ankieta online

Ankieta dotycząca powodów emigracji Polakow do Niemiec

Szanowni Panstwo, jestem studentka III roku Bezpieczenstwa Wewnetrznego na Uniwersytecie Szczecinskim. Przeprowadzam ankietę dotyczącą powodów emigracji Polskich obywateli do Niemiec oraz badania poziomu zadowolenia z życia na obczyźnie. Zwracam się z uprzejmą prośbą o wypełnienie ankiety badawczej, która stanie się podstawą do napisania pracy licencjackiej. Ankieta jest anonimowa a otrzymane dane posłużą jedynie, jako materiał dydaktyczny. Bardzo dziekuje za pomoc
 • Jak długo mieszka Pan / Pani na terenie Niemiec?
  *
  • Krócej niż rok
  • 1-3 lat
  • 4-6 lat
  • 7-9 lat
  • Dłużej niż 10 lat
 • Co skłoniło Panią / Pana do emigracji do Nimiec?
  *
  • Brak pracy w Polsce
  • Niesatysfakcjonujące zarobki
  • Chęć usamodzielnienia się
  • Dołączenie do bliskich (rodzina, partner)
  • Chęć zmiany
  • Brak pracy w wyuczonym zawodzie
  • Rozpoczęcie edukacji
  • Chęć przeżycia przygody
  • Chęć zmiany swojego życia
  • Inne
 • W jaki sposób podjął/a Pan/ Pani pracę w Niemczech?
  *
  • pomoc biura pośredniczącego
  • ogłoszenia prasowe lub internetowe w Polsce
  • samodzielne poszukiwania po przybyciu na miejsce
  • pomoc znajomych/rodziny pracujących za granicą
 • Jaka jest Pana/Pani forma zatrudnienia za granicą?
  *
  • własna firma
  • umowa o pracę
  • praca sezonowa
  • praca na czarno
 • Branża, w której Pani/Pan obecnie pracuje:
  *
  • produkcja/ magazyn
  • rolnictwo, ogrodnictwo
  • budownictwo
  • handel
  • usługi
  • przemysł spożywczy
  • gastronomia
  • pracownik biurowy
 • Czy Pana/Pani obecny zawód pokrywa się z wykształceniem zdobytym w Polsce?
  *
  • tak
  • nie
  • branża pokrewna
 • Jak ocenia Pan/Pani pracę za granicą?
  *
  • praca spełnia moje oczekiwania finansowe, jednak nie spełnia oczekiwań w zakresie rozwoju zawodowego
  • praca spełnia zarówno moje oczekiwania finansowe, jak i oczekiwania w zakresie rozwoju zawodowego
  • w pracy czuję się wykorzystywany i oszukiwany
  • pracodawca ceni moje kwalifikacje
 • Czy Pani / Pana zdaniem decyzja o emigracji była słuszna?
  *
  • tak
  • nie
  • nie wiem
 • Co zyskał/zyskała Pan/Pani na emigracji? (proszę zaznaczyć 3 najbardziej istotne dla Pana/Pani odpowiedzi)
  *
  • poprawa standardu życia
  • większe zarobki
  • umiejętność posługiwania się językiem obcym
  • doświadczenie życia w społeczeństwie wielokulturowym
  • nowe znajomości
  • własne mieszkanie
  • założenie rodziny
  • stabilizacja
  • nic nie zyskałem/zyskałam
 • Czy miał/a Pan/Pani problemy z przystosowaniem się do nowych warunków społeczno – kulturowych poza Polską?
  *
  • Zdecydowanie nie
  • raczej nie
  • zdecydowanie tak
  • raczej tak
 • Jeśli tak, to jakiego rodzaju były to problemy?
  *
  • brak tego typu problemów
  • trudności w znalezieniu pracy
  • słaba znajomość języka niemieckiego
  • kłopoty mieszkaniowe
  • odmienna mentalność Polaków oraz obcokrajowców
  • niechęć ze strony mieszkańców kraju emigracji
  • uczucie obcości i osamotnienia
  • sprawy urzędowe
 • Jak wyglądają Pana/Pani kontakty z mieszkańcami Niemiec?
  *
  • mam wśród nich wielu przyjaciół
  • kontaktuję się z nimi przede wszystkim w sprawach zawodowych
  • spędzam czas głównie z Polakami
  • inne
 • Czy wyjazd wpłynął na pogorszenie Pana/Pani stosunków z rodziną?
  *
  • zdecydowanie nie
  • raczej nie
  • zdecydowanie tak
  • raczej tak
 • Czy ma Pan/Pani zamiar wrócić do Polski?
  *
  • tak, na stałe
  • w celach rekreacyjnych
  • nie, raczej nigdy
  • nie wiem jeszcze
 • Płeć:
  *
  • kobieta
  • mężczyzna
 • Przedział wiekowy:
  *
  • Poniżej 18 lat
  • 18-25 lat
  • 26-35 lat
  • 36-45 lat
  • 45-55 lat
  • Powyżej 56 lat
 • Poziom wykształcenia:
  *
  • Podstawowe
  • Zasadnicze
  • Średnie
  • Policealne
  • Wyższe
 • Stan cywilny:
  *
  • Kawaler / Panna
  • Żonaty / Zamężna
  • Rozwiedziony / Rozwiedziona
  • Wdowiec / Wdowa
  • Inny stan cywilny
Powrót do serwisu www.ankietydlaciebie.pl