miasto poniżej 20tys. mieszkańców
  • średnie miasto 20-100tys. mieszkańców
  • duże miasto powyżej 100tys. mieszkańców
 • Wykształcenie
  *
  • zasadnicze zawodowe
  • średnie
  • wyższe (w toku)
  • wyższe
 • Stanowisko w T-mobile
  *
  • konsultant ds. sprzedaży
  • kierownik
  • stażysta
 • Staż pracy w T-mobile
  *
  • do 1 roku
  • 1-2 lat
  • 2-3 lat
  • powyżej 3 lat
Powrót do serwisu www.ankietydlaciebie.pl