ankiety online

System motywacyjny w firmie Topus

Szanowni Państwo! Jestem studentką III roku pierwszego stopnia kierunku Zarządzanie na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Poniższa ankieta dotyczy systemu motywowania pracowników w firmie Topus . Ankieta jest anonimowa, zwracam się z uprzejmą prośbą o jej wypełnienie
  • Czy zna Pan/i misje firmy?
    *
    • Tak
    • Nie
  • Czy system wynagradzania jest adekwatny do wykonywanej pracy?
    *
    • Tak
    • Nie
    • Tylko w pewnym stopniu
  • Które z wymienionych czynników działają najbardziej motywująco do pracy? Proszę zaznaczyć maksymalnie trzy odpowiedzi.
    *
    • Wynagrodzenie
    • Premie
    • Stabilność zatrudnienia
    • Możliwość awansu i rozwoju
    • Relacje ze współpracownikami
    • Relacje z przełożonymi
    • Kultura organizacyjna
  • Co wpływa na możliwość uzyskania nagrody/ premii ?
    *
    • Jakość wykonanej pracy
    • Ponadprzeciętne zaangażowanie w działalność firmy
    • Zbieg okoliczności
    • Nie wiem
  • Czy jest Pan/i zadowolony/a z otrzymywanego wynagrodzenia?
    *
    • Tak
    • Raczej tak
    • Nie
    • Raczej nie
  • Jakie rodzaje premii są stosowane w firmie Topus ?
    *
    • Karty multisport
    • Prywatne ubezpieczenie zdrowotne
    • Telefony komórkowe
    • Wyjazdy wakacyjne
    • Premie pieniężne
  • Co według Pana/Pani można by zmienić w sposobach wynagradzania i premiowania?
  • Wiek
    *
    • 18-25 lat
    • 26-40 lat
    • 41-50 lat
    • 51 lat i więcej
  • Płeć
    *
    • Kobieta
    • Mężczyzna
  • Wykształcenie
    *
    • Podstawowe
    • Średnie
    • Zawodowe
    • Wyższe
Powrót do serwisu www.ankietydlaciebie.pl