ankiety

Działalność wolontaryjna a rozwój osobisty i zawodowy

Witam. Piszę pracę magisterską na temat działalności wolontaryjnej w kontekście rozwoju osobistego i zawodowego młodych ludzi. Chciałabym prosić Państwa o odpowiedzi na poniższe pytania. Badania te prowadzone są tylko i wyłącznie na potrzeby mojej pracy magisterskiej. Ankieta jest całkowicie anonimowa, a wyniki będą służyć wyłącznie celom naukowym i nie zostaną udostępnione osobom trzecim. Proszę o szczere odpowiedzi, gdyż od nich zależy wartość badań. Z góry dziękuję za udział w badaniu.
 • Jaki jest Twój staż w działalności wolontaryjnej?
  *
  • 1-3 miesiące
  • 6 miesięcy
  • 1-2 lata
  • dłużej niż 2 lata
 • Ile godzin tygodniowo poświęcasz/ poświęcałaś(eś) na pracę wolontaryjną?
  *
  • 1-3 godziny
  • 5 godzin
  • więcej niż 5 godzin
 • Jakiego rodzaju działalność wolontaryjną praktykujesz?
  *
  • Pomoc ludziom ubogim
  • Wolontariat hospicyjny
  • Akcje społeczne, ogólnopolskie
  • Indywidualny wolontariat
  • Działalnośc wolontaryjną związaną z Kościołem Katolickim
 • Jakie działania podejmujesz/ podejmowałaś(eś) w ramach wolontariatu?
  *
  • Pomoc osobom niepełnosprawnym
  • Opieka nad chorymi
  • Pomoc, opieka nad dziećmi i młodzieżą
  • Zbiórka darów, kwestowanie
  • Opieka nad zwierzętami
  • Działalność na rzecz środowiska
  • Organizowanie akcji okolicznościowych
  • Inne
 • Czy masz kontakt ( bezpośredni, telefoniczny,emailowy) z podopiecznymi, którym pomagałaś (eś)?
  *
  • Tak
  • Nie
 • Jakie były główne motywy podjęcia przez Ciebie pracy wolontaryjnej?
  *
 • Pomoc innym to dla Ciebie to przede wszystkim:
  *
  • Wewnętrzna potrzeba
  • Spłacenie długu za otrzymaną pomoc
  • Sposób na spędzanie czasu wolnego
  • Pomoc doraźna, materialna
 • Czy kiedykolwiek podjęłaś(eś) działalność wolontaryjną ze względów religijnych?
  *
  • Tak
  • Nie
 • Zaznacz z jakim natężeniem podane cechy występują u Ciebie jako osoby zaangażowanej w działalność o charakterze wolontaryjnym
  *
  1 2 3 4 5
  Wrażliwość
  Bezinteresowność
  Empatia
  Tolernacja
 • 10.Czy w przyszłości zamierzasz kontynuować swoją pracę wolontaryjną?
  *
  • Tak
  • Nie
 • 11. Z jakimi wartościami Twoim zdaniem wiąże się praca wolontariusza?
  *
  • Bezinteresowność
  • Szacunek
  • Patriotyzm
  • Satysfakcja
  • Dobro drugiego człowieka
  • Zadowolenie
  • Odpowiedzialność
  • Szczęście
 • 12.Co jest główna korzyścią płynącą dla Ciebie z wolontariatu?
  *
  • Przełamywanie barier
  • Zdobycie nowej,specjalistycznej wiedzy
  • Zdobycie doświadczenia
  • Zaspokojenie własnych satysfakcji jako bycia potrzebnym, użytecznym
  • Poznawanie nowych ludzi
  • Możliwość obserwacji pracy pracowników etatowych
  • Świadomość spełnienia moralnego obowiązku wobec innych
 • 13.Jakie Twoim zdaniem cechy powinien posiadać wolontariusz działający na rzecz pomocy drugiemu człowiekowi?
  *
  • Odwaga
  • Wrażliwość
  • Odpowiedzialność
  • Zaangażowanie
  • Kreatywność
  • Cierpliwość
  • Optymizm
  • Serdeczność
  • Opanowanie
 • 14.Czy działalność wolontaryjna, którą podejmujesz/ podejmowałeś (aś) wpłynęła na wybór Twojego kierunku studiów?
  *
  • Tak
  • Nie
 • Jakie kierunek studiujesz?
  *
 • 15.Czy działalność wolontaryjna miała wpływ na wybór miejsca i posady pracy, które obecnie obejmujesz?
  *
  • Tak
  • Nie
 • Jeśli w poprzednim pytaniu odpowiedziałaś (eś) TAK, prosiłabym Cię o podanie nazwy placówki w której pracujesz lub charakteru pracy jaką wykonujesz w tej placówce.
 • Czy uważasz,że rodzaj wykonywanej pracy wolontaryjnej powinien być związany z wykształceniem, z wykonywanym zawodem?
  *
  • Tak, jedno i drugie powinno się łączyć
  • To nie ma większego znaczenia
  • Nie, nie powinno się łączyć działalności wolontaryjnej z wykonywaną pracą zawodową
 • Czy Twoim zdaniem pracodawcy cenią wolontariat w CV?
  *
  • Tak
  • Nie
 • Czy umieszczasz informację o wolontariacie w swoim CV?
  *
  • Tak
  • Nie
 • Czy uważasz,że wolontariat jako start kariery to dobre rozwiązanie? Uzasadnij swoją odpowiedź.
  *
 • Czy Twoim zdaniem wolontariat daje możliwość samorealizacji i rozwoju? Uzasadnij swoją odpowiedź.
  *
 • Czy poza wolontariatem pomagasz też w inny sposób?
  *
  • Tak, angażuję się w :
  • Przekazuję 1 %
  • Jestem świadomym dawcom organów
  • Oddaje krew
  • Oddaję odzież/ obuwie potrzebującym
  • Wysyłam smsy w akcjach społecznych
  • Nie angażuję się w inną pomoc
 • Czy praca wolontaryjna pomogła Tobie sprecyzować Twoje zainteresowania? ( Jeśli TAK- uzasadnij w jaki sposób)
  *
 • Czy działalność wolontaryjna zmieniła Ciebie i Twoje postrzeganie świata, pewnych sytuacji życiowych? Jaki e wydarzenia miały na to wpływa? Czy dzięki pracy wolontariusza silniej doceniasz jakieś wartości?
  *
 • Czy zachęcasz rodzinę, znajomych, współpracowników do działalności na rzecz pomocy ludziom potrzebującym?
  *
  • Tak
  • Nie
 • Czy podczas działalności wolontaryjnej zmieniło się Twoje zdanie na temat pomocy i pomagania drugiemu człowiekowi?
  *
  • Tak
  • Nie
 • Czy wolontariat dodatkowo uwrażliwił Cię na drugiego człowieka?
  *
  • Tak
  • Nie
Powrót do serwisu www.ankietydlaciebie.pl