ankieta online

Stres w pracy żołnierza zawodowego oraz jego konsekwencje

Badanie dotyczy oceny poziomu stresu w służbie żołnierzy zawodowych na przykładzie plutonów rozpoznania radioelektronicznego. Wyniki badania zależą od udzielonych przez Państwa odpowiedzi, dlatego proszę o rzetelne wypełnienie ankiety, która jest anonimowa. Wyniki ankiet zostaną przetworzone w celach naukowych. Należy zaznaczyć tylko jedną odpowiedź, poza pytaniami 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16 w których istnieje możliwość zaznaczenia kilku odpowiedzi.

Ankieta została zakończona.

 • Jakie były Pana(i) powody wstąpienia do wojska?
  • własne przekonania i chęć służenia ojczyźnie
  • namowa znajomych lub rodziny
  • tradycje rodzinne
  • względy materialne
  • inne

Ankieta została zakończona.

Powrót do serwisu www.ankietydlaciebie.pl