ankiety

Świadomość studentów ekonomii dotycząca fnansowania MSP z UE

Witam, jestem studentką piątego roku europeistyki o specjalizacji gospodarczej. Piszę pracę magisterską o finansowaniu małych i średnich przedsiębiorstw z funduszy Unii. W celu jej podsumowania potrzebuję poznać punkt widzenia na ten temat studentów ekonomii. Wypełnienie ankiety zajmie kilka minut i jest ona całkowicie anonimowa. Jej wyniki zostają wykorzystane jedynie w pisaniu pracy. Bardzo dziękuję za poświęcony czas.
 • Jakie są Pana/Pani zdaniem największe zalety prowadzenia własnej działalności gospodarczej? (można zaznaczyć kilka odpowiedzi)
  • pracowanie dla samego siebie
  • elastyczne godziny pracy
  • praca związana z zainteresowaniami
  • wolność w podejmowaniu decyzji, niezależność
  • przyjazna atmosfera w firmie (np. wszyscy pracownicy się znają)
  • pensja zależna od wysiłków włożonych w pracę
  • inne
 • Jakie są Pana/Pani zdaniem największe bariery w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej? (można zaznaczyć kilka odpowiedzi)
  • niepewna przyszłość
  • wysokie koszty prowadzenia działaności
  • nieznajomość prawa
  • zbyt duża konkurencja na rynku
  • brak pomysłu na firmę
  • brak kapitału na rozpoczęcie działalności
  • inne
 • W przyszłości preferuje Pan/i:
  • pracować w dużej międzynarodowej firmie
  • pracować w sektorze MSP
  • prowadzić własną firmę
  • inne
 • Proszę uzasadnić opowiedź udzieloną w pytaniu nr 3
 • Czy dopuszcza Pan/Pani w przyszłości możliwość otworzenia własnej firmy?
  • tak
  • nie
  • nie wiem
 • Pana/i zdaniem małe i średnie przedsiębiorstwa:
  • rządzą się własnymi prawami, działają inaczej niż transnardowe korporacje, więc wymagają szczególnej uwagi
  • ich działanie jest podobne do transnarodowych korporacji, powinny być wspierane na równi z nimi
  • są bardziej elestyczne przez co nie wymagają szczególnej uwagi ze strony polityków
  • nie mam zdania
 • Czy słyszał/a Pan/Pani o możliwości dofinansowania przedsiębiorstw MSP z funduszy Unii?
  • tak
  • nie
 • Jaki jest Pana/i zdaniem najlepszy sposób finansowania przedsięwzięć?
  • kredyt bankowy
  • pożyczka od rodziny i przyjaciół
  • dofinansowanie z projektu Unii
  • oszczędności
  • inne
 • Jakie jest Pana/Pani podejście do programów UE skierowanych do przedsiębiorców sektora MSP?
  • sam/a wyszukuję ciekawostki na ten temat, popieram tego typu inicjatywy
  • trafiam na tego typu treści przypadkiem, nie mam nic przeciwko
  • nie interesuję się tym tematem
  • nie mam jednoznacznego zdania w tym temacie
  • jestem przeciwnikiem/czką finansowaniu przedsiębiorstw z Unii
  • inne
 • Jakie jest Pana/i zdanie na temat finansowania przedsiębiorstw MSP z funduszy Unii?
  • umżliwiają prowadzenie przedsiębiorstwa osobom, które bez tego nie mogłyby sobie na to pozwolić
  • jeśli firma ma potencjał to warto w nią zainwestować
  • to nieuczciwe, każdy powinien sobie radzić sam
  • jest mi obojętne, skąd firma czerpie fundusze, jeśli oferuje dobra/usługi na wysokim poziomie
  • nie mam zdania
  • inne
 • Czy Pana/i zdaniem pomoc Unii wobec MSP jest potrzebna?
  • tak, wiele przedsiębiorstw nie miałoby możliwości zaistnieć bez wsparcia UE
  • to ciekawa alternatywa wspierania pzedsiębiorców, jednak nie jest ona niezbędna
  • sektor MSP nie potrzebuje wsparcia Unii
  • nie mam zdania
 • Czy słyszał/a Pan/i o którymś z poniższych programów?
  • Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji (CIP)
  • Siódmy program Ramowy w zakresie badań i rozwoju technologicznego (7PR)
  • Inicjatywa JEREMIE (Joint European Resources for Micro-to-Medium Enterprises)
  • Horyzont 2020
  • COSME - Program ramowy na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw na lata 2014-2020
  • EaSI - Program na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych
 • Czy potrafi Pan/i wskazać konkretne przedsiewzięcia, które zostały wsparte w ramach któregoś z wymienionych w pytaniu 12 programów?
  • tak, znam takie przedsięwziecia i potrafię przyporządkować do nich program
  • znam takie przedsięwziecia, jednak nie wiem dokładnie jaki program je wspierał
  • nie znam takich przedsięwzięć
 • Czy zna Pan/Pani osobiście osobę, która założyła firmę przy pomocy Unii Europejskiej lus sma/a korzystał/a z takiej pomocy?
  • tak
  • nie
 • Jakie były Pana/i lub tej osoby odczucia wziązane ze współpracą z UE?
  • działania Unii okazały się barzo pomocne, istnieje możliwość powtórnej współpracy
  • wsparcie okazało się pomocne, jednak w przyszłości nie planuje się powtórnego korzystania z pomocy Unii
  • podjęto próbę współpracy, jednak nie została ona zrealizowana
  • pomoc przyniosła więcej problemów niż korzyści
  • nie znam takiej osoby oraz sam/a nie korzystałem/am z takiegho wsparcia
 • Jakie działania zwiększyłyby efektywność programów i inicjatyw UE skierowanych do sektor MSP?
 • Gdzie szukałby/ałaby Pan/i informacji o wsparciu UE w przypadku takiej potrzeby?
  • Internet
  • książki i publikacje
  • wśród znajomych
  • specjalistyczne agencje zajmujące się projektami unijnymi
  • inne
 • Czy słyszał/a Pan/i o którejś z poniższych inicjatyw? (można zaznaczyć kilka odpowiedzi)
  • Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)
  • Akademia PARP
  • Enterprise Europe Network
  • Inkubatory Przedsiębiorczości
  • Europejski Bank Inwestycyjny
  • nie słyszałem o żadnej z nich
 • Gdzie zetknął/zetknęła się Pan/i z wymienionymi w pytaniu nr 18 inicjatywami?
  • Internet
  • książki, publikacje
  • korzystałem z ich pomocy
  • znajomi korzystali z ich pomocy
  • ulotki
  • w trakcie zajęć na studiach
  • inne
  • nie słyszałem i zadnej z nich
 • płeć
  • kobieta
  • mężczyzna
 • miejsce zamieszkania
  • duże miasto
  • miasteczko
  • wieś
Powrót do serwisu www.ankietydlaciebie.pl