ankieta online

Mobbing jako forma przemocy w miejscu pracy

Szanowni Państwo, zwracam się z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety dotyczącej mobbingu jako formy przemocy wobec pracowników w miejscu pracy. Ankieta jest całkowicie anonimowa, a dane z metryczki wykorzystane zostaną tylko dla celów statystycznych niniejszej pracy. Uzyskane wyniki posłużą wyłącznie do napisania pracy. Proszę o rzetelność w wypełnianiu kwestionariusza i szczerość wypowiedzi. Z góry dziękuję za poświęcony czas na udział w badaniu – wypełniony kwestionariusz ankiety stanowi dla mnie nieocenioną pomoc.

Ankieta została zakończona.

 • Ile osób jest zatrudnionych w Twojej firmie?
  • Do 30 osób
  • Od 31 do 60 osób
  • Od 61 do 100 osób
  • Powyżej 100 osób
  • Nie wiem
 • Jak określiłbyś/abyś nastrój jaki panuje w Twoim miejscu pracy ?
  • Bardzo dobry
  • Dobry
  • Nieprzyjemny
  • Bardzo zły
  • Zły
 • Czy sądzisz, że wobec Ciebie jest stosowany mobbing w pracy ?
  • Tak
  • Nie
 • Czy czujesz się dyskryminowany/a w miejscu pracy ?
  • Tak
  • Nie
 • Z jakiego powodu byłaś/eś dyskryminowana/y ?
  • Z uwagi na niepełnosprawność
  • Z uwagi na wiek
  • Z uwagi na pochodzenie
  • Z uwagi na orientację seksualną
  • Z uwagi na płeć
  • Z uwagi na macierzyństwo
  • Z uwagi na wygląd
  • Z uwagi na wykształcenie
 • W jaki sposób objawia się mobbing?
  • Rozgłaszanie pomówień i plotek
  • Bezpodstawną krytyką realizowanej pracy
  • Zastraszanie utratą pracy
  • Przydział zleceń poniżej kwalifikacji
  • Donośne upominanie
  • Brak zleceń do realizacji
  • Odczuwanie ciągłej kontroli
  • Negowanie wykorzystania zwolnień lub urlopów
 • Z jakiego powodu stosuje się mobbing ?
  • Ryzyko utraty stanowiska
  • Żądny władzy
  • Zawiść
  • Monotonia
 • Czy byłaś/eś świadkiem dyskryminacji w miejscu pracy?
  • Tak
  • Nie
 • Jeżeli tak, to czy zareagowałaś/eś ?
  • Tak
  • Nie
 • Kto był sprawcą mobbingu ?
  • Przełożony/pracodawca
  • Współpracownicy
  • Podwładny
 • Czy osoba dyskryminowana należała do którejś z tych grup społecznych?
  • Pracownik innego wyznania
  • Nowy pracownik
  • Pracownik innej rasy
  • Niepełnosprawny pracownik
  • Żadna z powyższych grup
 • Czy Twoim zdaniem dyskryminacja na rynku pracy jest zauważalna ?
  • Tak
  • Nie
 • Czy uważasz, że w większości zawodach woli się mężczyzn ?
  • Tak
  • Nie
 • Czy uważasz, że do mężczyzn skierowanych jest więcej ofert pracy niż do kobiet ?
  • Tak
  • Nie
 • Czy sądzisz, że mężczyźni częściej awansują niż kobiety ?
  • Tak
  • Nie
 • Czy wiesz jakie prawa przysługują osobie dyskryminowanej ?
  • Tak
  • Nie
 • Czy orientujesz się jakie urzędy i organy stoją na straży poszanowania norm o równouprawnieniu?
  • Tak
  • Nie
 • Czy sądzisz, że w Twoim miejscu pracy były/są stosowane działania antymobbingowe , które chronią pracowników ?
  • Tak
  • Nie
 • Płeć
  • Kobieta
  • Mężczyzna
 • Wiek
  • Do 20 lat
  • 21-50
  • 50-60
  • Powyżej 60 lat
 • Wykształcenie
  • Podstawowe
  • Średnie
  • Wyższe
 • Miejsce zamieszkania
  • Wieś
  • Miasto do 60 tys. mieszkańców
  • Miasto 61 -200 tys. mieszkańców
  • Miasto powyżej 200 tys. mieszkańców
 • Charakter umowy
  • Umowa o pracę na czas określony
  • Umowa o pracę na czas nieokreślony
  • Umowa o pracę na czas próbny

Ankieta została zakończona.

Powrót do serwisu www.ankietydlaciebie.pl