ankieta

Organizacja opieki nad pacjentem z mukowiscydozą w Polsce.

Jestem studentką III roku kierunku Ratownictwo Medyczne w Wyższej Szkole Medycznej w Sosnowcu. Zwracam się z prośbą o wypełnienie mojej ankiety, którą potrzebuję do pracy licencjackiej. Ankieta ta jest skierowana do osób chorych na mukowiscydozę oraz ich rodzin i jest całkowicie anonimowa.
 • Wiek ( w przypadku wypełniania przez rodzica, proszę podać wiek dziecka )
  • >5 lat
  • 6-10 lat
  • 11-15 lat
  • 16-20 lat
  • więcej
 • Województwo :
  • dolnośląskie
  • kujawsko-pomorskie
  • lubelskie
  • lubuskie
  • łódzkie
  • małopolskie
  • mazowieckie
  • opolskie
  • podkarpackie
  • podlaskie
  • pomorskie
  • śląskie
  • świętokrzyskie
  • warmińsko-mazurskie
  • wielkopolskie
  • zachodniopomorskie
 • Jak długo chorujesz ? ( jeśli wypełnia rodzic - jak długo choruje dziecko )
  • >5 lat
  • 6-10 lat
  • 11-15 lat
  • 16-20 lat
  • Więcej
 • Mukowiscydoza została wykryta :
  • Przez lekarza rodzinnego
  • Poprzez badania przesiewowe
  • Sam/a sie zbadałem/am
 • Czy znasz sposoby leczenia mukowiscydozy ?
  • Tak
  • Nie
 • Skąd ? ( patrz pytanie wyżej )
  • Służba zdrowia
  • Książki
  • Internet
  • Inni chorzy/rodzice
 • Czy znasz objawy, które sugerują zaostrzenie choroby ?
  • Tak
  • Nie
 • Skąd ? ( patrz pytanie wyżej )
  • Służba zdrowia
  • Książki
  • Internet
  • Inni chorzy/rodzice
 • W jakim ośrodku jest prowadzone Twoje leczenie ?
 • Jak często jesteś hospitalizowany/a w związku z chorobą ?
  • Wcale
  • Raz w roku
  • 2 - 5 razy w roku
  • Więcej
 • Czy chorzy na mukowiscydozę powinni być traktowani priorytetowo na izbach przyjęć i w przychodniach ?
  • Tak
  • Nie
  • Zależy od stanu zdrowia
 • Czy tak jest ?
  • Tak
  • Nie
 • Czy NFZ zapewnia dostęp do wyspecjalizowanych ośrodków ? ( przychodni, szpitali itp. )
  • Nie, takie ośrodki nie istnieją
  • Tak, jednak jest ich za mało
  • Tak, jest ich wystarczająco
 • Jeśli tak ( patrz pytanie wyżej ) czy warunki są odpowiednie ?
  • Tak
  • Nie
  • Zależy od ośrodka
 • Czy NFZ refunduje niezbędne leki, odżywki, sprzęty dla chorych ?
  • Tak
  • Nie
 • Jeśli tak ( patrz pytanie wyżej ) w jakim stopniu ?
  • Wystarczającym
  • Zbyt małym
 • Czy w razie potrzeby chory jest objęty indywidualną pomocą psychologa? ( np. przed transplantacją )
  • Tak
  • Nie
  • Nie wiem - nie potrzebowałem/am
 • Czy NFZ oraz personel medyczny informuje o lekach refundowanych i ewentualnych zamiennikach?
  • Tak - NFZ
  • Tak - personel
  • Nie
 • Czy uważasz, że opieka w Polsce jest dobra?
  • Tak
  • Nie
 • W skali 1-5 oceniam na :
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
 • Przez ostatnie 5 lat opieka się polepszyła czy pogorszyła?
  • Polepszyła
  • Pogorszyła
  • Nie mam zdania
 • Czy media ( spoty reklamowe ) pomagają w zrozumieniu problematyki mukowiscydozy oraz problemów z którymi muszą sobie radzić rodziny chorych?
  • Tak
  • Nie
  • W dużym stopniu
  • W niewielkim stopniu
 • Czy znasz fundacje, które pomagają w uzyskiwaniu pomocy w walce z chorobą?
  • Tak
  • Nie
  • Nie interesowałem/am się
Powrót do serwisu www.ankietydlaciebie.pl