ankiety

Subiektywna ocena ciężkości pracy strażaków PSP i OSP, w zal

Jestem studentką kierunku Bezpieczeństwo narodowe Uczelni PSW im Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej. Piszę pracę licencjacką na temat: „Analiza działania wybranych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu miasta i gminy Biała Podlaska” . Zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi na zamieszczone niżej pytania. Badania mają charakter anonimowy, a udzielone przez Państwa odpowiedzi będą wykorzystane wyłącznie do potrzeb pracy licencjackiej.

Ankieta została zakończona.

 • Płeć
  *
  • Kobieta
  • Mężczyzna
 • Wiek
  *
  • do 25 lat
  • 26 - 35 lat
  • 36 - 45 lat
  • 46 - 55 lat
  • 56 lat i więcej
 • Poziom wykształcenia
  *
  • Wyższe
  • Licencjat lub szkoła pomaturalna
  • Średnie (technikum/liceum)
  • Zasadnicze
  • Gimnazjum/podstawowe
 • Miejsce zamieszkania
  *
  • Miasto wojewódzkie
  • Miasto pow. 100 tys. mieszkańców
  • Miasto do 100 tys. mieszkańców
  • Wieś
 • Zajmowane stanowisko
  *
  • Stanowisko dowódcze
  • Stanowisko związane z pracą administracyjną
  • Strażak - ratownik
 • Lata służby w straży pożarnej
  *
  • do 5 lat
  • 5 - 10 lat
  • 10 -15 lat
  • powyżej 15 lat
 • Jestem strazakiem
  *
  • Zawodowym
  • Ochotnikiem
 • W jakich akcjach ratowniczo – gaśniczych bierzesz udział najczęściej
  *
  Wcale Bardzo rzadko Rzadko Często Bardzo często
  Walka z pożarami
  Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
  Usuwanie skutków miejscowych zagrożeń przy użyciu ratownictwa technicznego
  Usuwanie skutków miejscowych zagrożeń przy użyciu ratownictwa chemiczno – ekologicznego
  Usuwanie skutków miejscowych zagrożeń przy użyciu ratownictwa medycznego
  Usuwanie skutków miejscowych zagrożeń przy użyciu ratownictwa wodno – nurkowego
  Usuwanie skutków miejscowych zagrożeń przy użyciu ratownictwa wysokościowego
  Akcje poszukiwawczo – ratownicze
 • Które akcje uważasz za najcięższe
  *
  Bardzo lekka praca Lekka praca Praca umiarkowana Średnio ciężka praca Bardzo ciężka praca
  Walka z pożarami
  Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
  Usuwanie skutków miejscowych zagrożeń przy użyciu ratownictwa technicznego
  Usuwanie skutków miejscowych zagrożeń przy użyciu ratownictwa chemiczno – ekologicznego
  Usuwanie skutków miejscowych zagrożeń przy użyciu ratownictwa medycznego
  Usuwanie skutków miejscowych zagrożeń przy użyciu ratownictwa wodno – nurkowego
  Usuwanie skutków miejscowych zagrożeń przy użyciu ratownictwa wysokościowego
  Akcje poszukiwawczo - ratownicze
 • Określ co ma największy wpływ na obciążenie psychofizyczne w trakcie działania
  *
  Bardzo mały wpływ Mały wpływ Umiarkowany wpływ Duży wpływ Bardzo duży wpływ
  Rodzaj / typ akcji ratowniczo - gaśniczej
  Czas trwania akcji
  Miejsce akcji
  Pora dnia
  Warunki atmosferyczne
  Narażenie na szkodliwe czynniki
  Zajmowane stanowisko

Ankieta została zakończona.

Powrót do serwisu www.ankietydlaciebie.pl