ankieta online

Źródła finansowania MŚP w Polsce.

Szanowni Państwo! Zwracam się z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety w celu zebrania niezbędnych danych, które posłużą do napisania pracy magisterskiej, której temat brzmi: Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Pragnę zapewnić, że ankieta ta jest anonimowa, a jej wyniki posłużą autorowi jedynie w celach naukowo-badawczych. Dziękuję za wypełnienie ankiety.

Ankieta została zakończona.

 • Do jakiej grupy przedsiębiorstw należy Pana/Pani przedsiębiorstwo?
  *
  • Mikro
  • Małe
  • Średnie
 • Od jak dawna prowadzi Pan/Pani działalność?
  *
  • Do 1 roku
  • Od 1 roku do 3 lat
  • Od 3 lat do 5 lat
  • Powyżej 5 lat
 • Jaki rodzaj działalności Pan/Pani prowadzi?
  *
  • Usługowa
  • Handlowa
  • Produkcyjna
 • Na jakim obszarze działa prowadzone przez Pana/Panią przedsiębiorstwo?
  *
  • Lokalnym
  • Wojewódzkim
  • Krajowym
  • Międzynarodowym
 • Jak ocenia Pan/Pani swoją wiedzę na temat poniższych źródeł finansowania?
  *
  Niska Średnia Wysoka Brak wiedzy
  Zysk zatrzymany
  Dopłaty wspólników
  Venture Capital
  Anioły Biznesu
  Kredyt bankowy
  Kredyt kupiecki
  Odpisy amortyzacyjne
  Emisja akcji
  Franchising
  Factoring
  Leasing
  Dotacje
 • Jakie źródła finansowania wykorzystywane są w Pana/Pani przedsiębiorstwie?
  *
  • Zysk zatrzymany
  • Dopłaty wspólników
  • Venture Capital
  • Anioły Biznesu
  • Kredyt bankowy
  • Kredyt kupiecki
  • Odpisy amortyzacyjne
  • Emisja akcji
  • Franchising
  • Factoring
  • Leasing
  • Dotacje
 • Na jaki cel przeznacza Pan/Pani pozyskane środki ze źródeł finansowania? (proszę wybrać max 2 odpowiedzi)
  *
  • Finansowanie bieżącej działalności
  • Zakup środków trwałych
  • Zakup maszyn/urządzeń
  • Spłata zadłużenia
  • Wprowadzenie nowego produktu/usługi na rynek
  • Wdrożenie nowej technologii
  • Szkolenia
  • Poprawa płynności finansowej
  • Zakup/remont nieruchomości
 • Proszę ocenić w jakim stopniu niżej wymienione bariery wpływają na podejmowanie decyzji przy wyborze źródeł finansowania. (W skali o 1 do 5, gdzie 1-bardzo niski, 5-bardzo wysoki)
  *
  1 2 3 4 5
  Brak informacji/wiedzy na temat źródeł finansowania
  Biurokracja
  Skomplikowane procedury
  Wysokie koszty
  Obawa przed zadłużeniem
  Brak zdolności kredytowej
  Konieczność posiadania zabezpieczenia
  Wysokie wymogi do spełnienia

Ankieta została zakończona.

Powrót do serwisu www.ankietydlaciebie.pl