ankiety

Ankieta ,,Przedsiębiorczość kobiet'

Badanie ,,Przedsiębiorczość kobiet' jest przeprowadzane na potrzeby pisania pracy licencjackiej. Badanie ankietowe jest przeznaczone jest dla kobiet przedsiębiorców prowadzących własną działalność. Z góry bardzo dziękuję za poświęcony czas i wypełnienie ankiety. z poważaniem. Beata Rdzanek
 • Wiek:
  *
  • Do 25 lat
  • 26-30 lat
  • 31-45 lat
  • Powyżej 45 lat
 • Stan cywilny:
  • Wolny
  • Małżeński
  • Wdowi
  • Rozwiedziony
  • Inny.
 • Wykształcenie:
  • Niepełne podstawowe
  • Podstawowe
  • Gimnazjalne
  • Zasadnicze zawodowe
  • Średnie
  • Pomaturalne
  • Licencjat
  • Wyższe
  • Podyplomowe
 • Liczba dzieci:
  *
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4 lub więcej
 • Wielkość miejsca zamieszkania?
  *
  • Wieś
  • Miasto do 20 tys. mieszkańców
  • Miasto od 20 tys. mieszkańców
  • Miasto od 100 tys. do 500 tys. mieszkańców
  • Miasto powyżej 500 tys. mieszkańców
 • Od ilu lat prowadzi Pani własna działalność gospodarczą?
  *
  • Krócej niż 2 lata
  • Od 2 do 7 lat
  • Od 8 do 12 lat
  • Powyżej 13 lat
 • Jaki był Pani status na rynku pracy przed założeniem działalności gospodarczej?
  *
  • Studentka
  • Pracownik w niepełnym wymiarze czasu
  • Pracownik na cały etat
  • Współwłaścicielka innej firmy
  • Bezrobotna zarejestrowana w urzędzie pracy
  • Inny. Jaki?
 • Ile pracowników zatrudnia Pani firma?
  *
  • 0
  • 1-19
  • 20-49
  • 50-299
  • Powyżej 300
 • Dlaczego zdecydowała się Pani na własną działalność gospodarczą?
  *
  • Potrzeba niezależności
  • Chęć bycia przedsiębiorcą
  • Bezrobocie
  • Szklany sufit( brak możliwości awansu w poprzedniej pracy)
  • Potrzeba polepszenia sytuacji materialnej
  • Firma rodzinna/dziedziczenie
  • Inne.
 • Czy z perspektywy czasu podjęcie własnej działalności gospodarczej było dla pani dobrą decyzją?
  *
  • Tak
  • Nie
 • Jakie według Pani są najważniejsze cechy przedsiębiorcy?
  • Łatwość nawiązywania kontaktów
  • Kreatywność
  • Uczciwość
  • Odwaga
  • Pracowitość
  • Komunikatywność
  • Inne.
 • Co było lub jest najtrudniejsze w prowadzeniu firmy w Polsce?
  *
  • Wysokie koszty płacowe(podatki, ZUS)
  • Nadmierna biurokracja
  • Zdobycie nowych klientów
  • Walka z konkurencją
  • Szara strefa
  • Brak wykwalifikowanych pracowników
 • Czy przedsiębiorczość kobiet na istotny wpływ na rozwój gospodarczy kraju?
  • Zdecydowanie tak
  • Tak
  • Nie wiem
  • Zdecydowanie nie
  • Nie
 • Jaki wpływ na Pani przedsiębiorstwo na lokalną społeczność?
  *
  • Wspieram akcję charytatywne
  • Działam politycznie
  • Wspieram organizacji pozarządowe
  • Daję miejsce pracy i płacę podatki
  • Nie ma wpływu
Powrót do serwisu www.ankietydlaciebie.pl