ankiety online

Wykorzystanie środków unijnych przez Gminę Rydzyna

Szanowni Państwo, zwracam się z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety, której celem jest ocena wykorzystania środków pomocowych przez Gminę Rydzyna. Ankieta ma charakter anonimowy, a jej wyniki zostaną wykorzystane wyłącznie do celów naukowych i posłużą napisaniu pracy licencjackiej przy PWSZ w Lesznie Serdecznie dziękuję za pomoc.

Ankieta została zakończona.

 • Proszę podać płeć
  *
  • Kobieta
  • Mężczyzna
 • Proszę podać wiek
  *
  • Powyżej 18
  • 26-35
  • 36-45
  • 46-55
  • Powyżej 55 lat
 • Proszę podać wykształcenie
  *
  • Podstawowe
  • Średnie
  • Zawodowe
  • Wyższe
 • Proszę podać swój status zawodowy
  *
  • Uczę się
  • Pracuję
  • Jestem bezrobotna/y
  • Jestem na emeryturze/rencie
 • Od jak dawna mieszka Pani/Pana w Gminie Rydzyna?
  *
  • Mniej niż rok
  • 1-5 lat
  • 6-10 lat
  • Powyżej 10 lat
 • Czy uważa Pani/Pan że finansowanie inwestycji ze środków unijnych przynosi korzyści Gminie Rydzyna?
  *
  • Zdecydowanie tak
  • Raczej tak
  • Trudno powiedzieć
  • Raczej nie
  • Zdecydowanie nie
 • Dlaczego
 • Na jakie dziedziny Gminy Rydzyna powinna według Pani/Pana zdaniem pozyskiwać najwięcej funduszy? (Maksymalnie 3 odpowiedzi)
  *
  • Z zakresu infrastruktury społecznej i usług społecznych (m.in. szkolnictwo, ochrona zdrowia, obiekty administracji)
  • Z zakresu infrastruktury drogowej (m.in. budowa dróg, ścieżek rowerowych, chodników)
  • Z zakresu ochrony środowiska (m.in. budowa kanalizacji, wodociągów, gospodarka odpadami)
  • Z zakresu turystyki i kultury (m.in. budowa obiektów i urządzeń turystycznych, promocja gminy, organizowanie wydarzeń kulturowych)
  • Z zakresu ładu przestrzennego i ekologicznego (m.in. rewitalizacja obszarów zdegradowanych, planowanie przestrzenne, zieleń gminna)
 • Na co według Pani/Pana zdaniem Gmina Rydzyna najczęściej wykorzystuje środki z dotacji? (Maksymalnie 3 odpowiedzi )
  *
  • Administracje publiczną
  • Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska
  • Gospodarkę mieszkaniową
  • Infrastrukturę komunikacyjną
  • Kulturę fizyczną i sport
  • Oświatę i wychowanie
  • Pomoc społeczną
  • Rolnictwo i łowiectwo
  • Turystykę
 • Skąd czerpie Pani/Pan wiedzę na temat inwestycji realizowanych w Gminie Rydzyna? (Zaznaczyć maksymalnie 3 odpowiedzi)
  *
  • Telewizja
  • Radio
  • Portale internetowe
  • Prasa
  • Tablica informacji
 • Czy korzysta Pani/Pan z usług/obiektów sfinansowanych w ramach funduszy? (Wybrać jedną odpowiedź i uzasadnić)
  *
  • Tak
  • Nie
 • Jeśli w poprzednim pytaniu Pani/Pan wybrał/a odpowiedź TAK to jakie są to usługi lub obiekty, a jeśli NIE to dlaczego ?
 • Czy Pani/Pana zdaniem Gmina Rydzyna bez wykorzystania środków pomocowych z Unii Europejskiej mogłaby sama realizować wszystkie inwestycje ze środków własnych? (Wybrać jedną odpowiedź i uzasadnić)
  *
  • Tak
  • Nie
 • Dlaczego ?
 • Które z inwestycji podjętych z Gminie uważa Pani/Pan za najkorzystniejsze? (Zaznaczyć maksymalnie 3 odpowiedzi )
  *
  • Remont sal wiejskich na terenie Gminy Rydzyna
  • Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Rydzyna-terem spółdzielni mieszkaniowej w miejscowości Kłoda
  • Przebudowa nawierzchni i kanalizacji deszczowej na Rynku w Rydzynie
  • Budowa zbiornika rekreacyjnego w Rydzynie
  • Budowa placu zabaw na Osiedlu 2000 w Rydzynie
  • Organizowanie festynów „Dzień Wiatraka” i „Wianki Rydzyńskie”
  • Budowa przedszkola samorządowego w Rydzynie
  • Przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków w Gminie Rydzyna

Ankieta została zakończona.

Powrót do serwisu www.ankietydlaciebie.pl