ankieta online

Lekcje j. angielskiego - ankieta dla uczniów

Drodzy uczniowie! Chcielibyśmy poznać Waszą opinię na temat sposobu prowadzenia lekcji języka angielskiego. Uzyskane informacje pozwolą nam podnieść efektywność nauczania tego przedmiotu w naszej szkole. Ankieta jest anonimowa.

Ankieta została zakończona.

 • Moje postępy w nauce j. angielskiego zostały ocenione na ocenę:
  *
  • cel
  • bdb
  • db
  • dst
  • dop
  • ndst
 • Jak sam oceniasz swoje umiejętności z zakresu j. angielskiego?
  *
  • cel
  • bdb
  • db
  • dst
  • dop
  • ndst
 • Ile czasu poświęcasz na naukę j. angielskiego w domu?
  *
  • wcale
  • mniej niż 30 min dziennie
  • około 30 min dziennie
  • około 1 godz. dziennie
  • więcej niż 1 godz. dziennie
 • Czy chętnie uczestniczysz w lekcjach j. angielskiego?
  *
  • zdecydowanie tak
  • raczej tak
  • zdecydowanie nie
  • raczej nie
 • Co sprawia, że lekcje j. angielskiego są ciekawe? (wybierz najważniejsze kryterium)
  *
  • tematyka lekcji
  • Twoje samopoczucie
  • sposób prowadzenia lekcji
  • Twoje zaangażowanie w lekcję
  • osoba nauczyciela
 • Twoim zdaniem sukces w nauczaniu języków obcych zależy przede wszystkim od (wybierz najważniejsze kryterium):
  *
  • nauczyciela
  • systematyczności w nauce
  • materiałów dydaktycznych / podręczników
  • chęci i motywacji ucznia
  • wieku ucznia/uczennicy
 • W jaki sposób zapamiętujesz najwięcej informacji na lekcji j. angielskiego?
  *
  • słuchając wykładu nauczyciela
  • pracując w parach/grupach
  • rozwiązując zadania tekstowe / ćwiczenia
  • prowadząc konwersację
  • realizując projekt
  • korzystając z materiałów autentycznych
 • Co sprawia Ci najwięcej trudności na lekcjach j. angielskiego?
  *
  • praca z tekstem
  • słuchanie
  • wypowiedź ustna
  • wypowiedź pisemna
  • ćwiczenia gramatyczne
  • ćwiczenia leksykalne
 • Czy po zajęciach odnosisz wrażenie, że nauczyłeś/łaś się czegoś nowego?
  *
  • zdecydowanie tak
  • raczej tak
  • zdecydowanie nie
  • raczej nie
 • Rodzaje wykonywanych na lekcjach zadań i ćwiczeń przeważnie uważasz za (możesz zaznaczyć 3 najważniejsze):
  *
  • interesujące
  • nużące
  • aktywizujące
  • nudne
  • zróżnicowane
  • zbyt trudne
  • za łatwe
  • o odpowiednim stopniu trudności
 • Czy na lekcjach j. angielskiego nauczyciel często wykorzystuje nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne?
  *
  • zdecydowanie tak
  • raczej tak
  • zdecydowanie nie
  • raczej nie
 • Z jakich dodatkowych materiałów korzystasz aby doskonalić język?
  *
  • filmy / programy tv w oryginale
  • artykuły /blogi/ strony internetowe
  • literatura piękna / prasa w oryginale
  • podcasty
  • aplikacje mobilne
  • obcojęzyczne stacje radiowe
  • inne
 • Co chciałbyś/chciałabyś zmienić na lekcjach j. angielskiego?
  *

Ankieta została zakończona.

Powrót do serwisu www.ankietydlaciebie.pl