ankiety

Zjawisko mobbingu w miejscu pracy

Uprzejmie proszę o wypełnienie ankiety dotyczącej występowania zjawiska mobbingu i jego różnych przejawów oraz skutków w miejscu pracy.
 • Czym jest według Ciebie mobbing?
 • Atmosferę w Twoim miejscu pracy określiłbyś/łabyś jako:
  • Bardzo przyjazną
  • Przyjazną
  • Neutralną
  • Nieprzyjazną
  • Wrogą
 • Czy uważasz, że w organizacji występuje zjawisko mobbigu?
  • Zdecydowanie nie
  • Raczej nie
  • Nie mam zdania
  • Raczej tak
  • Zdecydowanie tak
 • Czy w miejscu pracy dochodzi do sytuacji konfliktowych?
  • Zdecydowanie nie
  • Raczej nie
  • Nie mam zdania
  • Raczej tak
  • Zdecydowanie tak
 • Z jakimi przejawami mobbingu spotkałeś/aś się w swoim miejscu pracy względem swojej osoby?
  • Podważanie autorytetu/ośmieszanie pracownika w obecności zespołu
  • Celowe powierzanie zadań bardzo trudnych lub niemożliwych do realizacji
  • Lekceważenie pomysłów i sugestii pracownika
  • Pomijanie pracownika w procesach decyzyjnych
  • Celowe przypisywanie zasług pracownika innym osobom
  • Plotkowanie
  • pomijanie przy zlecaniu zadań
  • Wyzwiska/obelgi kierowane do pracownika
  • Groźby/zastraszanie pracownika
  • zarzucanie braku doświadczenia i odpowiednich kwalifikacji
  • podważanie kompetencji
  • Izolowanie pracownika od zespołu
  • Zachowania o podtekście seksualnym wobec pracownika
 • Z jakimi przejawami mobbingu spotkałeś/aś się w swoim miejscu pracy względem współpracownika?
  • Podważanie autorytetu/ośmieszanie pracownika w obecności zespołu
  • Celowe powierzanie zadań bardzo trudnych lub niemożliwych do realizacji
  • Lekceważenie pomysłów i sugestii pracownika
  • Pomijanie pracownika w procesach decyzyjnych
  • Celowe przypisywanie zasług pracownika innym osobom
  • Plotkowanie
  • pomijanie przy zlecaniu zadań
  • Wyzwiska/obelgi kierowane do pracownika
  • Groźby/zastraszanie pracownika
  • zarzucanie braku doświadczenia i odpowiednich kwalifikacji
  • podważanie kompetencji
  • Izolowanie pracownika od zespołu
  • Zachowania o podtekście seksualnym wobec pracownika
 • Jaka była Twoja reakcja na mobbing dotyczący innego pracownika?
  • Brak reakcji
  • Komentarz słowny
  • Zawiadomienie przełożonego
  • Rozmowa z mobbingowanym pracownikiem
 • Jeżeli nie zareagowałeś na przejawy mobbingu wobec innego pracownika, jaki był tego powód?
  • Obawa o utratę pracy
  • Obawa o skierowanie zachowań mobbingowych w Twoją stronę
  • Strach przed przełożonym
  • obawa wprowadzenie złej atmosfery w pracy
 • Czy doświadczyłeś/aś przemocy seksualnej bądź fizycznej?
  • Nie
  • Tak
 • Czy Twoja prywatność została kiedykolwiek naruszona? Poprzez np. przeszukiwanie komputera, biurka czy sprawdzanie maila?
  • Nie
  • Tak
 • Czy uważasz, że kiedykolwiek byłeś/aś ofiarą mobbingu w danej organizacji?
  • Zdecydowanie nie
  • Raczej nie
  • Trudno powiedzieć
  • Raczej tak
  • Zdecydowanie tak
 • Jeżeli doświadczyłeś mobbingu w pracy, kto był sprawcą takich działań?
  • Pracodawca
  • Przełożony
  • Współpracownik
  • Podwładny
 • Jakie są, Twoim zdaniem, przyczyny występowania zachowań mobbingowych w Twoim miejscu pracy?
  • Złe obsadzenie stanowisk kierowniczych i decyzyjnych
  • Niekompetencja przełożonych/kierowników
  • Konkurencja pomiędzy współpracownikami
  • Zły system premii i wynagrodzeń
  • Nadmierny poziom kontroli pracowników
  • Brak jasno ustalonych reguł i zasad pracy
  • Problem z obiegiem informacji w firmie
 • Jeżeli doświadczyłeś/aś mobbignu w pracy, jakie skutki odczuwasz?
  • Brak motywacji do pracy/ spadek zaangażowania
  • Mniejsza efektywność pracy (błędy)
  • Zaburzenia zdrowotne (np. bóle brzucha, głowy, zaburzenia snu/żywienia)
  • problemy rodzinne (np. przenoszenie złego nastroju z pracy do domu)
Powrót do serwisu www.ankietydlaciebie.pl